Privat skifte guide eJura.dk

Privat skifte – sådan får I selv styr på dødsboet

Privat skifte. Hvad er det, og hvordan gør man det? Hvordan sørger I for at overholde reglerne om udbetaling af arv, solvenserklæring, åbningsstatus og boopgørelse? Og hvilke blanketter skal I ellers bruge? Og hvad koster det i retsafgift for et dødsbo med skifte privat?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Selvom I vælger at forsøge at stå for det meste selv, anbefales det kraftigt at have en advokat med på sidelinjen. Advokaten kan bl.a. hjælpe med afgifter til SKAT, overholdelse af frister, proklama til Statstidende og generelt sørge for, at I overholder reglerne – men uden at det er lige så dyrt om skifte med bobestyrer i skifteretten.

Få et tilbud fra en advokat med speciale i dødsboer her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er privat skifte?

Når en person afgår ved døden opstår der det, man juridisk kalder for et “dødsbo”.

Dødsboet skal gøres op. Juridisk kalder man det at skifte boet. Det betyder, at I opgør formuen og afvikler eventuel gæld. Derudover sørger for fordelingen af arven osv.

Et dødsbo kan skiftes på 2 måder:

 1. Privat skifte: I står selv for det meste, men som regel alligevel med bistand fra en advokat på ‘sidelinjen’
 2. Offentligt skifte: skifteretten udpeger bobestyrer som står for alt

Ved privat skifte står arvingerne selv for at skifte boet – altså, sørge for alt det praktiske osv.

Det kan være en fordel at kunne skifte boet selv, da I bl.a. kan spare mange penge på advokatregningen. Dem, der vælger privatskifte, vil dog normalt alligevel skulle have en advokat til at hjælpe jer sideløbende – men jo mere I kan klare selv, jo flere penge kan I spare og dermed undgå at bruge en stor del af arven på salær til advokaten.

Du skal være opmærksom på, at arvingerne ved det private skifte som udgangspunkt vil hæfte for gælden i dødsboet. Hvis arvingerne dog undervejs opdager, at boet har mere gæld end det har formue, skal arvingerne “bakke ud” og overlade dødsboet til skifteretten. Arvingerne skal derfor normalt tilbagelevere dødsboet.

Du bør derfor altid inddrage en advokat, inden I anmoder om privat skifte hos skifteretten. Få et tilbud fra en advokat her.

Hvis I vælger at stå for det hele selv, skal I være opmærksomme på de forskellige opgaver, I skal stå for. Dem kan du læse mere om herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Privat skifte eller bobestyrer
Der er 2 veje, I som arvinger kan gå, når en person afgår ved døden: privat skifte, hvor I står for det meste selv med lidt hjælp fra advokat eller offentligt skifte, hvor en bobestyrer står for det hele. De fleste vælger privat skifte og har en advokat til at hjælpe med det juridiske.

Arbejdsopgaver hvis I vælger privat skifte

Hvis I vælger selv at skifte boet ved privat skifte, er der en række opgaver, som I skal stå for uden skifterettens indblanding.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være:

 • Fordele arven korrekt efter de gældende arveregler
 • Udarbejde opgørelser
 • Sørge for betaling af gæld, afgifter og/eller skatter
 • Overholde alle fristerne for udarbejdelse af de nødvendige juridiske blanketter (anmodning, åbningsstatus, boopgørelse osv.)
 • Indlevere eventuel selvangivelse
 • Afholde korrespondance med arvingerne, skifteretten og relevante offentlige myndigheder som fx SKAT

Selvom skifterettens holdes uden for jeres indbyrdes skifte, så skal alle reglerne, fristerne osv. stadig overholdes. Derfor vil det normalt kræve lidt advokatbistand – dette vil dog normalt stadig være væsentligt billigere, end hvis I valgte offentligt skifte.

Eksempel: Jens’ far er lige afgået ved døden. De er 3 børn. Der er ingen ægtefælle. Jens’ far har ikke lavet testamente.

Fordelingen af arven er derfor forholdsvis simpel. Alle tre børn skal dele arven ligeligt.

Jens og de øvrige arvinger er enige om, at de selv vil stå for det meste. De er dog enige om, at de vil få en advokat til at kigge papirerne igennem og sikre, at de overholder alle reglerne og fristerne. Derudover er de også enige om, at få en advokat til at hjælpe med at sørge for skattereglerne osv.

Jens og de øvrige arvinger bliver enige om at finde en advokat, som kan hjælpe sideløbende. Dog sparer de mange penge i forhold til, hvis de valgte offentligt skifte med bobestyrer i skifteretten.

Er du i tvivl om arvereglerne? Så læs også vores artikel om hvem arver hvad.

Har du brug for en snak med en advokat om at skifte boet privat? Så få et uforpligtende tilbud på advokathjælp her.

Hvornår kan vi selv lave et privat skifte – privat skifte betingelser

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før I kan skifte boet som privat skifte. Hvis alle betingelserne ikke er opfyldt, kan I ikke selv stå for at fordele arven osv. Er betingelserne ikke opfyldt vil skifteretten afvise jer selv at klare skiftet af dødsboet og i stedet udpege en bobestyrer, hvilket ofte også medfører en større regning til advokaten.

Men I kan som nævnt selv klare dødsboet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. ALLE arvinger skal være enige om, at de ønsker privat skifte fra start til slut

Hvis blot én arving ønsker, at dødsboet skal skiftes med bobestyrer udpeget af skifteretten, kan I ikke skifte boet privat.

2. Boet skal have mere formue end gæld

Afdøde må ikke efterlade mere gæld end formue. Hvis der er mere gæld end forme er boet insolvent. Det er derfor et krav, at boet giver overskud og er solvent.

3. Der skal være én arving, der er myndig og solvent

Der skal være én af dem, der arver efter afdøde, der er myndig (over 18 år osv.). Derudover skal vedkommende også være solvent. Det betyder, at vedkommende ikke må have mere gæld end formue. Denne arving skal desuden indsende en såkaldt “solvenserklæring“, der skal sendes sammen med anmodningen om privat skiftet.

4. Minimum 1 arving skal være bosat i Danmark

Det er et krav, at der er én af arvingerne, der har “hjemting” i Danmark. Det betyder, at vedkommende skal have folkeregisteradresse her i Danmark.

5. Afdøde må ikke have bestemt skifte med bobestyrer

Den afdøde (arvelader) må ikke have bestemt, at boet skal skiftes med en bobestyrer. Dette vil den afdøde kunne have gjort for eksempel i testamentet. I skal derfor sikre jer, at der ikke står noget om dette i arveladerens testamente.

6. I skal vælge en kontaktperson

Der skal være én person, der skal være kontaktpersonen for skiftet af dødsboet.

Denne kontaktperson vil for eksempel skulle stå for kontakten med SKAT, skifteretten og andre offentlige myndigheder. I kan overveje at få hjælp fra en advokat på “sidelinjen”, som også er kontaktpersonen. Dette vil være stadig at foretrække i stedet for skifte af dødsboet via bobestyrer (offentligt skifte).

Du kan få et uforpligtende tilbud fra advokat her.

Der gælder mange komplicerede regler – fx en særlig udbakningsregel, hvis boet alligevel ikke er solvent. I så fald skal en særlig proces overholdes. Blandt andet derfor er det en god idé at have en advokat med til at hjælpe, selvom boet skiftes som privat skifte.

Privat skifte eller bobestyrer?

Privat skifte betyder ikke nødvendigvis, at I står helt alene med alt i forbindelse med et dødsfald.

Normalt vælger de fleste at få bistand fra en dødsboadvokat – en advokat med speciale i privat skifte.

Mange spørger så: “privat skifte eller bobestyrer (offentligt skifte), hvis vi har brug for en advokat uanset hvad?

Der kan dog være mange penge at spare ved at vælge privat skifte – også selvom I sideløbende får hjælp fra en dødsboadvokat. Omvendt kræver det noget tid fra minimum én af jer, og I skal være sikre på at overholde reglerne og fristerne.

Det er heller ikke altid, at det er helt omkostningsfrit. De myndige arvinger skal nemlig sikre sig, at boets gæld bliver betalt eller behørigt sikret, inden arven fordeles. Ellers kan arvingerne risikere at komme til at hæfte personligt over for dem, som den afdøde skyldte penge til.

En advokat ved privat skifte kan hjælper jer med det, som I ikke selv kan klare. Det kan være hjælp til at sikre nødvendig betaling af gæld, betaling af skatter/afgifter, overholde frister og stå for korrespondance med skifteretten og andre myndigheder samt hjælpe med fordelingen af arven. Det kan for eksempel være en overdragelse af boligen, hvor der skal tinglyses nyt skøde.

Når du henvender dig til en advokat, vil advokaten normalt give dig oplysninger om de vigtigste elementer i jeres sag og den forventede pris på det, som advokaten forventer, at det ville kunne løbe op i. Omkostningerne ved bobehandlingen kan normalt fratrækkes i bobeholdningen før beregning af boafgiften – både omkostninger til retsafgift og omkostninger til advokaten.

Brug af advokat ved privat skifte
Hvis I ønsker selv at stå for skiftet (fordele afdødes aktiver efter arvereglerne, betale afdødes gæld, indsende de nødvendige papirer osv.), vil det ofte alligevel være nødvendigt med en advokat. Dog kan I stadig spare mange penge, end hvis I vælger en bobestyrer.

Hvordan foregår privat skifte – vejledning:

Hvordan foregår det så? Her er en kort vejledning til, hvad der skal gøres:

 1. I får vurdering og indledende hjælp fra en advokat
 2. I anmoder om privatskifte hos skifteretten (med anmodningsblanket, solvenserklæring osv.)
 3. I indsætter proklama i Statstidende
 4. I laver åbningsstatus
 5. Den endelige boopgørelse udarbejdes

Lad os se lidt nærmere på det.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ HJÆLP FRA ADVOKAT HER

 

1. Indledende hjælp fra advokat

Før I anmoder om privat skifte kan det være en god idé at bruge en time eller to på at drøfte det med en advokat. Advokaten vil kunne forsøge give en vurdering af, om det overhoved er muligt, og om det kan svare sig i jeres sag.

2. Anmodning om privatskifte hos skifteretten

Derefter skal I anmode om, at I selv ønsker at skifte boet via nogle særlige blanketter fra skifteretten. I skal bruge en blanket ved navn anmodning om privat skifte og en solvenserklæring. I finder alle blanketterne på domstolenes hjemmeside. Her finder du også en række vejledninger til blanketterne.

Det er vigtigt, at blanketterne bliver udfyldt korrekt. Det kan være en god idé at få en advokat til at kigge dem igennem, inden I sender dem.

3. Proklama i Statstidende

I skal derefter også sørge for at indsætte proklama i Statstidende. Det er en meddelelse af alle dem, som afdøde skylder penge til, om at vedkommende er afgået ved døden og en opfordring til at gøre krav gældende. I meddelelsen gives der en såkaldt proklamafrist på 8 uger.

4. Udarbejdelse af åbningsstatus

Derudover skal I lave en åbningsstatus. Det er en opgørelse over, hvad der var af formue og gæld på dødsdagen.

Det er vigtigt, at I får lavet åbningsstatussen og sendt den til skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen, dog senest 2 måneder efter boet er udleveret.

5. Den endelige boopgørelse udarbejdes

Senest 15 måneder efter dødsdagen, skal I indgive den endelige boopgørelse til skifteretten.

Arvingerne skal indgive boopgørelsen senest 15 måneder efter dødsdagen. Denne blanket skal alle arvingerne underskrive, og den indsendes i to eksemplarer til skifteretten.

Vær også opmærksom på, at I i visse tilfælde skal sende en selvangivelse til Skattestyrelsen. Det er et oplysningsskema, som SKAT skal bruge. En advokat vil kunne hjælpe jer med dette.

Blanketter og vejledninger på Domstolenes hjemmeside
Du kan finde mange af de nødvendige blanketter samt nogle vejledninger til at udfylde dem på Domstolenes hjemmeside.

Retsafgift privatskifte

Hvis I vælger selv at stå for skiftet af dødsboet (fordelingen, det administrative osv.), skal der stadig betales en retsafgift til skifteretten.

Retsafgiften afhænger af, om den samlede arv er under eller over 1.000.000 kr.:

 • Under 1.000.000 kr.: 2.500 kr. i retsafgift
 • Over 1.000.000 kr.: 9.000 kr. i retsafgift

Derudover skal I også regne med at skulle have bistand fra en advokat. Du kan få et uforpligtende tilbud på en advokat med speciale i dødsboer herunder.

Få tilbud på hjælp til privat skifte fra advokat

Vil du have hjælp fra en advokat til privat skifte?

Det er en god idé at få hjælp fra en advokat, selvom dødsboet sker som privat skifte. En advokat kan rådgive om, hvorvidt privat skifte overhoved er en god idé, hjælpe med betaling af boafgift og skatter, sørge for at fordelingen af arven sker efter reglerne osv.

Har du brug for en advokat til at hjælpe, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i dødsboer, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af dødsboadvokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Det er naturligvis 100% uforpligtende, og du vælger selv, om du vil benytte dig af tilbuddet eller ej.

Udfyld herunder:

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger