Skiftefuldmagt guide eJura.dk

Skiftefuldmagt – hvad er det, og hvorfor skal jeg underskrive?

Skiftefuldmagt. Hvad er det? Hvornår er det relevant i et dødsbo? Hvorfor skal man som arving underskrive sådan en fuldmagt? Og hvordan foregår hele processen i dødsboet?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp fra en advokat? Få uforpligtende tilbud her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en skiftefuldmagt?

En skiftefuldmagt er en fuldmagt fra én eller flere arvinger til en anden arving eller en advokat.

Når en arving eller en advokat har fuldmagt må denne person handle på vegne af de arvinger, der har afgivet fuldmagt. Dog må denne person selvfølgelig ikke bestemme alt. Enhver af arvingerne kan stadig forlange, at der indkaldes til bomøde, hvis der er tale om privat skifte.

Fuldmagten består derfor normalt af 2 parter:

  1. Fuldmagtsgiveren – én af arvingerne til den afdøde, som giver fuldmagt til en anden til at handle på vegne af ham/hende
  2. Fuldmægtigen – den, der får lov til at handle på vegne af arvingen, typisk en advokat

Skiftefuldmagten laves normalt ved privat skifte til en advokat som fungerer som kontaktperson på vegne af arvingerne. Advokaten vil bl.a. hjælpe med at udarbejde boopgørelse, stå for kontakten til SKAT og skifteretten og lignende.

I sjældne tilfælde kan skiftefuldmagten også gives til én af arvingerne, som agerer som kontaktperson på vegne af dødsboet. Denne arving til dog typisk også få advokatbistand sideløbende, da selv små ting som for eksempel salg af boligen kan volde store juridiske udfordringer, hvis det ikke gøres korrekt.

Du kan downloade en skabelon til en skiftefuldmagt på Domstolenes hjemmeside. Hvis I benytter jer af en advokat som kontaktperson, selvom skiftet sker som privat skifte, vil advokaten hjælpe jer med at sørge for at lave skiftefuldmagterne.

En skiftefuldmagt er ofte nødvendig
Det vil ofte være nødvendigt, at alle arvingerne udfylder en fuldmagt. Ellers vil kontaktpersonen skulle have alle arvingernes underskrift hver gang der foretages handlinger på vegne af dødsboet. Væsentlige spørgsmål skal stadig drøftes med arvingerne, og du kan også til enhver tid trække fuldmagten tilbage.

Skiftefuldmagt hvorfor?

Hvis der ikke laves nogen skiftefuldmagt vil alle arvinger skulle underskrive hver gang der foretages en væsentlig handling i forhold til dødsboet.

Det betyder, at alle arvingerne hele tiden vil skulle underskrive. Derfor vil man normalt udfærdige en fuldmagt til kontaktpersonen, som normalt vil være en dødsboadvokat.

Hvis én af arvingerne fortryder at have afgiften fuldmagt til skiftet, kan man som arving til enhver tid trække fuldmagten tilbage. Derudover har enhver af arvingerne ret til at begære boet skiftet som offentligt skifte med bobestyrer. Dette vil dog betyde længere sagsbehandlingstid samt være markant dyrere.

Skiftefuldmagt dødsbo

Når en person afgår ved døden opstår der det, man kalder for et dødsbo.

Den indledende proces i et dødsbo vil normalt være:

  • Bedemand/præst laver dødsboanmeldelse til skifteretten
  • Skifteretten kontakter kontaktpersonen, som fremgår af dødsboanmeldelsen
  • Skifteretten afholder telefonmøde med kontaktpersonen
  • Skifteretten vejleder om, hvordan boet skal afvikles og beslutter herefter om betingelserne for fx privat skifte er opfyldt
  • Hvis betingelserne er opfyldt, benytter arvingerne sig typisk af en advokat som kontaktperson
  • Advokaten beder arvingerne om at udfylde skiftefuldmagt for at kunne handle på vegne af arvingerne

Læs mere uddybende om processen herunder.

Hvordan foregår det i dødsboet?

Skifteretten vil modtage en såkaldt dødsboanmeldelse fra bedemanden eller præsten. I dødsboanmeldelsen vil der stå navnet på kontaktpersonen på dødsboet. Det vil være den person, der har taget kontakt til bedemanden eller præsten og står for begravelsen.

Derfor er det denne person, som skifteretten tager kontakt til. Normalt vil det være ved afholdelse af et telefonmøde. På telefonmødet forsøger skifteretten at finde ud af, hvordan boet skal skiftes. Hvis der er en ægtefælle, kan det være, at denne ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo, hvorefter skifteretten skal vurdere om betingelserne er tilstede.

Hvis der ikke er særlig meget formue i boet, kan det være, at boet afvikles som boudlæg. Er boet insolvent, det vil sige der er mere gæld en formue, vil boet normalt skulle afvikles med hjælp fra en bobestyrer.

I mange tilfælde vil boet blive behandlet som privat skifte. Det er nemlig billigst og hurtigst. Skifteretten udsteder derfor det, der kaldes for skifteretsattesten. I denne vil der stå, hvordan boet skal afvikles, hvem der er arvinger osv. Med skifteretsattesten vil arvingerne kunne påbegynde afviklingen af dødsboet. Indtil da er det meget begrænset, hvad arvinger må gøre.

Når skifteretsattesten er udleveret af skifteretten, vil arvingerne normalt beslutte sig for at få hjælp fra en advokat med speciale i dødsboer. Advokaten vil herefter enten rådgive og hjælpe med boopgørelsen og lignende. Eller også vil advokaten fremgå som kontaktperson. Advokaten vil normalt også sørge for, at der indhentes de nødvendige skiftefuldmagter fra arvingerne.

Skiftefuldmagt privat skifte

Skiftefuldmagten vil i høj grad være relevant, hvis dødsboet behandles som privat skifte.

Det betyder, at alle arvingerne er enige om selv at stå for afviklingen og behandlingen af dødsboet. Til gengæld har arvingerne også et større ansvar. Arvingerne kan for eksempel risikere at hæfte for den afdødes gæld.

Det er derfor vigtigt, at arvingerne foretager behandlingen korrekt.

Af samme årsag vælger mange arvinger at få hjælp fra en advokat. Det vil stadig være langt billigere at skifte boet som privat skifte frem for offentligt skifte med bobestyrer. Til en bobestyrer ved offentligt skifte gælder der nemlig helt særlige regler ift. autorisation osv. Derfor vil en dødsboadvokat ved privat skifte ofte også være langt billigere.

Privat skifte eller offentligt skifte med bobestyrer
Ofte vil det være en fordel at vælge privat skifte, hvis det er muligt. Det sparer jer både fleste penge og har en væsentlig kortere sagsbehandlingstid. Ved privat skifte vil arvingerne dog normalt stadig få hjælp fra en advokat, der også kan hjælpe med de nødvendige fuldmagter.

Skifteretten dødsbo blanketter

Hvis I kan opfylde betingelserne for privat skifte vil de fleste vælge dette, da det er billigst og hurtigst.

Til gengæld er der et større ansvar, og arvingerne vil ofte skulle sætte sig ind i mere. Vælger I privatskifte skal I bl.a. udfylde en række blanketter til brug for dødsboet.

Skifteretten har bl.a. følgende blanketter til brug ved privat skifte:

En advokat vil normalt kunne hjælpe jer med at udfylde blanketterne juridisk korrekt, så I er sikre på ikke at lave nogle fejl eller lignende. Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra en dødsboadvokat herunder.

Få tilbud på hjælp fra dødsboadvokat her

Vil du have hjælp fra en advokat eller jurist til afvikling af dødsbo?

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig/jer, så kan hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i dødsboer, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen ved at klikke herunder, hvorefter du får tilbud fra advokat:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD FRA DØDSBOADVOKAT HER