Tilbagekaldelse af testamente eJura.dk

Tilbagekaldelse af testamente – SÅDAN tilbagekalder du år 2019

Ønsker du tilbagekaldelse af testamente? Hvad end du ønsker at tilbagekalde et ensidigt testamente eller et gensidigt testamente, skal du overholde reglerne for tilbagekaldelsen. Du skal normalt bl.a. tjekke det gamle testamente samt oprette nyt testamente, hvori du tilbagekalder det gamle testamente.

Har du brug for hjælp til tilbagekaldelsen af et testamente, kan vi her på eJura.dk hjælpe dig. Når du skal tilbagekalde et testamente, skal du oprette et nyt testamente i samme testamenteform. Derfor skal vi lave et helt nyt testamente, hvilket koster 2.999 kr. inkl. ubegrænset rådgivning, eventuelle papirer til notaren til det nye testamente mv.

Kontakt os her for at høre mere.

Læs hele artiklen herunder.

Tilbagekaldelse af testamente

Vil du tilbagekalde dit testamente, så det bliver annulleret?

Så skal du følge arvelovens regler for tilbagekaldelse. Du kan ikke blot rive testamentet itu eller skrive: “Annulleret” eller lignende henover testamentet. Hvis det først er oprettet, vil det være gyldigt, indtil du gyldigt tilbagekalder det efter arvelovens regler.

I arveloven står der, at du skal tilbagekalde testamenet i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.

Det står i arvelovens § 67:

“§ 67. Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.”

Det betyder, at hvis du har oprettet testamentet som notartestamente, skal du oprette et nyt notartestamente for at kunne ændre eller tilbagekalde testamentet.

Du har også mulighed for at lave et såkaldt kodicil til testamentet. Dette er et såkaldt tillæg til testamentet. Det er dog oftest bedre at oprette et nyt testamente frem for at oprette et kodicil til det gamle testamente.

Du skal dog huske at være opmærksom på, hvad der står i det gamle testamente. Står der for eksempel noget om, hvordan testamentet skal ændres eller tilbagekaldes? Står der noget om, at det er uigenkaldeligt?

Læs mere herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tilbagekaldelse af testamente ved at oprette nyt
Hvis du ønsker at tilbagekalde et testamente, skal du oprette et nyt testamente i testamentsform, hvori du tilbagekalder det gamle testamente.

Er der tale om uigenkaldeligt testamente?

Ved tilbagekaldelse af testamente, skal du læse, hvad der står i det gamle testamente.

Testamentet kan for eksempel være gjort uigenkaldeligt. At det er gjort uigenkaldeligt betyder, at I begge har besluttet, at I ikke kan ændre eller tilbagekalde testamentet.

Et testamente kan både være gjort helt eller delvist uigenkaldeligt. Et uigenkaldeligt testamente kan fx vedrøre længstlevendes muligheder for eventuelt at ændre testamentet til skade til førstafdødes ønsker.

Tip: Tjek, om det tidligere oprettede testamente er gjort uigenkaldeligt. Hvis det er tilfældet, kan det normalt ikke ændres eller tilbagekaldes, medmindre begge samtykker til det. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis en af jer er afgået ved døden.

Her på eJura.dk anbefaler vi ikke uigenkaldelige testamenter, men de oprettes alligevel i ny og næ af den ene eller anden årsag. Hvis der er oprettet et uigenkaldeligt testamente, kan det for så vidt angår den uigenkaldelige del hverken tilbagekaldes eller ændres, hvis I ikke begge samtykker til dette, hvilket kan være svært, hvis førstafdøde er gået bort.

Hvis testamentet ikke er gjort uigenkaldeligt, kan du tilbagekalde det ved at oprette et nyt testamente – enten ensidigt eller gensidigt. Det kan du læse mere om herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP TIL TILBAGEKALDELSE AF TESTAMENTE AF JURIST HER

 

Ensidig tilbagekaldelse af testamente

Du kan tilbagekalde testamentet på 2 måder:

  • Ensidig tilbagekaldelse
  • Gensidig tilbagekaldelse

Ensidig tilbagekaldelse af testamente betyder, at I har været to om at oprette et testamente (kaldes også gensidigt testamente), men det kun er den ene, der ønsker at ændre eller annullere testamentet.

Det kan være, hvis den ene ægtefælle fortryder og ønsker at ændre eller tilbagekalde testamentet, men ikke ønsker at involvere den anden ægtefælle i det.

Det er muligt at tilbagekalde et testamente ensidigt, men det er et krav efter arveloven, at den der tilbagekalder eller ændrer, skal give meddelelse om dette til den anden ægtefælle.

Der står nemlig i arvelovens § 80 om ensidig tilbagekaldelse:

“§ 80. Ensidig tilbagekaldelse af en fælles testamentarisk disposition skal for at være gyldig meddeles den anden part, medmindre dette af særlige grunde er udelukket.”

Den ene ægtefælle kan dermed ikke ‘gå bag om ryggen’ på den anden ægtefælle. Den ægtefælle, der ønsker at ændre eller tilbagekalde et testamente, skal give meddelelse om det til den anden, medmindre det af helt særlige grunde er udelukket.

Det anbefales altid, at hvis du tilbagekalder testamentet ensidigt, at du skriftligt giver meddelelse om dette til den anden. Det er den, der giver meddelelsen, der har ansvaret for at kunne bevise, at meddelelsen er kommet frem til den anden.

Hvad så med fælles testamente? Læs mere herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ensidig tilbagekaldelse af testamente
Hvis du vil tilbagekalde et testamente, I har oprettet sammen, skal du meddele det til den anden ægtefælle. Ellers vil tilbagekaldelsen ikke være gyldig efter arvelovens regler.

Tilbagekaldelse af fælles testamente

Hvis I har fælles testamente, som du ønsker at tilbagekalde, er reglerne de samme.

Det vil sige:

  • Du skal oprette nyt testamente i testamentsform (notartestamente, hvis det er sådan, det er oprettet)
  • Hvis du ensidigt tilbagekalder/ændrer, skal du skriftligt give meddelelse om dette til den anden

Der er dog ikke noget til hinder for, at I på ny opretter et nyt testamente sammen, hvori I tilbagekalder eller ændrer det gamle testamente. Det kan fx være tilfældet, hvis I begge ønsker at ændre på fordelingen af arven eller lignende.

Tilbagekaldelse af testamente kræver dog altid, at du opretter nyt testamente (evt. kodicil, men dette anbefales ikke). Men hvad koster det så at tilbagekalde et testamente? Læs med herunder.

Gebyr tilbagekaldelse testamente

Hvad er der af gebyr ved tilbagekaldelse af testamente?

Først og fremmest skal du jo oprette et nyt testamente for at tilbagekalde eller ændre det gamle. Dette kræver nok som minimum, at du får hjælp fra en jurist eller advokat itl at oprette nyt testamente korrekt – eller køber en skabelon, som du godt selv kan finde ud af at udfylde korrekt, så det ikke bliver erklæret ugyldigt.

Derudover skal du betale et gebyr til skifteretten, hvis du opretter det nye testamente som notartestamente. Gebyret ved tilbagekaldelse af notartestamente er 300 kr. til skifteretten.

Her på eJura.dk hjælper vi med at oprette nyt testamente (hvori vi tilbagekalder det gamle) til en fast pris på 2.999 kr. Med prisen er ubegrænset rådgivning, eventuelle papirer til notaren osv.

Gebyrer for tilbagekalde et notartestamente er derfor:

  • 300 kr. i gebyr til skifteretten
  • 2.999 kr. til jurist for at oprette det nye testamente, hvori det gamle tilbagekaldes

Derfor koster det i alt 3.299 kr. inkl. moms og alle gebyrer at få tilbagekaldt et testamente, hvis du vil have os til at hjælpe dig. Du kan kontakte os her for at høre nærmere.

Tilbagekaldelse af testamente ved skilsmisse

Skal man tilbagekalde et testamente ved skilsmisse eller separation?

Som udgangspunkt nej! Men det kan alligevel være en god idé for at være 100% sikker.

I følge arvelovens regler er udgangspunktet nemlig, at ved skilsmisse eller separation, vil et testamente, hvori den anden er begunstiget, være tilbagekaldt automatisk. Dog er det ikke altid tilfældet – for eksempel hvis særlige omstændigheder taler imod det, hvilket er en konkret vurdering.

Dette står i arvelovens § 67, stk. 2:

“Stk. 2. I de tilfælde, der er omhandlet i § 49, skal et testamente, som den ene ægtefælle har oprettet til fordel for den anden ægtefælle, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.”

Med andre ord står der i denne paragraf i arveloven, at ved separation/skilsmisse (som står i arvelovens § 49), vil et testamente, hvori en ægtefælle er begunstiget, blive anset for tilbagekaldt, medmindre der er særlige omstændigheder, som taler imod dette.

Derudover kan der være dele af testamentet, som ikke vedrører den anden ægtefælle, som fortsætter på trods af samlivsophøret.

Hvis I har lavet testamente, imens I var gift, anbefaler vi derfor altid, at du får tilbagekaldt det gamle testamente for at være 100% sikker på hele testamentet er tilbagekaldt.

Vi hjælper gerne med tilbagekaldelsen. Læs mere herunder.

Få hjælp til at tilbagekalde testamente

Vil du have hjælp til at tilbagekalde testamente?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig. Når et testamente skal tilbagekaldes, skal der som nævnt oprettes et helt nyt testamente. Oprettelse af nye testamenter koster 2.999 kr. her på eJura.dk.

Med i prisen får du UBEGRÆNSET rådgivning samt eventuelle papirer til notaren. Du kan derfor stille alle de spørgsmål, som du måtte have – og prisen vil altid være den samme, nemlig 2.999 kr. Dette er, uanset hvor lang tid vi bruger på din sag.

Vi rådgiver ligeledes om det nye testamente, hvis du har særlige forhold, som du ønsker at skrive ind i det nye testamente.

Du kan kontakte os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med for eksempel tilbagekaldelse af testamente:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP TIL TILBAGEKALDELSE AF TESTAMENTE AF JURIST HER

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂