Tvangsarv til børn

Tvangsarv til børn – så meget skal børnene minimum have

Tvangsarv til børn. Hvor meget skal børn have som minimum i tvangsarv? Hvor meget skal øvrige tvangsarvinger have? Og hvordan opretter man et testamente, hvor man bestemmer dette? 

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Hvis du ønsker at sørge for, at en eller flere af dine børn kun arver tvangsarven, skal du have oprettet et testamente. I visse tilfælde kan det også være en god idé at oprette ægtepagt.

Overvejer du at få lavet testamente? Få en uforpligtende snak med os her.

Læs hele artiklen herunder.

Tvangsarv til børn

Hvor stor er tvangsarv til børn?

Tvangsarven er på i alt 25%. Dette er den i år 2019 og vil også være i år 2020. Dette står i arvelovens § 5, hvor der står:

“§ 5. En fjerdedel af en livsarvings arvelod er tvangsarv.”

Tvangsarven skal deles mellem tvangsarvingerne.

Men hvem er så tvangsarvinger? Dine tvangsarvinger er:

  • Dine eventuelle livsarvinger (børn og børnebørn, oldebørn osv.)
  • Din eventuelle ægtefælle

Hvis du hverken har livsarvinger eller ægtefælle, har du ikke nogen tvangsarvinger og kan dermed bestemme over 100% af din arv. Hvis du enten har ægtefælle eller livsarvinger, kan du kun bestemme over det, man kalder for din friarv.

Hvis arvelader (den, der går bort) er gift på tidspunktet for dødsfaldet, skal der ligeledes ske et skifte af delingsformuen (formuefællesskab).

I praksis betyder det, at mindste tvangsarv til børn kan være 6,25%. Dette er tilfældet, hvis der oprettes testamente. Hvis der ligeledes oprettes ægtepagt, kan den tvangsarven til et eller flere børn minimeres ned til 31/32 af den samlede formue (hvis ægtefællerne laver ægtepagt med særeje for aktiver i lige sameje).

Det kan være en god idé at drøfte det nærmere med en jurist eller advokat.

Få tilbud på, hvad det vil koste at udarbejde testamente her.

TIP: Få hjælp fra en jurist/advokat
Vil du have at et eller flere børn skal arve mindst muligt? Så er det vigtigt, at testamentet udfærdiges juridisk korrekt. Derfor er det en god idé at få en snak med en advokat om dine muligheder. Du kan ligeledes snakke med advokaten/juristen om, hvorvidt det også vil være en god idé at oprette ægtepagt, hvis du er gift.

 

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af arven, som du ikke kan bestemme over. Du er med andre ord tvunget til at aflevere en del af arven efter dig, hvis du har tvangsarvinger.

Tvangsarven er på en fjerdedel – det vil sige 25%. Du kan ved at lave testamente bestemme, at en eller flere af dine tvangsarvinger skal have mindst muligt. Læs mere om dette i vores artikel om mindste tvangsarv.

Som nævnt vil tvangsarven skulle deles ligeligt mellem ægtefælle og livsarvinger, hvis begge dele er tilstede, når du går bort.

Hvis du dog ikke har nogen ægtefælle, men fx kun livsarvinger vil livsarvingerne skulle have tvangsarven på de 25%.

Se vores video herunder om hvad er tvangsarv (varer 1:41):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Hvor meget er tvangsarv til børn, hvis der ikke er lavet testamente?

Hvis du ikke opretter noget testamente vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens regler.

Dette sker ud fra det, man kalder for “arveklasser“.

Arveklasserne består af 3 “klasser”:

  1. arveklasse: ægtefælle, børn og børnebørn
  2. arveklasse: forældre, forældres børn (afdødes søskende) og forældres børnebørn
  3. arveklasse: bedsteforældre og bedsteforældres børn

Det betyder, at dine børn vil være det, man kalder for “legale arvinger”. De arver efter loven. Det er kun, hvis der ikke er nogle arvinger i første arveklasse, at arven bliver fordelt til dem i anden arveklasse.

Det betyder, at hvis der er ægtefælle og børn, så vil ægtefællen og børnene arve ligeligt efter dig. Hvis der kun er børn, så vil de arve ligeligt efter dig.

Hvis du ikke ønsker dette, men for eksempel ønsker mindste tvangsarv til et eller flere af dine børn, skal du oprette testamente og eventuelt også ægtepagt, hvis du har en ægtefælle.

Læs også vores artikel om hvem arver hvad.

TIP: Opret testamente, hvis en tvangsarving skal arve mindre
Hvis du ikke opretter testamente fordeles arven efter arvelovens regler. Hvordan det fordeles afhænger af arvingerne i arveklasserne. Hvis du for eksempel kun har børn, så vil alle dine børn arve ligeligt efter dig. Har du både ægtefælle og børn, vil de have 50/50. Hvis du ønsker at fravige dette, skal du oprette testamente.

 

Sådan kan du bestemme mest muligt over din arv

Vil du gerne bestemme mest muligt over din arv? Men har du en tvangsarving, som du dermed ønsker skal arve mindst muligt efter dig?

Så kan du oprette et såkaldt “sort får-testamente“. Dette kaldes også af nogen for “tvangsarvs-testamente“. Med sådan et testamente er der en tvangsarving, der får mindst muligt. Det er ikke nødvendigvis, fordi vedkommende har gjort noget – du kan også oprette sådan et ‘mindst muligt’-testamente, hvis vedkommende allerede er velhavende, mens de øvrige tvangsarvinger har mere brug for arven.

Det kan være tilfældet, hvis der er tale om et barn, der er væsentlig ældre end de øvrige børn.

Et eksempel kunne også være et særbarn uden for ægteskabet, hvor der er sparsom eller ingen kontakt:

Eksempel: Ole og Gitte er gift. Ole har et barn fra et tidligere ægteskab.

Ole har ikke haft nogen kontakt med barnet fra det tidligere ægteskab i mange år. Barnet har “vendt” sin far ryggen. Derfor ønsker Ole at oprette et “tvangsarvs-testamente” med mindst muligt tvangsarv til barnet. De opretter ligeledes ægtepagt, hvor deres “fælleseje” gøres til kombinationssæreje i lige store dele.

Dermed ender barnet ‘kun’ med at få 31/32 af arven, når Ole går bort.

Som nævnt vil sådan en løsning kræve, at I opretter ægtepagt samt et gensidigt testamente. Få tilbud på dette fra en jurist her.

Hvordan opretter jeg testamente med mindste tvangsarv til børn?

Vil du gerne oprette et testamente, hvor du bestemmer, at en eller flere personer skal have mindste tvangsarv?

I så fald kan det være en god idé at oprette det, man kalder for et “notartestamente“. Fordelen ved det er, at det automatisk kommer til skifterettens kendskab, når en af jer afgår ved døden.

Hvis du har en ægtefælle skal testamentet oprettes som gensidigt testamente. Det betyder, at I begge skal underskrive testamentet. I kan dog godt aftale, at det kun er den ene af jer, der fraviger arvelovens regler med fx mindste tvangsarv, mens den andens arv blot følger arvelovens regler.

For at sikre at testamentet er udfærdiget efter jeres ønsker og er juridisk gyldigt, kan det være en god idé at få hjælp fra en advokat med speciale i oprettelse af testamenter.

Få et uforpligtende tilbud på pris og hvad det vil koste få at oprettet et testamente og evt. rådgivning om mindste tvangsarv til børn herunder.

Få tilbud på hjælp til testamenter her

Overvejer du at få lavet testamente?

Kontakt os herunder for at få en uforpligtende snak med os. Du bestemmer selv, om du ønsker at få vores hjælp eller ej. Vi har fast pris på udarbejdelse af testamente for 2.999 kr. inkl. moms og inkl. papirer til notaren. Læs mere her.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig dig hurtigst muligt.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
  • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.