Tvangsarv – sådan er reglerne

Tvangsarv. Hvad betyder tvangsarv og hvad har det med arvefordelingen at gøre? Mange kan tro, at det er op til en selv om hvad man vil gøre med sin arv den dag man er gået bort. Dette er da også en helt naturlig tankegang. Men det kan være lidt mere omstændigt end som så. Man har nemlig ikke altid 100 % frihed til at bestemme over hele sin arv. Men hvor meget kan man så selv bestemme? Hvad er reglerne så ellers? I denne artikel kan du læse om reglerne ved tvangsarv, som er nogle vigtige regler, at have kendskab til.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring reglerne for tvangsarv, kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris.

Du kan læse mere om vores rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Arv

Det er ved oprettelse af testamente, at man bestemmer hvordan arven skal fordeles når man engang er gået bort. Som udgangspunkt kan en person frit råde over sine ejendele ved testamente. Men tvangsarvereglerne er med til at begrænse en del af råderetten.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Arv er den formue man efterlader sig når man er gået bort. Hvordan arven skal fordeles, kan man bestemme ved at oprette et testamente. Men det er langtfra altid, at man selv kan disponere over hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Reglerne om tvangsarv betyder, at du ikke selv helt frit kan vælge hvem der skal arve dig. Der er nogle arvinger der vil have et krav på at modtage en vis bestemt del af din arv. Dette kaldes tvangsarven. Det ligger i selve ordet, at der er nogle arvinger der er tvunget til at arve og du som arvegiver er tvunget til, at en bestemt del af arven skal gå til nogle bestemte arvinger.

arveloven indeholder bestemmelse om tvangsarv i §§ 5 og 10.

Denne del af arven kan man ikke disponere over ved testamente. Hvis man alligevel skulle gøre det og det står i testamentet, vil testamentet blive erklæret ugyldigt.

Hvad er tvangsarvinger?

De arvinger der er tvunget til at modtage en del af din arv kaldes tvangsarvinger.
Dem der er tvangsarvinger er:

  • Din ægtefælle
  • Dine børn

Børnene kaldes også for livsarvinger.

Arvelovens § 5 handler om livsarvingernes tvangsarv:

” § 5. En fjerdedel af en livsarvings arvelod er tvangsarv.”

Du kan læse mere om børn og arv i vores artikel arv til børn.

arvelovens § 10 handler om ægtefællens tvangsarv:

” § 10. En fjerdedel af ægtefællens arvelod er tvangsarv. ”

Eksempel: Hvis man derfor både har en ægtefælle og man har nogle fælles børn eller et særbarn fra et andet forhold, skal ægtefællen og børnene dele tvangsarven.

Eksempel: Hvis man ingen børn har, men har en ægtefælle, vil ægtefællen modtage hele tvangsarven.

Eksempel: Hvis man ingen ægtefælle har, men har et barn, så ville dette barn modtage hele tvangsarven.

Hvem har krav på tvangsarv?

Det er den afdødes ægtefælle og børn der har krav på tvangsarv.

Hvis livsarvingerne skulle gå bort først, vil deres børn træde i stedet for. Derfor kan børnebørn eller oldebørn også godt blive tvangsarvinger her.

Ægtefællens krav på tvangsarv bortfalder ved separation eller skilsmisse.

Ingen tvangsarv

Det er ikke i alle tilfælde, at der er noget der hedder tvangsarv. Hvis man er barnløs og ikke er gift, vil der ikke være nogen tvangsarvinger. Her ville man kunne råde frit over hele sin arv.

Hvor stor er tvangsarven?

Tvangsarven udgør 25 % af den samlede arv. Den resterende arv på 75 % kaldes friarven.

Har man både ægtefælle og børn skal de som sagt dele de 25 %. Det betyder, at ægtefællen får 12,5 % og børnene får 12,5 %.

Eksempel: afdøde efterlader sig en ægtefælle og 2 børn. Ægtefællen får 12,5 % i tvangsarv og hver af børnene får 6,25 %, da de skal dele de resterende 12,5 % imellem dem.

Tvangsarven vil altid udgøre 25 % af den samlede arv. Men det kommer meget an på antal af livsarvinger og om der er en ægtefælle, for hvor meget de hver får af tvangsarven på de 25 %.

Friarven på 75 % kan man selv råde over ved testamente. Du kan læse mere om testamente i vores artikel opret testamente.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tvangsarven udgør 25 % og friarven udgør 75 %. Friarven kan du frit råde over. Tvangsarven er bestemt på forhånd.

Kan man undgå tvangsarv?

Et ofte stillet spørgsmål er, om man kan undgå tvangsarv. Det er desværre ikke muligt. Det kan være ærgerligt for de familier, der ikke har et godt indbyrdes forhold. Der er nogle tilfælde hvor man ikke vil begunstige sine livsarvinger. Det kaldes, at man vil gøre sine livsarvinger eller ægtefælle arveløs. Men når man er tvangsarving, kan man ikke blive arveløs.

Det eneste man kan gøre, er at bruge hele sin formue således, at der ikke ville være nogen arv tilbage når man går bort. Eller bare sørge for at man ikke ejer noget ved sin død.

En arving kan dog gøres arveløs, hvis arvingen selv ønsker det og underskriver et arveafkald.

Hvis arvingen skal arve mindst muligt:
Hvis det nu skulle forholde sig sådan, at der er en tvangsarving som man helst ser ikke arve noget, så skal man oprette et testamente. I testamentet sakl det gøres klart, at arvingen skal arve mindst muligt. På den måde vil arvingen kun arve sin del af tvangsarven og intet andet.

Dog er der også en mulighed for at begrænse tvangsarven til sine børn (livsarvinger).

Begrænsning af tvangsarven

Der er det særlige ved tvangsarv til børn, at man kan beløbsbegrænse tvangsarven efter arvelovens § 5, stk. 2:

” stk. 2. Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn til en værdi af 1.000.000 kr. Er et barn død, begrænses dette barns livsarvingers arvelod til den andel, som udgør livsarvingens andel af beløbet, jf. § 1, stk. 2, medmindre andet fremgår af testamentet.”

Det er dog i de færreste tilfælde, at bestemmelsen er relevant. Den kan dog være nyttig i de familier med en større formue.

Få tilbud på hjælp fra advokat eller jurist til tvangsarv

Vil du have hjælp til tvangsarv?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat eller jurist, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig med, rådgivning og evt. også nyt testamente, hvis det bliver nødvendigt.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores advokatnetværk og finder den bedste advokat eller jurist til dine behov. Advokaten/juristen kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
  • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.