Udvidet samlevertestamente

Udvidet samlevertestamente – læs om regler og få skabelon HER

Udvidet samlevertestamente. I denne artikel kan du læse om arveregler for samlevende og om testamente som samlevende. Du får også s. 1 af et udvidet samlevertestamente eksempel – hvis du vil have hele skabelonen, kan du købe den for kun 299 kr.

Som ugifte samlevende kan det have alvorlige konsekvenser, hvis I ikke laver et testamente. Som kærester arver I IKKE efter hinanden. Uanset hvor mange år I har været sammen eller boet sammen. I kan kun arve efter hinanden, hvis I laver et testamente.

Se vores video om samlevende og arv (samt udvidet samlevertestamente) her (varer 3:19):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Prisen på en skabelon til samlevertestamente er kun 299 kr. Du er også velkommen til at kontakte os for at få lavet testamente fra bunden inkl. ubegrænset rådgivning til 2.999 kr. inkl. moms.

Køb skabelon til testamente herunder:

 

KØB SKABELON TIL SAMLEVERTESTAMENTE HER

 

Arveregler samlevende

Hvis I er kærester eller det, man kalder for ‘ugifte samlevende’ arver I IKKE efter hinanden.

Heller ikke selvom I har været sammen i 2, 4 eller 10 år.

I vil KUN arve efter hinanden, hvis I har lavet testamente. 

Hvis I som kærester ikke har lavet noget testamente, vil arven blive fordelt efter arveloven. Uden testamente vil det være børn og/eller forælderne, der arver, hvis I ikke er gift. Det skyldes reglerne om arveklasser.

Det betyder, at I ikke ejer noget efter hinanden. Hvis I ejer noget i fællesskab (50/50), får du kun 50% af det. Resten skal deles efter arvelovens regler. Det betyder, at hvis der ikke er nogen børn, skal dine svigerforældre (kærestens forældre) have arven.

Hvis I laver testamente, kan I dog ændre dette, så I kan arve efter hinanden. Derudover kan I også i testamentet for samlevende begunstige for eksempel gode venner, kollegaer, velgørende fonde eller lignende.

Der findes 2 typer testamenter for samlevende:

 1. Udvidet samlevertestamente
 2. Gensidigt samlevertestamente

Forskellen på de to er mest vigtig, hvis I har barn/børn.

 • Hvis I har barn/børn, kan I begunstige hinanden med op til 7/8 af arven med et udvidet samlevertestamente.
 • Hvis I ikke har barn/børn, kan I begunstige hinanden med 100%. Det kan I, uanset om I laver et udvidet samlevertestamente eller gensidigt samlevertestamente.

Med gensidigt samlevertestamente kan I aftale:

 • Hvis I har barn/børn, kan I kun begunstige hinanden med op til 3/4 af arven med et gensidigt samlevertestamente
 • Hvis I ikke har barn/børn kan I begunstige hinanden med 100% af arven med et gensidigt samlevertestamente

Uanset om I har børn eller ej, er det vigtigt, at I får overvejet, om I ønsker at begunstige hinanden. Ellers kan det betyde, at den ene af jer ikke har råd til at blive boende, fordi arven skal fordeles til for eksempel forældrene.

Du kan læse mere om arveregler i vores artikel om lav selv testamente.

Eksempel på arv ved ugifte samlevende

Det kan have store konsekvenser, hvis I er kærester og ikke har lavet noget testamente.

For eksempel kan du risikere, at du er nødt at flytte, hvis din kæreste afgår ved døden.

Her er et eksempel på arveregler for ugifte samlevende:

Eksempel: Jens og Gitte er ugifte samlevende. De har ingen børn. De har ikke lavet noget testamente. De ejer en ejerbolig sammen til en værdi á 3 mio. kr. Der er ingen gæld.

Gitte afgår ved døden.

Fordi der ikke er noget testamente, skal Jens aflevere 1/2 af ejerboligens værdi til forældrene – fordi forældrene arver efter Gitte.

Det betyder, at Jens skal sælge boligen, medmindre han kan betale 1,5 mio. kr. til forældrene kontant.

Som det fremgår af eksemplet, er det vigtigt at få lavet et testamente som samlevere.

Testamente samlevende

I vil blive stillet bedst ved at gifte jer.

Men hvis I ikke ønsker at gifte jer af den ene eller den anden årsag, kan I KUN arve efter hinanden ved at lave testamente.

Der findes som nævnt 2 typer testamenter for samlevende:

 1. Udvidet samlevertestamente
 2. Gensidigt samlevertestamente

Lad os se lidt nærmere på de 2 forskellige testamenter for samlevere.

Udvidet samlevertestamente

Med et “udvidet samlevertestamente” kan I næsten blive stillet, som var I gift.

Du behøves ikke blive forvirret over de forskellige navne på testamenterne.

I jurabøgerne kaldes dette testamente for ‘udvidet samlevertestamente‘. Men det er blot navnet for det testamente, som kan stille jer, som var I gift bortset fra nogle få tilfælde.

Med udvidet samlevertestamente kan I for eksempel bestemme:

 • 100% arv til hinanden, hvis I ikke har barn/børn eller
 • 7/8 arv til hinanden, hvis I har barn/børn
 • Ret til at udtage genstande forlods (udtage genstande som en del af arven før eventuelle andre arvinger)
 • Ret til suppleringsarv (sikre, at du ikke skal betale arv til tvangsarvinger, hvis jeres formue er under et vis beløb)
 • Ret til henstand med arvens betaling til livsarvinger
 • Arveafgift på 15% frem for de normale ca. 36%

For at I kan oprette et udvidet samlevertestamente, skal I dog opfylde nogle betingelser. Betingelserne er:

 1. I skal have mulighed for at kunne gifte jer med hinanden (den ene af jer må for eksempel ikke sidde i uskiftet bo)
 2. Testamentet skal være gensidigt (I skal lave testamentet sammen)
 3. Hvis en af jer afgår ved døden, skal I stadig være samlevende
 4. Og I skal enten have:
  • barn/børn/barn på vej eller
  • været samlevende de seneste 2 år (samme folkeregisteradresse)

Hvis I ikke opfylder disse betingelser, kan I ikke lave et juridisk gyldigt udvidet samlevertestamente. I skal da i stedet lave et gensidigt samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente betingelser
Et udvidet samlevertestamente er kun gyldigt, hvis I opfylder betingelserne. I skal fx enten have været samlevende de seneste 2 år eller have barn/børn eller barn på vej.

Udvidet samlevertestamente eksempel

Herunder kan du se side 1 til et udvidet samlevertestamente eksempel:

Hvis du køber et udvidet samlevertestamente for 299 kr. får du adgang til hele skabelonen. Skabelonen er lavet lige til at ændre til jeres ønsker. Det med gult skal ændres.

Testamente skabelonen er lavet, så I får et 100% juridisk gyldigt testamente. Hvis I forsøger at lave testamentet selv uden at bruge denne skabelon, risikerer I, at det ikke bliver gyldigt og dermed ikke får arveret efter hinanden!

Få et juridisk korrekt og gyldigt testamente for kun 299 kr. her.

 

KØB SKABELON TIL SAMLEVERTESTAMENTE HER

 

Gensidigt samlevertestamente

Et gensidigt samlevertestamente er et “almindeligt” testamente, hvis I er kærester.

I får i modsætning til ved udvidet samlevertestamente ikke samme rettigheder, som hvis I var gift, hvilket I ellers næsten kan få ved udvidet samlevertestamente.

Med et gensidigt samlevertestamente kan I:

 • Bestemme at arven skal gå 100% til længstlevende, hvis I IKKE har barn/børn
 • Hvis I har barn/børn, kan I bestemme, at op til 75% af arven skal gå til længstlevende

Som navnet på testamentet antyder, skal det være et gensidigt testamente. I skal derfor begge være testatorer i testamentet.

 

KØB SKABELON TIL GENSIDIGT SAMLEVERTESTAMENTE HER

 

 

 

Arveloven samlevende

I arveloven er testamenter for samlevende også nævnt.

Der står bl.a. i arvelovens § 87:

§ 87. To personer kan ved testamente bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller.

Der er dog nogle få regler, der ikke finder anvendelse på samlevere.

For eksempel har I ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo som samlevere. Det betyder, at hvis I har særbørn, kan I ikke aftale at vente med at fordele arven, hvis den ene af jer afgår ved døden.

Derudover er der heller ikke mulighed for at udtage genstande forlods, suppleringsarv og ingen ret til henstand med arvens betaling til livsarvinger.

Uskiftet bo samlevende

Uskiftet bo giver længstlevende ret til at vente med at fordele arv.

Arveloven giver mulighed for at sidde i uskiftet bo. Hvis der er ‘særbørn’ – det vil sige børn uden for ægteskab – skal disse give lov til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Som samlevende har I dog INGEN ret til at sidde i uskiftet bo.

Hvis I som samlevere ønsker at kunne sidde i uskiftet bo og vente med at fordele arven til længstlevende er afgået ved døden, skal I gifte jer.

Boafgift samlever

Hvad så med boafgift og samlever?

Som samlevere skal der betales boafgift af arven. Det betyder, at der er en del af arven, der skal betales afgift af. Denne afgift kaldes også for arveafgift. Størrelsen bestemmes i boafgiftsloven

15% boafgift: Hvis I har boet sammen mere end 2 år eller har/venter barn sammen (udvidet samlevertestamente) 

Ca. 36% boafgift: Hvis I ikke har boet sammen mere end 2 år eller ikke har barn/børn sammen

For ægtefæller er arven afgiftsfri. Det betyder, at boafgiften er på 0%. I kan derfor opnå flere fordele også afgiftsmæssigt ved at gifte jer.

Hvis I dog ikke vil gifte jer, kan det godt betale sig at lave et udvidet samlevertestamente, så arveafgiften bliver væsentlig mindre.

Samlevende boafgift
Med et udvidet samlevertestamente skal længstlevende kun betale 15% i boafgift frem for de normale ca. 36%. Der er dermed penge at spare ved at lave et udvidet samlevertestamente.

Pris på et udvidet samlevertestamente

Men hvad så med prisen? Hvad koster et udvidet samlevertestamente?

Her på eJura.dk kan du få en skabelon til et udvidet samlevertestamente til KUN 299 kr. inkl. moms.

I skabelonen er alt, hvad du skal tage stilling til eller ændre markeret med gult. For kun 299 kr. kan I som samlevende begunstige hinanden med et juridisk korrekt testamente. Du får ligeledes en guide til, hvordan du opretter testamentet og får det til notaren.

Skabelonen er lavet til dig, der selv kan læse dig frem til reglerne og selv ændre i skabelonen, så det er tilpasset jeres ønsker.

Hvis I ønsker at få juridisk rådgivning fra jurist, som er ekspert inden for testamenter, koster det 2.999 kr. her på eJura.dk. Det er langt billigere, end hvis du skulle gå ned på et lokalt advokatkontor.

Bestiller du et testamente med juridisk rådgivning for 2.999 kr. vil du blive ringet op af en jurist, som vil svare på alle dine spørgsmål og lave testamentet fra bunden ud fra dine ønsker.

Kontakt os her for at få udarbejdet testamente inkl. ubegrænset rådgivning.

Du kan købe skabelon, som selv skal udfyldes af jer, her:

 

KØB SKABELON TIL UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE HER

 

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Køb skabelon til udvidet samlevertestamente her: https://ejura.dk/koeb-udvidet-samlevertestamente/

 • Comments for this post are closed.