Uskiftet bo særbørn

Uskiftet bo særbørn – læs om arvereglerne år 2022 HER

Uskiftet bo særbørn. Hvad er uskiftet bo? Og hvorfor er dette særlig vigtigt, hvis I har børn uden for ægteskab? Hvad siger arveloven om det? Og hvornår skal der laves en såkaldt “forhåndssamtykke til uskiftet bo”?

Dette og meget mere kan du få svar på i denne artikel.

Hvis du har brug for hjælp til at lave testamente og evt. forhåndssamtykke til uskiftet bo, kan du få hjælp. Få en uforpligtende samtale med en advokat her.

Læs hele guiden herunder.

Uskiftet bo særbørn – reglerne kort fortalt

Har du eller din ægtefælle børn uden for ægteskab?

Så er det vigtigt at være opmærksom på reglerne for uskiftet bo og særbørn.

Uskiftet bo betyder, at hvis en af jer afgår ved døden, kan længstlevende vente med at fordele det meste af arven. Længstlevende vil ofte for eksempel kunne blive boende i boligen osv. Hvis længstlevende kan sidde i uskiftet bo, vil længstlevende have rådigheden over den del af førstafdødes formue, der ikke var særeje.

Men hvorfor er dette så vigtigt, hvis I har børn uden for ægteskabet (særbørn)?

Hvis I har særbørn, skal de samtykke (godkende) til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo og med andre ord vente med at fordele arven til førstafdødes børn.

Særbørnene kan enten samtykke efter dødstidspunktet, men kan også gøre det før via en samtykkeerklæring. Men hvad er det så?

Hvis særbørn samtykker til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo, før dødstidspunktet, skal det ske ved en såkaldt “forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo“. Dette laves ofte i forbindelse med, at en jurist eller advokat laver testamentet for ægtefællerne.

Det er en god idé at få særbørn til at underskrive forhåndssamtykke til uskiftet bo, inden særbørnenes forælder afgår ved døden, da det ikke er sikkert, at de vil samtykke efter dødstidspunktet.

Hvis du ønsker hjælp til testamente og uskiftet bo, kan du får hjælp fra jurist eller advokat. Klik her for at høre mere om, hvordan du kan få hjælp.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Uskiftet bo særbørn guide
Hvis ægtefæller har barn/børn uden for ægteskab, er det vigtigt, at der bliver lavet forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Hvad er uskiftet bo?

Hvad er uskiftet bo? Hvad betyder uskiftet bo overhoved?

Uskiftet bo betyder, at længstlevende får mulighed for at udskyde skiftet (fordelingen) af den del af førstafdødes formue, der ikke er gjort til særeje.

Længstlevende får muligheden for at overtage rådigheden over førstafdødes fælleseje/delingsformue (det, der ikke er gjort til særeje), så længe længstlevende ikke misbruger det og i øvrigt opfylder betingelserne for uskiftet bo.

Ægtefællerne såkaldte ‘bodele’ udgør det samlede bo, som så kaldes for det uskiftede bo.

Det er først, når det uskiftede bo skal skiftes (fordeles), at førstafdødes fælleseje/formue bliver fordelt til arvingerne. Det uskiftede bo vil blive fordelt til arvingerne, hvis længstlevende afgår ved døden eller indgår nyt ægteskab.

Formålet med at kunne sidde i uskiftet bo vil ofte være, at længstlevende kan blive boende i boligen, beholde bilen osv. Der er dog både fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo, hvilket du kan læse nærmere om længere nede.

Læs også vores artikel: Arv til børn – SÅDAN arver børn efter arveloven i år 2020

Arveloven uskiftet bo

Det er arveloven, der bestemmer reglerne for uskiftet bo.

Arveloven bestemmer bl.a., at særbørn skal samtykke til uskiftet bo. Sker det før dødstidspunktet, skal det ske via en juridisk gyldig forhåndssamtykke.

Særbørnene skal normalt være myndige for at kunne underskrive forhåndssamtykket.

Hvis der ikke er lavet forhåndssamtykke, risikerer længstlevende, at førstafdødes børn uden for ægteskab ikke vil give længstlevende lov til at sidde i uskiftet bo. Et forhåndssamtykke er den eneste garanti for længstlevende til, at længstlevende vil kunne sidde i uskiftet bo og dermed ikke behøves at sælge for eksempel boligen og bilen for at kunne fordele førstafdødes arv.

Du kan læse mere om forhåndsamtykke til uskiftet bo herunder.

Forhåndssamtykke uskiftet bo

Det er et krav, at særbørn (børn uden for ægteskab) giver samtykke (accept) til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Hvis særbørnene ikke samtykker/giver lov til dette, kan længstlevende ikke sidde i uskiftet bo.

Det kan derfor være en god idé at få styr samtykket inden denne forælder afgår ved døden. På den måde kan forælderen med særbørn sætte sig ned og tale med særbørnene om at underskrive en forhåndssamtykkeerklæring.

Forhåndssamtykkeerklæringen er en erklæring, som særbørn, der er myndige underskriver inden dødstidspunktet. Erklæringen skal være juridisk korrekt, før den er gyldig. Et forhåndssamtykke om uskiftet bo laves ofte i forbindelse med, at ægtefællerne laver testamente hos en jurist eller advokat.

Hvis særbørnene er mindreårige skal Statsforvaltningen normalt godkende det, hvilket normalt ikke sker.

Der kan være både fordele og ulemper ved uskiftet bo – fx vil længstlevende normalt overtage førstafdødes gæld. Det kan derfor være relevant at lave testamente, hvor ægtefæller begunstiger hinanden mest muligt.

Klik her for at få hjælp til testamente og forhåndssamtykkeerklæring.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvis en af jer har børn uden for ægteskab (særbørn), er det vigtigt, at I får styr på forhåndssamtykket. Ellers risikerer I, at den, der lever længst af jer, ikke kan sidde i uskiftet bo og dermed ikke kan blive boende i boligen osv. Vi på eJura.dk kan hjælpe jer.

Uskiftet bo regler og betingelser

Der gælder nogle regler for uskiftet bo.

For eksempel er reglerne og betingelserne for uskiftet bo, at:

  • Eventuelle særbørn skal samtykke (give accept)til, at længstlevende må sidde i uskiftet bo
  • Længstlevende må ikke misbruge rådigheden over førstafdødes formue
  • Længstlevende må ikke være insolvent (længstlevende skal kunne betale sine forpligtelser uden af forbruge afdødes formue)
  • Længstlevende må ikke indgå nyt ægteskab
  • Længstlevende skal indlevere en formueoversigt til skifteretten inden for 6 måneder efter dødsfaldet

Husk også, at det kun er den del af afdødes arv, der er fælleseje (ikke gjort til særeje), som længstlevende kan sidde i uskiftet bo med. Hvis en del af førstafdødes formue er gjort til særeje, skal dette fordeles (skiftes).

Der er både fordele og ulemper ved uskiftet bo.

Læs med herunder.

Uskiftet bo fordele

Der er flere fordele og ulemper ved uskiftet bo.

Den største fordel ved uskiftet bo er, at længstlevende ofte vil kunne vente med at fordele arven efter førstafdøde. Længstlevende overtager rådigheden over førstafdødes formue, der ikke er gjort til særeje.

Det betyder, at længstlevende ofte vil kunne blive boende i boligen, vil kunne beholde bilen osv., hvilket ofte vil være i ægtefællernes interesse.

Derudover er advokatomkostningerne også billigere, da der ved uskiftet bo normalt kun skal betales en retsafgift til skifteretten ift., hvis længstlevende ikke sidder i uskiftet bo.

Dette er nogle af fordelene ved uskiftet bo. Men hvad så med ulemperne? Læs herunder.

Uskiftet bo ulemper

Selvom uskiftet bo ofte er at foretrække for mange ægtefæller, er der også nogle ulemper ved uskiftet bo.

En af de største ulemper vil normalt være, at længstlevende får det fulde ansvar for afdødes gæld. Hvis en af jer har gæld, som I ikke ønsker den anden vil kunne overtage, vil det derfor måske være en fordel for jer i stedet at lave testamente, hvor I begunstiger hinanden mest muligt frem for kun at kunne lade længstlevende sidde i uskiftet bo.

Derudover er der også andre ulemper såsom at længstlevende normalt også vil indtræde i førstafdødes skattemæssige stilling.

Husk også, at længstlevende kun kan sidde i uskiftet bo så længe, at længstlevende ikke har giftet sig på ny. Længstlevende er desuden også begrænset i forhold til at kunne lave nyt testamente.

Få tilbud på hjælp til testamenter her

Overvejer du at få lavet testamente?

Klik herunder for at få en uforpligtende snak jurist eller advokat.

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT/JURIST HER