Vidnetestamente eJura.dk

Vidnetestamente – guide med fordele og ulemper år 2019

Vidnetestamente. Hvilke regler er der i arveloven for vidnetestamenter? Hvilke fordele og ulemper er der ved at oprette denne form for testamente? Hvorfor skal du vælge notartestamentet frem for vidnetestamentet?

Det og meget mere, kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp til at oprette testamente, kan vi hjælpe dig. Vi laver testamenter til en fast pris på 2.999 kr. inkl. moms. Med i prisen får du eventuelle papirer til notaren, ubegrænset rådgivning og hjælp til at bestille tid til notaren, hvis du har brug for det.

Kontakt os her, for at høre nærmere.

Læs hele artiklen herunder.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente er en testamenteform, hvor du får 2 vidner til at underskrive som vidner på testamentet.

Vidnetestamentet er billigere – og nogle synes også nemmere – at lave end for eksempel et notartestamente. Det skyldes bl.a., at det er gratis at oprette selve vidnetestamentet (der er ikke nogen retsafgift), og du skal ikke hen og underskrive det foran en notar.

Dog kan vidnetestamenter blive væk, da de ikke bliver gemt et specifikt sted, ligesom notartestamenter gør. Derudover risikerer du, at vidnerne ikke overholder reglerne i arveloven, så testamentet bliver erklæret ugyldigt.

Dog stilles der skrappe regler til vidnerne i vidnetestamenter. Disse regler står i arveloven. Du kan læse mere om reglerne for vidnetestamenter i arveloven herunder.

Vidnetestamente – regler i arveloven

Der gælder særlige regler for vidnetestamenter i arveloven.

Der er bl.a. disse krav:

 • 2 vidner skal underskrive testamentet straks efter opretteren har underskrevet eller vedkendt testamentet
 • Vidnerne skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente
 • Vidnerne skal være fyldt 18 år, være myndige og skal have fornuftsmæssig råden (må ikke være psykisk syge, sindsforvirrede eller lignende)
 • Vidnet må ikke begunstiges i testamentet, ligesom deres ægtefælle, samlever, beslægtede, søskende, nærtstående mv., ikke må være begunstiget i testamentet
 • Der må ikke være øvrige omstændigheder, der kan vække tvivl om deres habilitet (om der er nogen interessekonflikt)
 • Vidnerne skal i testamentet afgive en erklæring, bl.a. med bopæl, stilling og adresse mv.

Reglerne for vidnertestamenter står i arvelovens § 64. Det er i denne lovgivning ovenstående regler står.

Som du måske kan fornemme, stilles der mange krav til vidnetestamenter. Hvis du ønsker at oprette et vidnetestamente, skal du derfor være opmærksom på disse regler. Ellers risikerer du, at testamentet bliver erklæret ugyldigt.

Hvis et testamente bliver erklæret ugyldig, fordi formkravene ikke er opfyldt, vil du risikere, at testamentets indhold slet ikke bliver efterlevet, når du afgår ved døden.

Som jurist på eJura.dk oplever jeg mange, der siger til mig: “Vi vil gerne lave et vidnetestamente, fordi det er nemmere, da vi ikke skal op til notaren“.

Men som du måske kan se på ovenstående krav til vidnetestamenter, er det faktisk ofte lettere at oprette et notartestamente. Du kan læse nærmere om fordelene og ulemperne herunder.

Vidnetestamente fordele

Men hvorfor så overhoved have den mulighed at oprette vidnetestamente?

Jo, vidnetestamentet har nogle fordele.

Fordelene er bl.a.:

 • Selve oprettelsen er gratis (du skal ikke betale retsafgift eller lignende, men skal blot sørge for, at testamentet er gyldigt, hvilket en advokat/jurist hjælper med)
 • Du kan altid oprette testamentet hjemmefra, da du altid kan få vidnerne til dig
 • Du behøves heller ikke skulle bestille tid eller lignende (ved notartestamente skal du ofte bestille tid hos notaren)
 • Du skal ikke lave papirer til notaren (genpart til testamente mv.), men skal til gengæld sørge for at lave en erklæring til vidnerne

Men der er også en række ulemper. Dem kan du læse mere om herunder.

Vidnetestamente ulemper

Grunden til, at de fleste vælger notartestamentet frem for vidnetestamentet skyldes, at vidnetestamentet har en række ulemper.

Ulemperne er bl.a.:

 • Du risikerer, at testamentet bliver væk, da det ikke bliver opbevaret noget sikkert, officielt sted (du kan risikere, at nogle arvinger endda forsøger at bortskaffe testamentet)
 • Der stilles mange regler til vidner mv., som du risikerer ikke kunne overholde
 • Det kan være svært at finde 2 vidner, som overholder alle kravene og kan underskrive

På grund af disse ulemper anbefaler vi på eJura.dk altid oprettelse af notartestamente i stedet.

Du kan læse kort om notartestamentet herunder.

Notartestamente frem for vidnetestamentet

Notartestamentet er den testamenteform, som vi næsten altid anbefaler.

Notartestamentet har flere fordele i forhold til vidnetestamentet.

Fordelene er bl.a.:

 • Skifteretten får automatisk kendskab til testamentet, når du afgår ved døden
 • Det bliver aldrig væk (vil altid blive opbevaret hos notarialkontoret og kan ikke bortskaffes af arvinger)
 • Det kan ikke betvivles, at underskriften kommer fra dig, og det dermed er dig, der har oprettet testamentet
 • Det kan ikke betvivles, at du har været fornuftmæssigt i stand til at oprette testamentet
 • Du behøves ikke at skulle finde vidner – underskrift foran notaren er nok

Dog er ulemperne bl.a., at det koster en retsafgift på 300 kr., du skal udfylde nogle papirer til notaren, og du skal hen i skifteretten i byretten og underskrive.

Hvis du opretter testamente med hjælp fra os på eJura.dk hjælper vi dig med at udfylde papirerne til notaren samt evt. bestille tid, hvis det er nødvendigt. Kontakt os her for at høre mere.

Sådan fordeles arven, hvis du ikke laver testamente

Hvad sker der, hvis du ikke opretter testamente?

Hvis du ikke laver noget testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens arveklasser.

I arveloven findes 3 arveklasser, som er arverækkefølgen, når der ikke er oprettet testamentet.

De 3 arveklasser er:

 1. arveklasse: ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn)
 2. arveklasse: forældre og forældrenes livsarvinger
 3. arveklasse: bedsteforældre og bedsteforældrenes børn

Arveklasserne skal forstås sådan, at hvis der ikke er nogle arvinger i første arveklasse, går arven videre til anden arveklasse. Hvis der dog er arvinger i første arveklasse, vil hele arven blive fordelt til denne arveklasse.

Du kan læse mere i vores artikel om, hvem arver hvad.

Få hjælp til at oprette testamente

Har du overvejet at få oprettet testamente?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig.

Til en fast pris på 2.999 kr. inkl. moms kan du få oprettet testamente af jurist. Med i prisen får du også ubegrænset rådgivning, så du kan stille alle de spørgsmål, som du måtte have – uden at det bliver dyrere end de 2.999 kr.

Derudover kan vi også hjælpe med de forskellige papirer til notaren, tidsbestilling til notaren og lignende.

Kontakt os her for at få hjælp til at oprette testamente til en god pris:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP TIL AT OPRETTE TESTAMENTE – KONTAKT OS HER

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂