Interessentskabskontrakt – komplet guide

Hvis du overvejer at stifte et interessentskab, skal du huske at få lavet en interessentskabskontrakt. En interessentskabskontrakt kaldes også en interessentskabsaftale. Det er den aftale, der bestemmer forholdet i virksomheden herunder interessentskabets drift samt interessenternes indbyrdes forhold. Hvis du skal lave en interessentskabskontrakt, er det meget vigtigt, at du får styr på det juridiske. Når …

Kan en aftale være bindende ved passivitet? Nej, men…

Kan man lave en aftale, hvor man skriver, at hvis modtageren forholder sig passiv, går man ud fra, at modtageren accepterer aftalen? Udgangspunktet i lovgivningen er nej, men der er alligevel nogle undtagelser hertil. Udgangspunkt: kan ikke forpligtes af passivitet Nogle snedige personer og virksomheder forsøger at få andre til at indgå aftaler ved at fortælle, at …