Fogedrekvisition

Fogedrekvisition – komplet guide

Fogedrekvisition. Hvad er det? Hvad skal den indeholde? Hvornår skal mange sende den til fogedretten? Hvad skal man betale i retsafgift i forbindelse med et fogedretsmøde? Det og meget mere kan du læse om i denne artikel. Hvis du vil læse mere om fogedrekvisition, inkassoregler og selv kunne tage en sag til inkasso, kan du …

Fogedrekvisition

Manglende betaling af faktura – sådan får du betalingen

Driver du virksomhed og oplever manglende betaling af faktura? Det kan næsten ikke undgås. Der vil altid være nogle, der ikke betaler som aftalt. Læs med for at få nogle gode råd til, hvad du kan gøre. Der kan være mange årsager til den manglende betaling. Måske er det en forglemmelse fra kundens side, og du …

Guide til fogedsager og fogedforretning

Fogedsager – sådan gør du

Fogedsager er sager, hvor du får fogedrettens hjælp. Det kan fx være hjælp til at få betaling fra en dårlig betaler, til at få en lejer udsat eller til at få gennemført et fogedforbud. I denne artikel vil du lære mere om fogedsagerne i forhold til dårlige betalere – altså egentlig inkasso og inkassosager – …

Guide til fogedsager og fogedforretning
Inkassoomkostninger guide

Inkassoomkostninger – komplet guide inkl. satser

Der er en del ressourcer forbundet med kunder, der ikke betaler til tiden. Ressourcer, som du som erhvervsdrivende skal bruge, for at kunne få dine penge tilbage, fordi kunden ikke betaler som aftalt, men som du kan få dækket via det, som man kalder for inkassoomkostninger.  Den forsinkede betaling og den ekstra tid og de ekstra …

Inkassoomkostninger guide
En guide til rykkerprocedure ved debitorer

Rykkerprocedure – sådan rykker du debitorer

Hvad gør man hvis en kunde ikke betaler? Så skal du igangsætte en rykkerprocedure. Det er vigtigt, at din virksomhed har en klar rykkerprocedure og ved, hvad I skal gøre, hvis kunden ikke betaler. Enhver virksomhed oplever dårlige betalere. Det kan man ikke undgå. Spørgsmålet er mere, hvordan man skal rykke kunderne for at få …

En guide til rykkerprocedure ved debitorer

Inkassovarsel – hvad er det, og sådan gør du

Et inkassovarsel er en slags udvidet rykkerskrivelse, som er nødvendig for, at du kan tage sagen til inkasso og dermed få sagen i fogedretten. Hvis du har en dårlig betaler/en kunde, der ikke betaler som aftalt, er det derfor nødvendigt for dig at lave et inkassovarsel for at kunne gå videre med sagen. Men hvad er …

Betalingspåkrav guide og vejledning med blanket

Betalingspåkrav – guide og vejledning til at udfylde det

Et betalingspåkrav kan være vejen mod at tage en sag i fogedretten og dermed større sandsynlighed for at få dine penge tilbage. Men ligesom meget andet jura kan det være svært at finde ud af reglerne om betalingspåkravet, hvad det er, hvornår du bør lave et, hvad betingelserne er osv. Inden du laver et betalingspåkrav, …

Betalingspåkrav guide og vejledning med blanket