Guide til forældelse af gæld

Forældelse af gæld

Forældelse af gæld er relevant for mange gældsramte. Det er ikke altid, at du bliver informeret om, at din gæld nu er forældet, og pludselig kan du komme til at betale til gæld, der ellers er forældet, og som du ikke behøvedes at betale til. Det gør det eller ikke nemmere, at forældelsesreglerne er komplicerede …

Kan jeg hæfte for min mands gæld?

Kan jeg hæfte for min mands gæld? Få svaret her

Hvordan er lovgivningen med hensyn til at hæfte for en ægtefælles gæld? Dette er et spørgsmål, som mange er i tvivl om. Hovedreglen er, at du ikke hæfter for ægtefælles gæld, men alligevel er der nogle undtagelser, hvor du hæfter for gælden fra din mand/kone. Hovedregel: Nej, du hæfter ikke for din ægtefælles gæld Bare …

Hvad er en debitor

Hvad er debitor? Få svaret her.

Tænker du også: Hvad er debitor? En debitor er en, der skylder noget. Oftest skylder debitoren noget til den anden part, som kaldes kreditor. Begrebet bruges ofte inden for inkassoverden, men bruges ligeledes i obligationsretten, hvor man skelner mellem  pengedebitor og realdebitor. Du kan læse mere om begreberne debitor og kreditor ved at downloade e-bogen …

Hvad er frivillig akkord?

Hvad er en frivillig akkord? Få svaret her

Hvis du har oparbejdet gæld kan du forhandle en frivillig akkord med kreditorerne, så de får deres penge, mens du ‘sparer’ noget af gælden. Akkord som afdragsordning En akkord er en aftale mellem dig og kreditor om at nedsætte en del af gælden mod at de får betaling enten her og nu eller betaling i …