Forhandle gæld ned

Vil du forhandle gæld ned? Få gode råd her.

I denne artikel giver vi dig gode råd til at forhandle gæld ned med en du skylder penge, en kreditor. Hvis du gerne vil komme af med gæld, er der mange penge at spare ved at forhandle med en kreditor, og det er noget, som man ikke ved, at man kan. Men det kan man …

Hvad hvis jeg er uenig i kravet i fogedretten? Så skal du…

Uenig i kravet i fogedretten? Denne artikel er en del af vores mini artikelserie om fogedretten. Du kan læse alle vores artikler om fogedretten i vores kategori fogedret. Artiklen er opdateret år 2017. Du er pludselig blevet indkaldt til fogedretten, og du ved egentlig ikke hvorfor. Dem, der står, du skylder penge til, kender du slet …

Guide til forældelse af gæld

Forældelse af gæld

Forældelse af gæld er relevant for mange gældsramte. Det er ikke altid, at du bliver informeret om, at din gæld nu er forældet, og pludselig kan du komme til at betale til gæld, der ellers er forældet, og som du ikke behøvedes at betale til. Det gør det eller ikke nemmere, at forældelsesreglerne er komplicerede …

Kan ikke betale gæld, kan de tvinge mig

Kan ikke betale gæld – kan de tvinge mig? Få svaret her.

Kan ikke betale gæld – kan de tvinge mig? I denne artikel får du svar på, om andre kan tvinge dig til at betale gæld. Hvis du har betalt for sent vil det blive betegnet som gæld. Det betyder, at du skylder nogle penge væk. Dem/den, der skyldes penge til, kaldes også kreditor, mens den/dem, …

Kan jeg hæfte for min mands gæld?

Kan jeg hæfte for min mands gæld? Få svaret her

Hvordan er lovgivningen med hensyn til at hæfte for en ægtefælles gæld? Dette er et spørgsmål, som mange er i tvivl om. Hovedreglen er, at du ikke hæfter for ægtefælles gæld, men alligevel er der nogle undtagelser, hvor du hæfter for gælden fra din mand/kone. Hovedregel: Nej, du hæfter ikke for din ægtefælles gæld Bare …

Hvad er en debitor

Hvad er debitor? Få svaret her.

Tænker du også: Hvad er debitor? En debitor er en, der skylder noget. Oftest skylder debitoren noget til den anden part, som kaldes kreditor. Begrebet bruges ofte inden for inkassoverden, men bruges ligeledes i obligationsretten, hvor man skelner mellem  pengedebitor og realdebitor. Du kan læse mere om begreberne debitor og kreditor ved at downloade e-bogen …

Hvordan opstår gæld? Det er ikke altid, du selv er skyld i det

Der findes mange forskellige typer gæld. Det er ikke altid, man stifter gælden med forbrugslån og andet klatforbrug. Uanset hvilken type gæld, du har, er det vigtigt at erkende, at du skylder penge væk og har gæld for derefter bedst muligt kunne løse problemet. Gæld efter uforudsigelige omstændigheder Der kan opstå gæld, hvis der sker …

Hvad er frivillig akkord?

Hvad er en frivillig akkord? Få svaret her

Hvis du har oparbejdet gæld kan du forhandle en frivillig akkord med kreditorerne, så de får deres penge, mens du ‘sparer’ noget af gælden. Akkord som afdragsordning En akkord er en aftale mellem dig og kreditor om at nedsætte en del af gælden mod at de får betaling enten her og nu eller betaling i …