Hvordan beskytter man et design juridisk (designret)?

I denne artikel vil reglerne for at opnå beskyttelse af designs juridisk blive gennemgået. Artiklen vil derfor gennemgå en række IP-rettighederne for designs, hvilket også kaldes immaterialrettighederne. Beskyttelsen af design gør, at rettighedshaveren (normalt skaberen) opnår en eneret og dermed ret til at ”fremstille, udbyde, markedsførelse, indføre, udføre eller bruge produktet med de nævnte formål”. …

Hvordan er reglerne for et varemærke?

I denne artikel gennemgår vi lidt overordnet reglerne for et varemærke. Hvad er et varemærke? Et varemærke bliver også kaldt et forretningskendetegn, da det er et tegn, som er forretningens ansigt udadtil – altså forretningens kendetegn. Det er det, som adskiller forretningens varer/tjenesteydelser fra andre forretningers, og de kan derfor have høj værdi for nogle virksomheder. …