Erstatning for hundeskader

Kan man få erstatning, hvis en hund pådrager skade på mig? Ja, som udgangspunkt kan du godt få erstatning, da der gælder det, der hedder en objektivt ansvar, som gør, at man ifølge loven skal have erstatning.

Hvis du generelt vil vide mere om erstatning eller bare have et overblik over reglerne om erstatning, kan det anbefales at læse vores artikel Kan jeg få erstatning? Her er de overordnede regler for erstatning.

Objektivt ansvar: man er altid ansvarlig for hundeskader

Normalt ved erstatningssager er udgangspunktet, at der skal være culpa. Det vil sige, der skal være en skyld af pålægge skadevolderen. For eksempel hvis skadevolderen ikke har ryddet sne – hvis nogle kommer til skade vil skadevolderen være skyldig, da han vidste eller burde vide, at det er farligt ikke at rydde sne, og der kan komme nogle til skade ved det.

Men dette udgangspunkt gælder IKKE ved erstatningssager forvoldet af hunde.

Hvis en hund overfalder dig og vælter dig om kuld, bider dig eller river nogle af dine ting fx tøj i stykker eller lignende, så vil den, der har hunden i sin varetægt være erstatningsansvarlig.

Dette gælder uanset, om det var et hændeligt uheld, at hunden reagerede som den gjorde eller lignende. Der vil altid være et ansvargrundlag ved hunde, og det betyder at skadelidte altid kan søge erstatning, hvis en hund har gjort skade – også selvom man ikke kan bebrejde hundeejeren noget.

Selvfølgelig skal der være tale om et tab, før man kan søge om erstatning – ellers er der slet ikke noget at søge erstatning om. Hvis du blot har fået lidt hudafskrabninger eller lignende på grund af hunden væltede dig, så vil du højt sandsynlig ikke kunne få erstatning. Du vil måske kunne få noget godtgørelse.

Det er sådan, at det står i lovgivningen. Der står i hundelovens § 8, stk. 2, at man er “forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder”. Og det er ligemeget hvilken skade hunden forvolder, og hvor stor erstatningen måtte blive.

Det er dog oftest ikke hundeejeren selv, der skal punge ud. Alle hundeejere i Danmark er nemlig forpligtet til at have en hundeforsikring, som skal dække eventuelle hundeskader. Forsikringsselskabet hæfter derfor over for skadelidte.

Egen skyld (medvirken)?

Som ved alle andre erstatningssager vil medvirken i form af egen skyld kunne nedsætte erstatningen eller helt kunne få den til at bortfalde.

Man kunne måske forestille sig, at du selv legede med hunden og måske drillede den til at bide dig. I så fald vil erstatningen blive nedsat eller bortfalde, fordi du selv bærer en del af skylden.

Få styr på papirerne – dokumenter skaderne fra hunden

Som med mange andre erstatningssager er det utrolig vigtigt, at man kan dokumentere det hele. Du skal kunne dokumentere skaderne.

Derfor skal du sørge for, at du får dokumenteret det hos skadestuen eller din egen læge.

Du skal ligeledes sørge for at få hundeejerens navn og kontaktoplysninger samt eventuelle vidners kontaktoplysninger. Selvom det kan virke unødvendigt kan det være vigtigt, hvis hundeejeren pludselig nægter skaden er sket.

Du skal også kontakte politiet og anmelde ulykken til dem.

Hvad hvis hundeejeren mod lovgivningen ikke har nogen hundeforsikring? Eller hvis hundeejeren ikke kan findes?

I så fald har hundeejernes forsikringer stiftet en forening, der kaldes FAH. Her kan du få hjælp til at udfylde et skema, så du kan få erstatning, selvom du ikke kan finde hundeejeren, eller hvis hundeejeren ikke har en hundeforsikring.

Brug en advokat

Vi anbefaler ved en erstatningssag med hundeskade, at du kontakter en advokat. En advokat vil kunne løse problemet og løse din erstatningssag bedst muligt.

Vi anbefaler, at du bruger www.Agera.dk. De sørger nemlig for, at du får tre uforpligtende tilbud for advokater, der har styr på erstatningsretten og som kan hjælpe dig med din sag.

Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddene eller takke nej til dem. På den måde kan du få den bedst mulige pris og kvalitet på advokathjælpen.

FIND DYGTIG ADVOKAT HER