Hvad sker der efter, jeg har indhentet tilbud?

Når du indhenter tilbud, fremsender vi ligeledes tilbuddet til dig pr. mail. Det gør vi altid, medmindre du accepterer betingelserne telefonisk og gerne vil have udarbejdet en samarbejdsaftale med det samme.

Når tilbuddet er fremsendt, skal du acceptere det inden for 5 dage, da tilbuddet ellers bortfalder.

Hvis du vælger at acceptere tilbuddet, udarbejder vi en endelig samarbejdsaftale, hvor priser, opgaven osv. står yderligere beskrevet. Lige så snart samarbejdsaftalen er indgået, påbegynder vi arbejdet.

Hvis du ønsker at blive ringet op, er det bedst at aftale tidspunkt mv. med rådgiveren.