Fogedrekvisition

Fogedrekvisition – komplet guide

Fogedrekvisition. Hvad er det? Hvad skal den indeholde? Hvornår skal mange sende den til fogedretten? Hvad skal man betale i retsafgift i forbindelse med et fogedretsmøde?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Hvis du vil læse mere om fogedrekvisition, inkassoregler og selv kunne tage en sag til inkasso, kan du downloade vores e-bog om dette. Læs mere om e-bogen og skabelonerne herunder:

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Hvad er en fogedrekvisition?

Hvis du har en debitor eller en skyldner, vil du i forbindelse med denne inkassosag – eller en sag om udsættelse af lejer –  møde ordet ‘fogedrekvisition‘.

Men hvad betyder det? Hvad er en fogedrekvisition?

Fogedrekvisitionen er et dokument, som du skal sende til fogedretten i den korrekte retskreds. Hvis skyldneren for eksempel bor i Lyngby, skal du sende en fogedrekvisition til fogedretten i Lyngby.

I fogedrekvisitionen beder du fogedretten om at hjælpe med at indkassere pengene eller udsætte af lejeren (smide lejeren ud).

I rekvisitionen til den rette fogedret kan du for eksempel bede om et fogedretsmøde.

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Hvornår skal man bruge en fogedrekvisition?

Hvis sagen er en almindelig inkassosag – altså hvor der er en skyldner, som skylder nogle penge væk, skal du først have et ‘fundament’.

Et fundament er et ‘bevis’ på, at skyldneren rent faktisk skylder de penge væk.

Et fundament kan for eksempel være:

 • Dom
 • Betalingspåkrav med fogedrettens påtegning
 • Frivilligt forlig/selvskyldnererklæring

Hvis du har et fundament, kan du tage sagen i fogedretten eller få en udkørende fogedsag. Dette gør du ved at sende fogedrekvisitionen til fogedretten.

Fogedrekvisition
En fogedrekvisition er et dokument til fogedretten, hvor du beder dem om at planlægge et fogedretsmøde eller lignende.

Hvad indeholder en fogedrekvisition?

Der er særlige krav til, hvad fogedrekvisitionen skal indeholde.

Hvis rekvisitionen ikke indeholder alt det, som fogedretten kræver, risikerer du, at fogedretten afviser rekvisitionen. I så fald vil du ikke få noget fogedretsmøde eller nogen udkørende fogedforretning.

Det er derfor vigtigt, at rekvisitionen overholder de juridisk krav.

Fogedrekvisitionen skal som minimum bl.a. indeholde følgende:

 • CVR- eller CPR-nummer på skyldneren
 • Det korrekte værneting (den rigtige fogedret og ikke en fogedret i en helt anden retskreds)
 • Skyldnerens telefonnummer (hvis det haves)
 • Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse som inkassator/kreditor samt kontonummer
 • Angivelse og overførsel af korrekt retsafgift
 • Korrekt opgørelse af kravet

Der er også nogle flere punkter, som du skal have med i fogedrekvisitionen – alt afhængig af din situation osv.

Du kan downloade vores e-bog “Gør-det-selv inkasso PRO”, hvor du samtidig også får en skabelon til en fogedrekvisition, som vil være juridisk gyldig og indeholder alt det, som du skal oplyse.

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Husk betaling af retsafgift

Når du har afsendt rekvisitionen til fogedretten, skal du selvfølgelig også overføre retsafgiften.

Det er dig, som skal ‘lægge ud’ for retsafgiften. Du kan dog skrive den på i fogedrekvisitionen. Dermed bliver den pålagt skyldneren og lagt oveni hovedstolen, da det har været en nødvendig udgift for dig for at kunne inddrive gælden.

Hvor meget koster det så? Hvad koster det at tage en sag i fogedretten?

Retsafgiften afhænger af kravets størrelse. Hvis du har fundament, kan du beregne retsafgiften på Domstolenes hjemmeside.

Når du er inde på Domstolenes hjemmeside vælger du følgende:

 1. Under “Retsafgiftstype” vælger du “Foged- og auktionsforretning”
 2. Under “Sagstype” vælger du nu “Fogedforretninger”
 3. Under “Type på fogedforretning” vælger du nu “Udlæg”
 4. Indtast kravets størrelse i hele kroner uden komma i feltet

Herefter kan du se retsafgiftens størrelse. Som nævnt skal du lægge ud for denne udgift, men kan pålægge den skyldneren. Du skal dog skrive retsafgiften i fogedrekvisitionens opgørelse af gælden.

Fogedrekvisition retsafgift
I forbindelse med fogedrekvisitionen skal du betale en retsafgift til fogedretten. Du skal lægge ud for afgiften, men den kan pålægges skyldneren at betale – husk at skrive afgiften på i fogedrekvisitionen.

Hvad sker der efter, at man har sendt fogedrekvisitionen til fogedretten?

Når du har sendt en korrekt rekvisition til fogedretten og betalt retsafgiften (fogedgebyret), vil der går lidt ekspeditionstid.

Fogedretten vil herefter indkalde skyldneren til fogedretsmødet.

Ofte vil fogedretten gøre dette ved at ‘forkynde‘ indkaldelsen over for skyldneren.

Det kan fogedretten gøre ved for eksempel at sende indkaldelsen til skyldneren via e-boks, og herefter skal skyldneren godkende indkaldelsen i e-boks. Dette kaldes også for “digital forkyndelse”.

Fogedretten kan også sende en ‘stævningsmand’ ud til skyldneren. Stævningsmanden vil fremvise indkaldelsen til skyldneren, hvorefter skyldneren skal skrive under på, at stævningsmanden har været derude. Dette kaldes for “stævningsmandsforkyndelse”.

Min erfaring er dog, at det ikke er altid, at fogedretten forkynder en indkaldelse til fogedretsmødet.

Dette kan også være fint nok, hvis skyldneren alligevel møder op til fogedretsmødet. Men hvis skyldneren ikke møder op til fogedretsmødet, kan det betyde udskydelse af mødet. Læs mere herunder.

Hvad hvis skyldneren ikke møder op til fogedretsmødet?

Det sker (desværre) ofte, at skyldneren ikke møder op til fogedretsmødet.

Det medfører, at fogedretsmødet bliver udskudt. Der kan ske 2 ting:

 1. Fogedretten udsætter fogedretsmødet til politifremstilling
 2. Fogedretten udsætter fogedretsmødet på ny og vil forsøge at forkynde mødet over for skyldneren

Hvis fogedretten lovligt har forkyndt fogedretsmødet over for skyldneren, og skyldneren ikke møder op, kan du bede om det, man kalder for “politifremstilling”. Hvis du ønsker politifremstilling, får du politiets hjælp til at hente skyldneren ind til fogedretten.

Du kan kun få politifremstilling, hvis fogedretsmødet allerede er lovlig forkyndt. For eksempel ved at fogedretten har forkyndt fogedretsmødet med stævningsmand, hvor skyldneren har skrevet under. Hvis du ønsker politifremstilling koster det tillægsafgiften (som dog kan pålægges skyldneren).

Ved politifremstilling skal du altid stå til rådighed og kunne tage fogedretsmødet (du kan bede om telefonfogedretsmøde), fordi politiet pludselig kan have fundet skyldneren.

Hvis fogedretten ikke har forkyndt indkaldelsen lovligt over for skyldneren for eksempel med en stævningsmand, så skal fogedretten udsætte mødet på ny og forsøge at forkynde den over for skyldneren.

Få skabelon til fogedrekvisition

Vil du se en skabelon/eksempel på en fogedrekvisition?

Hvis du køber vores “Gør-det-selv inkasso PRO”, får du en skabelon til en fogedrekvisition. Derudover får du også en række andre skabeloner, som du får brug for i forbindelse med en fogedsag. Du lærer også alt om inkassoregler og lignende, så du selv kan klare en inkassosag.

Du kan læse mere om e-bogen og skabelonerne her:

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER