Guide til fogedsager og fogedforretning

Fogedsager – sådan gør du

Fogedsager er sager, hvor du får fogedrettens hjælp. Det kan fx være hjælp til at få betaling fra en dårlig betaler, til at få en lejer udsat eller til at få gennemført et fogedforbud.

I denne artikel vil du lære mere om fogedsagerne i forhold til dårlige betalere – altså egentlig inkasso og inkassosager – hvad fogedsager er, hvordan de foregår, og hvordan du selv bedst muligt kan gennemføre en fogedsag.

Hvad er fogedsager?

I fogedsager får du fogedrettens hjælp til fx at få indkasseret en manglende betaling. Udover selve indkassering kan en fogedsag/fogedforretning også være:

  • Udsættelse af lejer
  • Fogedforbud og lignende
  • Hjælp til at få afhentet ting
  • Samværssager

Denne artikel vil dog kun omhandle indkassering. Altså det tilfælde hvor du har en kunde, som ikke har betalt til tiden, og du så kan få hjælp fra fogedretten til at få pengene igen.

Hvis skyldneren ikke betaler, kan du for eksempel få hjælp fra fogedretten til at afholde et fogedretsmøde/en fogedforretning, hvor du kan indgå afdragsordning med skyldneren samt tage udlæg i skyldnerens ejendele. Hvis du får udlæg, betyder det, at du kan begære ejendelene solgt på tvangsauktion for at kunne få din manglende betaling. Der er dog forskellige regler og krav for udlæg.

 

1498884166_Arrow_Download

KØB E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Sagsforløbet for en fogedsag

Det normale sagsforløb for en fogedsag kan se sådan her ud:

  1. Manglende betaling efter forfaldsdagen/betalingsdatoen – og du har opfyldt din del af aftalen
  2. Rykkerprocedure igangsættes med rykkere og inkassovarsel
  3. Betalingspåkrav indleveres til fogedretten, hvis skyldneren fortsat ikke betaler og ikke kommer med protester/indsigelser til kravet
  4. Fogedsag opstartes – fogedretsmøde planlægges og afholdes, hvor der indgås betalingsaftale samt foretages udlæg i skyldnerens ejendele
  5. Skyldneren betaler fx i afdrag, eller udlæggene begæres solgt på tvangsauktion til betaling af gælden

Umiddelbart kan disse fogedsager se forholdsvis simple ud. Det handler jo bare om at rykke, sende i fogedretten og så få betaling. Helt så simpelt er det dog ikke i praksis. Desværre.

Skyldneren kan have indsigelser/protester, og sagen skal derfor først igennem civilretten, hvor du skal have dom over kravet. Eller det kan være, at skyldneren ‘gemmer sig’, og derfor kan fogedretten ikke finde skyldneren – heller ikke med politiets hjælp – og fogedretsmødet kan ikke blive afholdt.

Hvor lang tid varer en fogedsag?

I praksis kan en fogedsag fra første rykker med inkassovarsel bliver afsendt til det fulde beløb bliver betalt vare flere år.

Som nævnt kan der være flere problemer i disse inkassosager. Det hyppigste problem er, at skyldneren gemmer sig. Hvis skyldneren gemmer sig godt nok, er det svært at finde ham/hende.

Men hvad gør fogedretten for at få fat i skyldneren? Først forsøger de selv at få fat i skyldneren og orientere skyldneren om gælden, og at der vil blive planlagt et fogedretsmøde. De fleste retskredse møder op på skyldneres bopæl eller andre steder, som de kan have fået ‘tippet’ – fx skyldnerens arbejdsplads. Men altid først bopælen – derefter eventuelt andre steder, hvor skyldneren kan opholde sig.

Fogedretten forsøger at få fat i skyldneren 6-10 gange. Problemet er, at skyldneren blot kan lade vær med at åbne døren for retten, og hvis skyldneren i øvrigt ikke har noget job, eller fogedretten ikke ved, hvor han/hun arbejder, så kan retten have svært ved at få fat i skyldneren.

Når fogedretten har forsøgt nok gange uden held, vil de til sidst bede om politiets hjælp. Dette kaldes også politiforkyndelse.

Efter dette vil der blive afholdt et fogedretsmøde. Hvis skyldneren heller ikke møder op til dette, kan du ligeledes også få politiets hjælp til dette. Politiet vil herefter forsøge at få fat i skyldneren og køre ham/hende ind til fogedretten.

Dette er også det, som man kalder en politifremstilling. Hvis du får en politifremstilling, ved du ikke, hvornår fogedretsmødet bliver afholdt. For det bliver, når politiet har fået fat i skyldneren og kørt ham/hende ind til fogedretten.

Derfor er det vigtigt, at du holder dig klar ved telefonen, hvis fogedretten skulle ringe, og du selv tager fogedretsmødet.

Hvordan foregår fogedsager?

Ser man bort fra alle de problemer, der kan opstå undervejs, så bør selve fogedsagen forløbe forholdsvis smertefrit.

Du sender rykker med inkassovarsling, sender sagen til fogedretten, og der bliver afholdt et fogedretsmøde. På fogedretsmødet vil du kunne få indgået en afdragsordning med skyldneren og få skyldneren i tale. Derudover kan du få udlæg i skyldnerens ejendele, så du har noget til sikkerhed for, at skyldnere betaler sin gæld.

Hvis skyldneren ikke betaler gælden som aftalt – fx via afdragsordning – kan du begære skyldnerens ejendele solgt på tvangsauktion til betaling af gælden.

Få hjælp til fogedsager

Er du lidt i tvivl om alle reglerne, hvordan det hele foregår, hvad du skal gøre osv., hvis du har en kunde, der ikke betaler som aftalt?

Enten kan du prøve at lære reglerne bag inkasso ved fx læse videre her på eJura.dk og andre steder. Du kan fx downloade vores gratis version af e-bogen “Gør-det-selv inkasso”, hvor du får en smagsprøve på at lære alle reglerne om inkasso, så du selv kan tage dig af fogedsagerne fra start til slut:

 

Eller du kan downloade HELE e-bogen samt alle skabeloner, som er nødvendige for at kunne klare en inkassosag selv her:

 

1498884166_Arrow_Download

KØB E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER