Guide til forældelse af gæld

Forældelse af gæld

Forældelse af gæld er relevant for mange gældsramte. Det er ikke altid, at du bliver informeret om, at din gæld nu er forældet, og pludselig kan du komme til at betale til gæld, der ellers er forældet, og som du ikke behøvedes at betale til.

Det gør det eller ikke nemmere, at forældelsesreglerne er komplicerede og svære at gennemskue – særligt for gæld stiftet før år 2008. Lad os se lidt nærmere på juraen og reglerne bag.

 

1498884166_Arrow_Download

VIL DU BLIVE GÆLDSFRI? LÆS HER, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG

 

Hvad betyder det, når noget er forældet?

Når noget er forældet, betyder det, at det bliver ‘slettet’, fordi det er så gammelt, uden der er gjort noget ved det. For debitorer (dem der skylder noget væk) kan dette selvfølgelig lyde super lækkert, mens det for kreditorer (dem der har noget til gode) er noget, som de for alt i verden vil prøve at undgå.

Det kan for eksempel være en faktura. Hvis den ikke bliver betalt, og der ikke bliver gjort yderligere skridt for at den bliver betalt, så vil den efter reglerne om forældelse efter nogle år blive ‘slettet’ og kravet vil ikke bestå længere.

Det er dog noget, som mange kreditorer – altså fx inkassofirmaer og advokatkontorer – har rimelig godt styr på. Jeg vil derfor ikke anbefale, at du ‘gambler’ med at forsøge at få et krav forældet, men det er selvfølgelig værd at kende reglerne, hvis du mistænker at et krav allerede er forældet.

Lad os se lidt nærmere på reglerne for, hvornår noget forælder.

Forældelsesloven – den nye efter år 2008

Der findes en forældelseslov. Denne lov sætter retningslinjerne for, hvornår noget forælder. Der er dermed en række frister og måder at afbryde disse frister, som kan være relevante at kende til.

Efter den nye forældelseslov – det vil sige for krav efter år 2008 – er der disse frister, som er de vigtigste, hvis du har gæld:

 • Fakturakrav og lignende forælder efter 3 år
 • Krav som har været i retten eller lignende forælder efter 10 år

Har du fået en faktura, som du ikke har betalt og ikke betaler den inden for 3 år, vil den forælde, medmindre forældelsesfristen bliver afbrudt

Hvis fristen bliver afbrudt, vil fristen starte forfra. Men hvornår kan forældelsesfristen så afbrydes?

Hvad afbryder forældelse?

Hvis forældelsesfristen bliver afbrudt, vil fristen som nævnt starte forfra på ny.

Der gælder denne særlige regel om, hvornår en kreditor kan afbryde forældelsen, hvis der er tale om gæld og lignende:

“Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse, eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse, og forfølger disse skridt inden for rimelig tid.”

Det vil sige, at hvis du fx indbetaler blot en del af kravet, vil forældelsen blive afbrudt og starte forfra. Eller hvis kreditoren tager sagen i fogedretten, så vil forældelsesfristen igen blive afbrudt og starte forfra.

Eksempel: Jonas skylder 10.000 kr. væk. Sagen bliver taget i fogedretten i år 2011. Det betyder, at kravet (de 10.000 kr.) først forælder i år 2021 (10 år efter). Jonas indbetaler 5.000 kr. i år 2015. Nu er forældelsesfristen blevet afbrudt og varer nu frem til år 2025 (ny frist på +10 år fra indbetaling af en del af kravet).

Hvordan afbrydes forældelse af gæld?

Forældelse af gæld kan blive afbrudt ved fx følgende situationer:

 • Sagen tages i retten fx betalingspåkrav, civilretten eller lignende
 • Du indbetaler en del af kravet
 • Du underskriver frivilligt forlig eller lignende (dokument som beviser, at du erkender at skylde pengene væk)

Hvis forældelsesfristerne bliver afbrudt ved disse situationer, vil fristen som nævnt starte forfra. Dermed vil der i de fleste tilfælde (når der er tale om gæld og lignende) dermed skulle lægges 10 år til, før gælden forælder.

Den gamle forældelseslov

Nu begynder det så at blive lidt kompliceret. Nu har du måske endelig fået styr på de nye forældelsesregler. Men for krav stiftet før år 2008, gælder der nogle lidt andre regler, da de følger den gamle forældelseslov.

Efter den gamle forældelseslov var reglerne:

 • Gæld som har været i retten, eller som du har erkendt ved frivilligt forlig forælder efter 20 år
 • Mange andre krav forældede efter 5 år fx alm. køb og salg

Stiftede du gæld i år 1996, som har været i retten, forældede gælden altså i år 2016 (20 år efter), hvis der ikke er foretaget noget for at afbryde forældelsen.

Afbrydelse af forældelse kunne dengang – efter den gamle forældelseslov fra før år 2008 – ske ved blot at sende en påmindelse eller rykkerskrivelse til skyldneren. 

Problemet opstår da på krav, som består efter år 2008. I år 2008 kom den nye forældelseslov, og derfor kan det godt blive lidt forvirrende. For hvordan er reglerne for krav stiftet før år 2008, som ikke er forældet? Gælder den gamle lov eller den nye lov?

Her er ‘overgangsreglerne’ kort fortalt:

 • For krav/gæld stiftet før år 2008 gælder de gamle forældelsesfrister
 • For afbrydelse af krav/gæld sket før år 2008 gælder de gamle regler for at afbryde forældelsen, men det er de nye forældelsesfrister, der gælder

Det betyder, at hvis du har stiftet gæld i år 1996, som har været i retten. Så løber fristen til år 2016. Hvis kreditoren (dem du skylder penge til) blot sender dig en påmindelse eller en rykker i år 2007, vil afbrydelsen være gyldig (fordi man stadig følger den gamle forældelseslovs regler), men fristen vil gælde efter den nye lov med 10 år.

Det betyder, at der i stedet vil være en 10-års frist, så forældelsen finder sted i år 2017, medmindre der foretages noget for at afbryde forældelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den gæld er forældet, vil jeg anbefale dig at tage fat i en gældrådgiver eller en jurist/advokat, som kan hjælpe dig og kender til reglerne. Du er også velkommen til at skrive en kommentar herunder, men vi tager forbehold for svarene, da vi ikke kender til alle sagens omstændigheder.

 

1498884166_Arrow_Download

VIL DU BLIVE GÆLDSFRI? LÆS HER, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG

 

Vil du blive gældsfri?

Hvis du har gæld, har du brug for hjælp. En gældsrådgiver kan desværre koste en del.

Hvorfor ikke lære selv, hvordan du kan blive gældsfri?

Køb e-bogen “Bliv gældsfri“, hvor du bl.a. lærer:

 • Lægge budget
 • Få et overblik over din økonomi og gæld
 • Kommunikere med dem du skylder penge til
 • Forhandle gælden ned
 • Klare fogedretsmøderne uden problemer
 • Søge om gældssanering og dermed få noget af gælden slettet

Og meget mere.

Læs mere om e-bogen her.

Du kan også få hjælp fra os til at klare alt din gæld og dermed blive gældsfri. Læs mere her:

 

1498884166_Arrow_Download

VIL DU BLIVE GÆLDSFRI? LÆS HER, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG

 

Guide til forældelse af gæld

1 kommentar

 • Bent Højstrup Nielsen

  Goddag,jeg har noget gæld fra 2005 som jeg godt vil vide om den er forældet.Der er faldet dom 2-6-2006 hvor jeg skal betale 35.675kr.Og her et brev fra min advokat den 7-6-2005 hvor jeg skal betale 50.043,72kr.Jeg har her et brev fra RKI fra den 25-02-2008 da skylder jeg 51.454kr, det er det sidste brev jeg har modtaget.Er gælden forældet.Mvh.Bent

 • Comments for this post are closed.