Hvad hvis jeg er uenig i kravet i fogedretten? Så skal du…

Uenig i kravet i fogedretten? Denne artikel er en del af vores mini artikelserie om fogedretten. Du kan læse alle vores artikler om fogedretten i vores kategori fogedret. Artiklen er opdateret år 2017.

Du er pludselig blevet indkaldt til fogedretten, og du ved egentlig ikke hvorfor. Dem, der står, du skylder penge til, kender du slet ikke noget til og har måske aldrig fået noget fra dem. Du er ganske enkelt uenig i kravet, uenig i den gæld, der påstås, du skylder.

Men hvad skal man gøre, hvis man er uenig i kravet?

Kontakt fogedretten – hurtigst muligt (inden 14 dage)

Din sag vil blive indleveret til fogedretten på baggrund af et fundament. Det er på grund af fundamentet, at den kan komme i fogedretten.

For det man kalder småsagsprocessen (krav under 100.000 kr.), som er den mest almindelige inkassoproces, vil man kunne indlevere en sag for fogedretten ved at få et betalingspåkrav. Du vil ligeledes modtage dette betalingspåkrav, og hvis du ikke er enig i kravet, skal du meddele dette til fogedretten hurtigst muligt. Du får en frist på 14 dage.

Du skal kun tage stilling til, om du skylder pengene eller ej. Hvis du ikke mener, at du skylder pengene, skal du fortælle fogedretten dette. Det er også det, man kalder en indsigelse.

Hvis du ikke når det inden for de 14 dage vil betalingspåkravet få en anden påtegning. Det betyder, at der ikke er gjort indsigelser, og den har samme værdi som en dom. Dermed kan sagen indleveres for fogedretten på baggrund af betalingspåkravet med påtegning. Sagen er herfra som udgangspunkt ikke længere til diskussion – du er nu dømt til at betale pengene.

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Hvad hvis jeg ikke når at gøre indsigelser inden for de 14 dage?

Hvis du ikke når at fortælle fogedretten, at du er uenig i gælden til kreditor, skal du søge sagen genoptaget. Som udgangspunkt sker dette kun, hvis der er “undskyldige” grunde til at få sagen genoptaget. At du mener, at du ikke har modtaget betalingspåkravet eller nogle rykkere fra kreditor er som udgangspunkt ikke nok til at være en “undskyldig” grund. Det er dit eget ansvar, at du får posten, som du skal – og eventuelt ikke kommer til at smide brevene ud med reklamerne.

Kan jeg gøre indsigelser i fogedretten?

Nej! Eller, du kan godt, men sagen vil fortsætte som at du ikke havde gjort indsigelser.

I fogedretten er der mange, der ikke har gjort indsigelser ved modtagelsen af betalingspåkravet. Når de pludselig bliver hevet i fogedretten bliver de meget uenige i kravet.

Problemet er, at det er for sent på det tidspunkt. Hvis du ikke har gjort indsigelser i løbet af 14-dages fristen, vil sagen gå sin gang.

Du kan som nævnt søge om genoptagelse af sagen. Hvis der for eksempel bliver foretaget udlæg i nogle af dine ejendele, og du søger sagen genoptaget, og du får medhold i, at gælden ikke er berettiget, så vil udlægget selvfølgelig blive aflyst, det vil sige slettet.

Men mange tror, at det i fogedretten, man skal gøre indsigelser – altså fortælle, at man er uenig i kravet. Men som beskrevet er det altså for sent. Fogeden vil ikke tage stilling til, hvorvidt du mener, du skylder pengene eller ej. Fogedretsmødet vil foregå som om, at du gør det, fordi der er et betalingspåkrav eller lignende fundament, som har værdi som en dom.

Hvad hvis jeg gør indsigelser inden betalingspåkravet?

Hvis du har gjort kreditor opmærksom på, at du er uenig i kravet vil sagen være ‘tvistet’. Det betyder, at sagen skal for civilretten med henblik på at afgøre, om du skylder pengene eller ej.

Det vil være en dommer i civilretten, der tager stilling til dette. Begge parter (både debitor/skyldner og kreditor) vil få muligheden for at fremlægge deres argumenter for, hvorvidt der skyldes disse penge eller ej. Herefter vil dommeren afgøre dette.

Hvis dommeren kommer frem til, at du skylder pengene, er der dom i sagen. Det betyder, at den kan indleveres til fogedretten, hvorefter der vil kunne foretages udlæg i dine ejendele.

Hvad hvis jeg ikke møder op i civilretten?

Hvis du ikke møder op i civilretten, vil der blive afsagt udeblivelsesdom. Det er derfor en rigtig dum idé, at droppe mødet i civilretten.

Hvis der er en udeblivelsesdom vil kreditor stadig kunne tage sagen i fogedretten og tage udlæg. I fogedretten vil der som nævnt ikke blive taget stilling til, om du skylder pengene eller ej. Der er som beskrevet allerede en dom på, at du skyder kravet – også selvom du ikke møder op.

Få gratis budgetskema og bliv gældsfri

Vil du gerne blive gældsfri?

Det første du skal  gøre er at få oversigt over din økonomi. For at få det skal du bruge et ordentligt budgetskema, hvor du indtaster dine indtægter og udgifter samt laver en gældsoversigt og udregner rådighedsbeløbet.

Kompliceret? Nej, læs med her. Alt dette kan du nemlig let gøre ved enten at se nærmere på e-bogen “Bliv gældsfri“, hvor du lærer alt, hvad der skal til for at blive gældsfri. Både vedrørende budgetskema, men også fx forhandling af gæld, fogedretsmøder og gældssanering:

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Du kan også vælge at downloade vores gratis budgetskema ved at skrive din e-mailadresse herunder:

2 kommentarer

 • Tonni Andersen

  Jeg har en fraflytningsag fra et boligselsskab på 14000 kr fra 1996, men den har ikke hvade for retten siden,
  og ifølge forældelsesloven er den da forældet,
  men de siger at de har sendt et brev i November 2007
  men ifølge ny forældelseslov fra 2008 så er den da forældet efter 5 år, ik.
  Så det vil da sige at den er forældet 2 gange, i gamle dage 10 år, så det vil sige fra 1996 til 2006 ( forældet )
  ny forældelseslov, fra 2008 til 2013 så er den også forældet

  • Alexaner Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

   Hej Tonni.

   Reglerne for overgangen af ‘den gamle forældelseslov’ og til den ‘nye forældelseslov’ fra 2008 er forholdsvis komplicerede, og det kan være svært at vurdere kun ud fra din besked uden yderligere kendskab til sagen.

   Ud fra det du skriver, er min vurdering, at din gæld til boligselskabet forælder november 2017 (hvis de sendte dig en påmindelse/brev i november 2007).

   Forældelsesfristen efter den gamle forældelseslov varede i 20 år, hvis den havde været i retten – og ikke 10 år, som du skriver (det er kun efter den nye forældelseslov med krav stiftet EFTER 2008, at forældelsesfristen er 10 år).

   Dengang kunne man afbryde forældelsen ved blot at sende en påmindelse – altså fx skrive et brev, som det tyder på, at de havde gjort i november 2007. Derfor har de afbrudt forældelsen forældelsen i november 2007.

   Da den nye forældelseslov trådte i kraft indførte man nogle overgangsregler. De går ud på, at man kunne afbryde forældelsen efter den gamle forældelseslov inden år 2008, men kun opnå fristerne efter den nye forældelseslov. Det vil sige, at efter overgangsreglerne har de afbrudt forældelsen i november 2007, men kun opnået en frist efter den nye forældelseslov, hvilket vil sige på 10 år.

   Men forbeholdne vurdering er derfor, at din gæld forælder i år november 2017 ud fra de oplysninger, som du har givet mig.

   Men som nævnt kan det være svært at vurdere din sag uden yderligere kendskab, og hvis det er noget, som du vil have yderligere svar på, vil jeg anbefale dig at kontakte et advokatkontor eller lignende, som kan behandle din sag med kendskab til hele forløbet osv.

 • Comments for this post are closed.