Hvad er en debitor

Hvad er debitor? Få svaret her.

Tænker du også: Hvad er debitor?

En debitor er en, der skylder noget. Oftest skylder debitoren noget til den anden part, som kaldes kreditor. Begrebet bruges ofte inden for inkassoverden, men bruges ligeledes i obligationsretten, hvor man skelner mellem  pengedebitor og realdebitor.

Du kan læse mere om begreberne debitor og kreditor ved at downloade e-bogen “Bliv gældsfri“.

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Den mest almindelige debitor

Normalt bruges begrebet “debitor” om en person eller virksomhed/organisation, der skylder en fordring til en anden part. En debitor kaldes også i flæng for en “skyldner”, især inden for inkassoverdenen.

Det kan altså både være en privatperson eller et firma/forening. Det afhænger af selve aftaleforholdet. De fleste mennesker i dagens Danmark er debitorer i et eller flere forhold. Mange har lån i banken eller lignende. Det er blevet en ganske almindelig del af vores livsstil, at man tager lån for at leve den tilværelse, som man ønsker.

Tager man lån i banken vil man være debitor over for banken, mens banken vil være kreditor. Dette skyldes, at man skylder noget til banken, i dette tilfælde penge, og banken kan kræve pengene, fordi de har dem tilgode og dermed er kreditor.

I en ganske almindeligt købsforhold vil debitoren typisk være den, som skal betale for en vare eller tjenesteydelse.

I obligationsretten ser man dog lidt udvidet på forholdet mellem kreditor og debitor.

Forskellen på pengedebitor og realdebitor

Obligationsretten er en slags udvidet køberet, hvor meget af det dog ikke står i nogen lovgivning. Derfor består obligationsretten meget af retsgrundsætninger udledt af domstolspraksis og lignende.

I obligationsretten skelner man ikke kunde mellem kreditor og debitor, som man ellers gør meget regnskabsmæssigt og i inkassoverdenen.

I obligationsretten findes der både en pengedebitor og en realdebitor.

En pengedebitor er en, der skylder nogle penge væk. Det ligger også lidt i navnet: debitor, som også kaldes skyldner og penge. En skyldner der skylder penge.

Omvendt er en realdebitor en, der skylder en vare, tjenesteydelse eller lignende væk.

I købeforholdet vi nævnte ovenover med salg af en computer vil sælgeren af computeren således være en realdebitor. Det skyldes, at sælgeren for at leve op til aftalen skylder computeren væk. Som modydelse får han dog nogle penge.

Pengene får han fra pengedebitoren. Pengedebitoren er i dette tilfælde køberen, som ønsker at købe computeren. Det skyldes, at pengedebitoren skylder pengene væk for at kunne leve op til aftalen. Til gengæld får han computeren fra realdebitoren.

I obligationsretten er der altså forskel på pengedebitoren og realdebitoren.

Inden for inkassoområdet og regnskabsområdet vil debitoren dog altid pr. definition være den, der skylder noget til fordringshaveren – altså kreditoren.

Sådan bliver du gældsfri

Vil du gerne komme af med gælden? Så køb e-bogen “Bliv gældsfri”, der hjælper dig med alt, der skal til for at blive gældsfri:

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Hvad er en debitor