Hvad er en kreditor? Få svaret her

En kreditor kaldes også en fordringshaver. Kreditoren er den, der har ‘noget til gode’. Læs med i denne artikel og bliv klogere på, hvad en kreditor er og hvilke typer, der er.

Den klassiske kreditor

Kreditor er som nævnt fordringshaveren. Det er en person eller organisation/virksomhed, der har noget til gode hos en anden. Den, som kreditoren har noget til gode hos, kaldes også debitor.

Den mest almindelige kreditor er for eksempel bankerne eller realkreditinstitutterne. Hvis du for eksempel laver et lån til finansiering af et hus, vil realkreditinstituttet, du har lånet hos, være din kreditor. Det vil sige, det er dem, du skylder pengene til.

Det kan også være en ganske almindelig virksomhed. Hvis du for eksempel køber en cykelhandler, vil den du køber cyklen af være kreditor, mens du er debitor, fordi du skylder cykelhandleren penge.

Hvis du ikke betaler som aftalt til kreditor, kan kreditor vælge at sende sagen videre til inkasso. Særligt i inkassosager bliver begreberne debitor og kreditor brugt. Inkassofirmaet eller advokatfirmaet, der overtager inkassosagen vil herefter være kreditor, mens den tidligere kreditor vil blive nævnt som inkassofirmaets/advokatfirmaets klient/kunde.

FÅ HJÆLP FRA GÆLDSRÅDGIVER HER

Forskellen på pengekreditor og realkreditor

Inden for obligationsretten (hvilket er en slags udvidet køberet, der ikke er så meget lovgivning om) skelner man dog både mellem en pengekreditor og realkreditor.

En pengekreditor er en, der har nogle penge til gode.

Omvendt er en realkreditor en, der har en vare eller tjenesteydelse eller lignende til gode.

I eksemplet ovenfor med en cykelhandler der sælger en cykel vil cykelhandleren være pengekreditor, mens kunden vil være realkreditor.

Det skyldes, at cykelhandleren har penge til gode og dermed er pengekreditor, fordi han overdrager en cykel mod at få den aftale købesum.

Kunden, der køber cyklen vil dog være realkreditor. Det skyldes, at kunden skal have en vare eller tjenesteydelse mod betalingen. Når han har præsteret sig – altså betalt – han har således krav på at få cyklen, og derfor er han realkreditoren.

Dette er dog mest i obligationsretten, man skelner mellem realkreditor/pengekreditor. Oftest vil en kreditor blot være en, der har noget til gode – altså en fordringshaver.

Det kan være fordelagtigt at få professionel hjælp til at komme ud af gæld:

FÅ HJÆLP FRA GÆLDSRÅDGIVER HER