Hvem er til stede ved et fogedretsmøde i fogedretten? Læs her

Hvem er i fogedretten? eJura.dk har lanceret en mini aritkelserie om fogedretten og de mest stillede spørgsmål om fogedretten. Du kan læse alle artiklerne herinde på eJura.dk. I denne artikel vil det blive besvaret, hvem der er til stede ved et fogedretsmøde, og hvad deres roller hver især er.

For mange er det noget af en ‘trussel’ at få et brev om, at man skal møde i fogedretten. Men hvis man er godt forberedt inden et fogedretsmøde, er det slet ikke så slemt, som det lyder.

Hvis du har flere spørgsmål til emnet fogedretten, kan du læse flere artikler i vores mini artikelserie om fogedretten. Du kan for eksempel læse vores artikel om, hvad der sker i fogedretten.

Nogle debitorer (skyldnere) er i tvivl om, hvem det er, der møder i fogedretten, og hvad de helt præcist laver, og hvad deres formål er. Udover dig selv er der faktisk kun to andre, der møder i fogedretten. Dem vil vi forklare lidt nærmere om i denne artikel.

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

I fogedretten er der en kreditor og en foged

Der er faktisk kun to tilstede udover debitoren/skyldneren. Der er en kreditor og en foged.

Kreditor møder sjældent op i form af sig selv. En kreditor vil typisk have en inkassoafdeling, et inkassofirma eller et advokatfirma til at tage sig af sagen. Dog kan du godt møde kreditorer, der selv møder op.

Hvis det er en repræsentant for kreditor i form af et advokat-/inkassofirma, vil det typisk være en inkassokonsulent, en ansat jurastuderende eller en ny advokatfuldmægtig.

Mange tror, at fogeden er en dommer, som har læst jura ved universitetet. Men faktisk er de fleste fogeder blot kontoruddannet, nogle få er jurastuderende. Hvis sagen bliver juridisk kompliceret bliver der tilkaldt en jurist, som har læst jura, men det er kun under nærmere omstændigheder, at juristen bliver tilkaldt.

Hvad er fogedens rolle i fogedretten til et fogedretsmøde?

Fogedens primære opgave er at få noteret et resume af, hvad der sker til fogedretsmødet, hvilket også vil sige at få tinglyst eventuelle udlæg, der skal tinglyses.

Udlæg vil sige, at kreditor har taget sikkerhed i et eller flere dele af skyldnerens ejendele. Det kan for eksempel være en bil. Dette giver kreditor ret til at begære bilen solgt på tvangsauktion, hvis en eventuel afdragsordning ikke bliver overholdt.

Visse udlæg skal tinglyses. For eksempel biler – det vil sige, at det bliver noteret i bilbogen, at der er foretaget udlæg.

Derudover er det fogeden opgave at generelt sørge for, at mødet bliver afholdt i god ro og orden.

Det er ligeledes fogeden, der skal sørge for, at alt foregår juridisk korrekt. Det vil sige, at det er fogeden, der afgør, om der kan foretages udlæg i bestemte ejendele. Hvis fogeden vurderer, at der ikke kan foretages udlæg i fx en bil, vil kreditor ikke få lov til dette. Dog kan fogeden vælge at udsætte sagen til jurist, hvis fogeden er tilstrækkelig i tvivl om den juridisk legalitet af et udlæg.

Hvad er kreditors rolle i fogedretten under et fogedretsmøde?

Kreditor eller dennes repræsentant (inkasso-/advokatfirma) har til opgave at få indkasseret pengene hurtigst muligt og foretage udlæg til sikkerhed for kravet.

Det betyder, at kreditor typisk vil spørge til skyldneren/debitors økonomi, mulighed for at betale gælden/afdragsordning, og om skyldneren ejer noget af værdi, som der kan foretages udlæg i.

Du kan læse om kreditors mest stillede spørgsmål til et fogedretsmøde i vores artikel Hvad sker der i fogedretten? Få svaret her.

Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne artikel er du velkommen til at skrive en kommentar herunder. Du kan også klikke lidt videre rundt på eJura.dk og læse lidt mere om fogedretten, inkasso mv.

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Få gratis budgetskema og bliv gældsfri

Vil du gerne blive gældsfri?

Det første du skal  gøre er at få oversigt over din økonomi. For at få det skal du bruge et ordentligt budgetskema, hvor du indtaster dine indtægter og udgifter samt laver en gældsoversigt og udregner rådighedsbeløbet.

Kompliceret? Nej, læs med her. Alt dette kan du nemlig let gøre ved enten at se nærmere på e-bogen “Bliv gældsfri“, hvor du lærer alt, hvad der skal til for at blive gældsfri. Både vedrørende budgetskema, men også fx forhandling af gæld, fogedretsmøder og gældssanering.

Du kan læse mere om e-bogen “Bliv gældsfri” her:

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Du kan også vælge at downloade vores gratis budgetskema ved at skrive din e-mailadresse herunder: