Hvordan indgår man aftaler med en kreditor, som man skylder penge? Læs her

Der er mange gode grunde til at holde en god dialog med kreditorerne – det kan i sidste ende gøre dig gældsfri. Når du skal i dialog med dem, er der nogle overvejelser, du skal gøre dig. I denne artikel får du hjælp til at indgå nogle gode aftaler med dem, du skylder penge til.

Indgå kun en aftale, hvis du kan overholde den

Mange kreditorer ringer og skriver til dig og kan endda finde på at troppe på din adresse. De vil have dig til at indgå en aftale med dem. Mange lader sig presse af kreditorerne og indgår aftaler for at holde kreditorerne hen. Og i håbet om at kunne være i fred fra kreditorerne indgås der aftaler, som kan være helt umulige at overholde.

Men når en aftale ikke bliver overholdt sker der flere ting. Først og fremmest vil du få en rykkerskrivelse, hvis aftalen var en afdragsordning. Det betyder, at der ryger 100 kr. oveni din gæld.

Ikke nok med det så vil hele møllen fortsætte en gang til. Lige så snart du ikke overholder din aftale vil de blive ved med at kontakte dig og presse på.

Derfor kan det ikke siges nok, at du kun skal indgå aftaler, du ved, du kan overholde.

Hvis aftalen er afdragsordning så sørg for at være sikker på, at du har luft nok i økonomien til at kunne overholde den.

Hvordan ved jeg, om jeg kan overholde afdragsordningen?

Ved at få et overblik over din økonomi. Lav et budget med alle indtægter og udgifter og find ud af, hvor meget du har efter du har betalt dine faste udgifter – det er det, der er dit rådighedsbeløb og bruges til mad og lignende. En normalt voksen person bruger omkring 2.000 kr. på mad og derudover er det fornuftigt at sætte 500 kr. af til gaver og uforudsete udgifter.

Derefter kan du vurdere, hvorvidt du har mulighed for at kunne betale afdrag til gælden. Du kan få et gratis budgetskema i bunden af artiklen eller ved at downloade vores e-bog “Bliv gældsfri”:

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har økonomi til at indgå en afdragsordning?

Hvis du ikke har luft nok i økonomien til at indgå en afdragsordning, er det vigtigt at du ikke lader dig presse på.

Du skal fortælle alle dine kreditorer, hvordan din økonomi ser ud, og hvorfor du ikke vil kunne afdrage på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt at være ærlig over for kreditorerne. Du skal sætte dig ind i kreditorernes sted. Deres tanke er, at de først og fremmest skal have pengene, og hvis de ikke kan få pengene kreditvurderer de dig for at se, om det kan betale sig at tage sagen i fogedretten.

Hvis du ikke ejer noget, der er mere end et par tusinde kroner værd, så fortæl dem, at du ikke ejer noget af værdi. På den måde kan du komme kreditor i forkøbet og måske undgå, at sagen kommer i fogedretten og dermed kan du også undgå nogle af de omkostninger, der kommer på, hvis det sker.

Hvad hvis jeg har luft i økonomien til at indgå afdragsordning?

Hvis du har mulighed for det, kan du vælge at afdrage.

Det er dog ikke altid det, der er mest anbefalingsværdigt. Du kan vælge flere strategier:

  • Afdrag som sneboldsmetoden
  • Afdrag ligeligt til alle kreditorerne
  • Spar selv pengene op til at indgå akkordaftaler

Afdrag som sneboldsmetoden

Denne strategi går ud på, at du afdrager alt hvad du kan til en enkelt kreditor/inkassosag, mens du ikke afdrager på de andre sager. Når du har afdraget hele sagen, går du videre til næste sag og afdrager alt, hvad du kan.

Fordelen ved denne strategi er, at den er rigtig motiverende. Du vil langsomt kunne se, at sagerne bliver færre og færre, og du får udryddet flere og flere. Metoden er også god, hvis du har mange inkasso sager og mange, du skylder penge til uden at have rigtig meget at kunne afdrage med (for i så fald vil det ikke give så meget mening af afdrage ligeligt).

Ulempen ved denne strategi er, at alle de andre kreditorer ikke bliver tilfredsstillet. De vil ikke ‘vente’ på at det bliver deres tur, hvis du allerede afdrager til en anden. Derfor vil de også blive ved med at kontakte dig og hive dig i fogedretten med henblik på at få udlæg i nogle af dine ejendele. Hvis du ikke ved, hvad der sker i fogedretten, kan du læse vores artikler om fogedretten her.

Dermed vil omkostningerne på de sager, som der ikke bliver afdraget på blive ved med at vokse og du vil blive ved med at blive kontaktet af disse kreditorer.

Afdrag ligeligt til alle kreditorerne

Hvis du ikke har så mange sager eller du har har rigtig meget luft i økonomien til at kunne betale kreditorerne, så kan du afdrage med det samme beløb til alle kreditorerne.

Hvis du for eksempel har 1.000 kr. om måneden til at kunne afdrage og har to inkassosager, kan du vælge at afdrage med 500 kr. til hver af kreditorerne.

På den måde bliver begge kreditorer tilfredse.

Hvis du har mange sager er denne ordning ikke at foretrække. Hvis du for eksempel har 20 sager i ovenstående tilfælde med 1.000 kr. til rådighed, vil kun kunne betale 50 kr. til hver kreditor (1.000/20). Mange kreditorer forlanger mindst 100 kr. om måneden, da der også er administrative omkostninger forbundet med afdragsordningen.

Fordelen ved at bruge denne metode er, at alle kreditorerne vil blive ‘mættet’, så de ikke vil blive ved med at kontakte dig. Du kan dermed få fred fra kreditorerne, så længe du overholde din afdragsordning. Fordelen er dermed også, at du ikke vil blive kaldt i fogedretten og lignende.

Ulempen er, at hvis begge sager er på et meget højt beløb, så kan der være lange udsigter før, du vil kunne se fremskridt. Derudover kan metoden som sagt ikke bruges ved mange sager eller lavt beløb til rådighed til afdrag.

Spar selv pengene op til at indgå akkordaftaler

Du kan også vælge at beholde pengene og spare dem op. Det kræver lidt mere selvdisciplin, da du skal beholde pengene og ikke bare bruge dem på ekstra mad, tøj eller lignende. Men rent faktisk spare dem op.

Metoden minder lidt om sneboldsmetoden – bortset fra, at du slet ikke skal betale nogle kreditorer i et stykke tid for så i sidste ende at tilbyde en enkelt kreditor en sum penge til betaling af gælden (i stedet for selv at betale hver måned til dem).

Når du har sparet nok op, kan du kontakte en af kreditorerne og lave en akkordaftale. En akkordaftale vil sige, at du foreslår en kreditor at betale under det, du skylder væk mod at få fjernet resten af gælden. Hvis du for eksempel skylder 1.000 kr. væk i alt, kan du prøve at lave en aftale om, at du kan betale 700 kr. her i dag mod at få slettet de sidste 300 kr. af gælden.

Det kan være, at kreditorerne siger nej til dit forslag. Men så komme du bede dem om at komme med et modbud. Hvis de siger, at du skal betale det fulde krav, kan du prøve med en anden kreditor og høre ad om muligheden for akkord.

Fordelen er, at du ‘sparer’ penge. Blot ved at kunne forhandle og spare pengene op. Du slipper dermed for at betale en del af gælden. Derudover bliver den enkelte kreditor også slettet fra listen over dem, du skylder penge til.

Ulempen er, at alle kreditorerne vil blive ved med at kontakte dig, fordi de vil være utilfreds med slet ikke at få nogle afdrag. Især hvis de ved, at din økonomi er til det. Derudover vil der ligeledes kunne løbe omkostninger på, da du kan risikere, at de hiver dig i fogedretten til fogedretsmøde, hvor der vil løbe yderligere omkostninger på.

Hvordan kommunikerer jeg med kreditorerne?

Der er en del, der er bange eller sky for at kommunikere med kreditorerne.

Det er dog slet ikke så slemt. Kreditorerne er mennesker ligesom dig.

Hvis du har mod på det, er det bedste helt klart at kommunikere via telefon. På den måde får du kommunikeret med kreditorerne med det samme, mens hvis du skriver til dem via post eller e-mail, går der hurtigt ekstra dage med sagsbehandling osv., og du ved heller ikke, om de har modtaget det, før de besvarer.

Jo længere tid sagsbehandlingen varer, jo flere renter løber der også på sagen.

Det bedste er derfor, at du ringer og holder dem oplyst. Hvis du ikke har mulighed for at afdrage, så fremlæg din økonomi i korte træk, for eksempel bare at du kun har 1.000 kr. til rådighed til mad til dig selv. Det vil kreditorerne godt kunne forstå ikke er så meget.

Hvis du har mulighed for at afdrage så husk at gøre det fornuftigt. Enten efter sneboldsmetoden eller ligeligt.

Få gratis budgetskema, som du kan sende til kreditorerne

Vil du gerne blive gældsfri?

Det første du skal  gøre er at få oversigt over din økonomi. For at få det skal du bruge et ordentligt budgetskema, hvor du indtaster dine indtægter og udgifter samt laver en gældsoversigt og udregner rådighedsbeløbet.

Kompliceret? Nej, læs med her. Alt dette kan du nemlig let gøre enten ved at downloade e-bogen “Bliv gældsfri“, som eJura.dk står bag. Du kan læse mere om e-bogen her:

BLIV GÆLDSFRI MED E-BOGEN “BLIV GÆLDSFRI” – LÆS MERE HER

Du kan også downloade vores gratis budgetskema ved at skrive din e-mailadresse herunder: