Inkassoomkostninger guide

Inkassoomkostninger – komplet guide inkl. satser

Der er en del ressourcer forbundet med kunder, der ikke betaler til tiden. Ressourcer, som du som erhvervsdrivende skal bruge, for at kunne få dine penge tilbage, fordi kunden ikke betaler som aftalt, men som du kan få dækket via det, som man kalder for inkassoomkostninger. 

Den forsinkede betaling og den ekstra tid og de ekstra ressourcer, som du er nødt til at bruge for at få dine penge, bliver du kompenseret for via inkassoomkostningerne.

Læs med videre for at læse om de forskellige inkassoomkostninger, hvor meget du kan få, og hvornår du må pålægge omkostningerne.

Hvad er inkassoomkostninger?

Inkassoomkostninger er en kompensation for de ressourcer, som du og din virksomhed har for at skulle få det, der var aftalt.

Når en kunde ikke betaler til tiden, er du nødt til at starte en rykkerprocedure og derefter eventuelt tage sagen i retten for at kunne få dine penge. Ellers risikerer du aldrig at se dine (ellers fortjente) penge igen. På grund af den manglende betaling kan du pålægge skyldneren nogle inkassoomkostninger.

Inkassoomkostningerne er lovbestemt. Det betyder, at du ikke selv bestemmer, hvor meget og hvornår du kan pålægge skyldneren omkostningerne. Du skal følge de regler, der står i loven.

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Hvem skal betale inkassoomkostningerne?

Inkassoomkostningerne bliver pålagt debitor, hvis du har opfyldt din del af aftalen, men debitoren ikke betaler som aftalt.

Det betyder, at det er kunden, der ikke har betalt til tiden, der også skal betale omkostningerne til dig.

Dog vil du jo først få de penge, når kunden på et tidspunkt betaler – hvis kunden overhoved har mulighed for at betale.

Omkostningerne er derfor noget, som skyldneren skal betale UDOVER det oprindelige krav. Dermed skal skyldneren både betale det oprindelige beløb samt et ekstra beløb som kompensation for, at kunden ikke har betalt, og du har været nødsaget til at igangsætte et inkassoforløb.

Nogle skyldnere mener ikke, at de skal betale inkassoomkostningerne. Dette er naturligvis ikke korrekt. Du har også ret til at få de omkostninger, som vil blive gennemgået i denne guide. Dog kan skyldneren nogle gange finde på kun at betale hovedstolen (det oprindelige krav fx fakturaen uden renter og andre omkostninger).

Her må du gøre op, om du virkelig ønsker at gå videre med sagen, og om det kan betale sig, eller om du ikke blot kan være tilfreds med at få det oprindelige beløb (hovedstolen) uden inkassoomkostningerne – men det er en helt anden diskussion.

Hvilke inkassoomkostninger kan man pålægge?

Der er flere forskellige inkassoomkostninger, som bliver tilføjet til skyldnerens samlede skyldige beløb. Nogle af dem kan alle erhvervsdrivende tilføje, mens andre kun gælder for nogle.

Inkassoomkostningerne, som du skal overveje, om du kan kræve, er:

(Artiklen fortsætter under billedet)

Guide og infografik til inkassoomkostninger

  • Rykkergebyr
  • Procesrente
  • Kompensationsgebyr
  • Udenretlige inkassoomkostninger
  • Mødesalærer og lignende andre omkostninger forbundet med inkassosagen

Rykkergebyr

Du kan kræve et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Du må i alt sende 3 rykkerskrivelser, og det er et krav, at det er med 10 dages mellemrum i mellem hver.

Rykkergebyret er uden moms, og du må ikke pålægge moms på gebyret.

Jeg anbefaler dog, at du nøjes med at sende 1 rigtig ‘rykkerskrivelse’ og derefter tage sagen direkte videre til inkasso og fx fogedretten. Derfor skal rykkerskrivelsen også indeholde et inkassovarsel.

Lad os tage et eksempel. Hvis du har en kunde, der ikke har betalt en faktura på 10.000 kr., anbefaler jeg, at du inden for 10-12 dage efter betalingsdatoen sender en rykker til kunden. Dermed vil beløbet se sådan her ud:

Faktura (oprindeligt krav): 10.000 kr.
Rykkergebyr (1 x rykker): 100 kr.
I alt: 10.100 kr.

Du kan dog også vælge at vente 10 dage efter første rykker og sende endnu en rykker og tage 100 kr. ekstra for det – og det kan du i alt 3 gange. Men da rykkergebyret er så lavt, anbefaler jeg, at du i stedet går videre med sagen, hvis du har forsøgt at rykke skyldneren 1-2 gange.

Jeg anbefaler følgende rykkerprocedure:

(Artiklen fortsætter under billedet)

Infografik for rykkerprocedure

 

Du kan læse mere om den anbefalede rykkerprocedure i artiklen: Rykkerprocedure – sådan rykker du debitorer og om selve rykkergebyret i artiklen: Rykkergebyr – komplet guide med regler for rykkere.

Procesrente

Fra den dag, hvor kunden skulle have betalt (forfaldsdagen) og frem til at betaling sker, kan du kræve procesrenter, medmindre anden rentesats er aftalt.

Procesrenterne kaldes også for morarenter. Der står i renteloven § 5, stk. 1, at du kan kræve morarenterne ved forsinket betaling mv.

Procesrenten består af et lovbestemt tillæg på 8,0% og nationalbankens udlånsrente, som i øjeblikket er på 0,05% (2017).

Procesrenten er altså:

Lovbestemt tillæg: 8,0%
National bankens udlånsrente: 0,05% (2017)
Procesrenten: 8,05% (sats for år 2017)

Lad os tage et eksempel med rykkergebyr. Du har en faktura på 10.000 kr., som skulle være blevet betalt 01.01.2016 hvor du har sendt 1 rykkerskrivelse. Skyldneren betaler først 01.01.2017. Det skyldige beløb er dermed løbet op på:

Faktura (oprindelig hovedstol): 10.000 kr.
Rykkergebyr (for 1 rykker): 100 kr.
Procesrente fra 01.01.2016-01.01.2017: 807,21 kr. (2017 sats)
I alt: 10.907,21

Du kan beregne, hvor meget du kan kræve i procesrente hos Synopsis, Advokathåndbogen eller i denne gratis beregner.

Udenretlige inkassoomkostninger

Når du tager sagen til inkasso, vil du også få det, man kalder for udenretlige inkassoomkostninger.

Beløbet afhænger af, om du selv står for inkassoen (det man kalder egeninkasso), eller om du får en anden fx advokat eller inkassofirma til at stå for inkassoen (det man kalder fremmedinkasso). 

Derudover afhænger beløbet af, hvor stor hovedstolen er – altså det oprindelige krav uden nogle omkostninger.

Omkostningerne kan skifte fra år til år, da de følger bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i
anledning af forsinket betaling.

I øjeblikket er beløbet for egeninkasso (hvor du selv står for inkassoen) følgende (gældende fra år 2016 og gældende d.d.):

Fordringer fra – til
Inkassobeløb (inkl. moms)
0 – 1.000 kr.
300 kr.
1.001 – 2.500 kr.
500 kr.
2.501 – 5.000 kr.
650 kr.
5.001 – 10.000 kr.
850 kr.
10.001 – 25.000 kr.
1.150 kr.
25.001 – 50.000 kr.
1.400 kr.
50.001 – 100.000 kr.
1.850 kr.
100.001 – 250.000 kr.
2.550 kr.
250.001 – 500.000 kr.
4.250 kr.
500.001 kr. –
4.250 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Beløbet for fremmedinkasso, altså hvor du får hjælp fra en jurist, advokat, inkassofirma eller lignende til at stå for inkassoen, er følgende:

Fordringer fra – til
Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
0 – 1.000 kr.
400 kr.
1.001 – 2.500 kr.
700 kr.
2.501 – 5.000 kr.
1.000 kr.
5.001 – 10.000 kr.
1.300 kr.
10.001 – 25.000 kr.
1.700 kr.
25.001 – 50.000 kr.
2.250 kr.
50.001 – 100.000 kr.
2.850 kr.
100.001 – 250.000 kr.
3.850 kr.
250.001 – 500.000 kr.
6.400 kr.
500.001 kr. –
6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Lad os tage et eksempel på udenretlige inkassoomkostninger inklusiv rykkergebyr og procesrente. Fakturaen er ligesom tidliger eksempler på 10.000 kr. og skulle være betalt 01.01.2016. Der er sendt 1 rykkergebyr, og du står selv for inkassoen.

Det skyldige beløb er d. 01.01.2017 følgende:

Faktura (oprindelig hovedstol): 10.000 kr.
Rykkergebyr (for 1 rykker): 100 kr.
Procesrente fra 01.01.2016-01.01.2017: 807,21 kr. (2017 sats)
Udenretlige inkassoomkostninger (egeninkasso på faktura 10.000 kr.): 850 kr.
I alt: 11.757,21 kr.

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Kompensationsgebyr – kun “b2b”

Lige så snart betalingsfristen er overskredet, kan du pålægge et kompensationsgebyr, hvis kunden/skyldneren er en erhvervsdrivende – det vil sige ikke en privatperson. Det er også det, som nogle kalder for “b2b”, altså buyer-2-buyer.

Kompensationsgebyret kan i princippet pålægges skyldneren allerede dagen efter forfaldsdagen (betalingsdagen).

Beløbet er på 310 kr.

Det er et forholdsvis nyt gebyr og noget, og derfor er der også en del, som ikke er klar over gebyret.

Lad os også tage et eksempel med kompensationsgebyret sammen med alle de andre inkassoomkostninger. Kunden er en erhvervsdrivende (driver virksomhed og ikke en privatperson), og hovedstolen/fakturaen er på 10.000 kr. Beløbet der skal betales  01.01.2017 er følgende:

Faktura (oprindelig hovedstol): 10.000 kr.
Rykkergebyr (for 1 rykker): 100 kr.
Procesrente fra 01.01.2016-01.01.2017: 807,21 kr. (2017 sats)
Udenretlige inkassoomkostninger (egeninkasso på faktura 10.000 kr.): 850 kr.
Kompensationsgebyr (kun ved b2b-kunder): 310 kr.
I alt: 12.067,21 kr.

Inkassoomkostninger som i øvrigt bliver pålagt debitor/skyldner

Udover ovenstående omkostninger skal skyldneren også betale rimelig forbundne omkostninger med inkassosagen.

Du får fx et mødesalær for hver gang, at du møder i fogedretten – også selvom det er telefonisk. Derudover kan du også pålægge skyldneren retsafgiften for at få skyldneren i retten.

Har du behov for en udkørende fogedforretning, hvor du kører ud for fx at hente nogle af skyldnerens ejendele for at sælge dem på tvangsauktion, kan det også være nødvendigt med en låsesmed, hvis skyldneren ikke er hjemme. Dette skal skyldneren også betale for, da det er skyldneren, der er årsag/skyld i, at det er nødvendigt.

Hvor mange inkassoomkostninger i alt?

Som du måske er ved at indse, så er der rigtig mange inkassoomkostninger at holde styr på.

Du bliver med andre ord kompenseret for det tab, som du har ved ikke at få betalingen til tiden, og skyldneren kommer til at betale ekstra for ikke at kunne betale som aftalt. Sådan er det, når man ikke betaler til tiden, og det er selvfølgelig noget, som du har en udgift og et tab ved.

Lad os lige tage eksemplet med inkassoomkostningerne uden alle retsafgifter, mødesalærer og lignende. Altså alle inkassoomkostninger, som du kan pålægge inden en retssag:

Faktura (oprindelig hovedstol): 10.000 kr.
Rykkergebyr (for 1 rykker): 100 kr.
Procesrente fra 01.01.2016-01.01.2017: 807,21 kr. (2017 sats)
Udenretlige inkassoomkostninger (egeninkasso på faktura 10.000 kr.): 850 kr.
Kompensationsgebyr (kun ved b2b-kunder): 310 kr.
I alt: 12.067,21 kr.

Dermed går du fra et krav på 10.000 kr. til et krav på 12.067,21 kr.

Det vil altså sige inkassoomkostninger på 2.067,21.

Det vil da være dumt at gå glip af disse omkostninger, når du nu har ret til dem efter loven som følge af dit tab ved at kunden ikke betaler til tiden.

Nogle inkassobureauer og advokatkontorer tager inkassosager, hvor du kun skal betale en lille sum eller slet ingenting – til gengæld får du ikke inkassoomkostningerne. Og måske kan du se nu hvorfor. Inkassofirmaet/advokaten, eller hvem det nu end er, kan ‘tjene’ over 2.000 kr. på en sag, der kun har varet et år.

Og det er endda uden at sagen har været i fogedretten. Måske har inkassofirmaet/advokaten blot rykket skriftligt og telefonisk og til sidst fået en afdragsordning, og dermed ender de med at tjene så mange penge på blot en enkelt sag uden at bruge særlig meget tid på den.

Du kan med fordel overveje selv at lære reglerne for inkasso, så du selv kan tage inkassosagen og dermed selv få inkassoomkostningerne, som du har ret til – i stedet for, at der er nogle andre, der får det beløb.

Du kan få en forsmag på at lære inkasso selv ved at downloade vores light-version af e-bogen “Gør-det-selv inkasso”, hvor du kan lære at tage dig af inkassosagerne fra start til slut og selv få inkassoomkostningerne:

 

 

Hvis du selv vil kunne klare en inkassosag og få indkasseret dit tilgodehavende, kan du downloade hele e-bogen og få skabeloner til en god pris her:

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

1 kommentar

  • Lise henriksen

    Hvorledes står jeg som debitor med en faktura på ca kr 8.000. Og opgaven er ikke løst.

  • Comments for this post are closed.