Inkassovarsel – hvad er det, og sådan gør du

Et inkassovarsel er en slags udvidet rykkerskrivelse, som er nødvendig for, at du kan tage sagen til inkasso og dermed få sagen i fogedretten.

Hvis du har en dårlig betaler/en kunde, der ikke betaler som aftalt, er det derfor nødvendigt for dig at lave et inkassovarsel for at kunne gå videre med sagen.

Men hvad er det, må man pålægge et gebyr, og hvad er kravene? Alt dette og mere kan du læse om i denne guide til inkassovarsel.

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Hvad er inkassovarsel?

Et inkassovarsel er en udvidet rykker. Hvis du ikke har læst om rykkere, kan du læse vores artikel: Rykkergebyr –  komplet guide med regler for rykkere.

Det er et krav, at du sender et inkassovarsel, før du kan tage sagen til inkasso og dermed også til fogedretten. Det er også det, som man kalder for ‘indenretlig inkasso’, fordi man går fra ‘udenretlig inkasso’, hvor man hidtil har rykket uden hjælp fra retten, og efter inkassovarslet er man nødt til at få rettens hjælp for at kunne få pengene.

Min anbefalede rykkerprocedure er:Infografik for rykkerprocedure

 1. Send en ‘venlig påmindelse’ 2-3 dage efter den aftalte betalingsdato (forfaldsdagen) – det kan være en forglemmelse, at kunden ikke har betalt
 2. Send en rykkerskrivelse med inkassovarsling 7-10 dage efter forfaldsdagen, hvor tonen er lidt mere alvorlig, og du oplyser om, at sagen efter en frist på 10 dage vil gå til inkasso. Du kan ligeledes tage 100 kr. i rykkergebyr for denne skrivelse
 3. 11-12 dage efter afsendelse af rykkerskrivelsen tager du sagen til inkasso ved fx at udarbejde betalingspåkrav eller stævning

 

Det kan være en forglemmelse, at kunden ikke har indbetalt, og det kan endda være, at kunden har betalt, men blot gjort det i sidste øjeblik og på grund af bankdagene, er betalingen blot ikke blevet registreret endnu.

I stedet for at true med bål og brand, inkasso osv., så hav en venlig tone. Tænk også på, at du jo gerne vil have kunden fremadrettet, og det ville være dumt at gøre sig uvenner med kunden, hvis kunden allerede har betalt eller bare lige har overset regningen, men gerne vil betale.

Hvis kunden dog fortsat ikke betaler efter den venlige påmindelse, anbefaler jeg at sende en decideret rykkerskrivelse, medmindre du gerne vil være meget flink over for kunden og vente endnu mere eller fx bare vil sende en til venlig påmindelse.

Rykkerskrivelsen skal være med et inkassovarsel. Jeg anbefaler at sende rykkerskrivelsen med inkassovarslingen 7-10 dage efter den aftalte betalingsdato. Nogle ville måske vente lidt længere, og ja, hvis det er kunder, som generelt har en god betalingsevne kan man også dette.

Dog er min erfaring efter flere år i inkassobranchen og som gældsrådgiver, som gør, at jeg kender til skyldnernes adfærd og tankegang, at du skal tage sagen til inkasso ret hurtigt.

Et godt råd er at tænke på, at jo længere tid du venter, jo mindre sandsynlighed er der for, at du ser dine penge igen. 

Hvis kunden ikke reagerer på rykkerbrevet med inkassovarslet, anbefaler jeg at gøre med ved sagen og sende til inkasso 11-12 dage efter. Husk, at du skal give kunden en 10-dages frist til at betale, før du tager sagen til inkasso.

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

Inkassovarsel gebyr

Et inkassovarsel er en rykkerskrivelse, som er udvidet med en varsling om, at hvis betaling fortsat udebliver, vil sagen blive taget til inkasso.

Du kan derfor tillade dig at tage et rykkergebyr for inkassovarslingen.

Gebyret er på 100 kr.

Du må ikke pålægge moms på gebyret.

Nogle tror fejlagtigt, at de må tage mere i gebyr for varslet. Det er fordi, de blander de indenretlige inkassoomkostninger sammen med inkassovarslet. Hvis kunden stadig ikke betaler efter 10-dages fristen som oplyst i inkassovarslet, må du pålægge yderligere omkostninger og gebyrer.

Men du må ikke pålægge andet end 100 kr. og renter i inkassovarslet.

Krav til inkassovarsel

Inkassovarslet skal overholde nogle betingelser for at være juridisk gældende.

Kravene til inkassovarslet for at være lovligt og juridisk korrekt er følgende:

 • Forfaldsdagen (dagen for den aftalte betaling) skal være overskredet
 • Du skal have overholdt din del af aftalen – altså leveret det aftalte (varen eller tjenesten) til den aftalte tid
 • Det skal være skriftligt
 • Der skal være en opgørelse af, hvad der mangler at blive betalt
 • Der skal være angivet en betalingsfrist på 10 dage

Det er ikke et krav, men derudover anbefaler jeg også følgende:

 • Send en ‘venlig påmindelse’ inden inkassovarslingen
 • Identificer skyldneren – skriv hvem det er, der skylder dig pengene
 • Henvis til inkassolovens § 10
 • Send inkassovarslingen via den tidligere korrespondancemetode (har kunden lagt ordren pr. mail, så send inkassovarslingen til denne mailadresse. Har kunden ikke vist tegn på, at kunden bruger en oplyst mail, anbefaler både at sende inkassovarslet på mail og til adresse)
 • Husk nu også at skriv, hvordan kunden kan betale – altså kontooplysninger eller lignende
 • Skriv teksten korrekt – se eksempel længere nede

Inkassovarsel eksempel

Vil du have et eksempel på et inkassovarsel? Her får du – helt gratis – et eksempel på, hvordan du kan formulere inkassovarslingen. Du må frit bruge det og ændre i det, hvis du ønsker.

Til gengæld håber vi, at du bruger en advokat via vores links, hvis du får brug for en advokat til at hjælpe med inkasso.

”Til XX (skyldnerens navn)

Hermed fremsendes rykker for manglende betaling af faktura XX (eller lignende forklaring på, hvad der mangler betaling på), da der fortsat ikke er registreret betaling.

Det skyldige beløb kan opgøres pr. d.d. til følgende:

Hovedstol, faktura X: X kr.
Procesrente fra d. X til betaling sker, opgjort pr. d.d. til: X kr.
Rykkergebyr for nærværende skrivelse: 100 kr.
I alt: X kr. 

Beløbet skal betales hurtigt muligt og senest 10 dage fra dato, da det skyldige beløb ellers uden yderligere varsel vil blive overdraget til inkasso. Det skyldige beløb kan betales til reg.nr. X, kontonr. X med angivelse af: “faktura X”.

Hvis sagen overdrages til inkasso, vil det medføre, at kravet vil blive pålagt yderligere inddrivelsesomkostninger.

Hvis betaling allerede er sket, bedes dokumentation for betalingen fremsendes hurtigst muligt.

Nærværende skrivelse er en rykker og samtidig et påkrav og varsel i henhold til inkassolovens § 10, samt inkassobekendtgørelsens §§ 3 og 4.”

Kan man sende inkassovarsel på mail?

Mange spørger: “Må jeg sende et inkassovarsel på mail til skyldneren?”

Svaret er, at ja, i princippet må du gerne sende det pr. mail. Dog er der den ulempe ved e-mails, at du ikke kan være sikker på, om skyldneren stadig bruger mailadressen. Det kan jo være, at skyldneren har skiftet e-mailadresse. Derudover kan skyldneren have tastet sin mailadresse forkert, hvis det fx er blevet udfyldt i en kontaktformular.

Hvis du kun sender på mail, skal du derfor være sikker på, at det er en mail, som skyldneren bruger og dermed er gældende. Det kan fx være ved at skyldneren tidligere har skrevet til dig på denne mailadresse eller kort tid forinden har oplyst denne mailadresse til dig.

Hvis du gerne vil have dine penge, kan det dog alligevel være en god idé også at sende inkassovarslet til skyldnerens adresse, men som sagt er det ikke et krav juridisk.

Hvad skal man gøre efter inkassovarslet?

Når du har sendt inkassovarslingen skal du vente minimum 10 dage. Jeg anbefaler at afvente 13-14 dage, da der kan gå nogle bankdage, før du kan se betalingen på din konto.

Når der er gået 13-14 dage, anbefaler jeg dog, at du straks går videre med sagen. Jeg vil anbefale 2 ting:

 1. Forsøg at rykke skyldneren telefonisk. Nogle gange kan man bedre løse tingene ved at snakke telefonisk om det. Hvis du får fat i skyldneren, og skyldneren udskyder betalingen, kan du foreslå en afdragsordning over 3 gange, da en udskydelse af betalingen er en klar indikation på, at kunden er i betalingsvanskeligheder
 2. Hvis kunden ikke er til at få fat i telefonisk, eller du ikke har telefonnummeret, anbefaler jeg, at gå videre med sagen til retten – altså, lave betalingspåkrav, hvis kunden ikke er kommet med protester/indsigelser til kravet

Hvornår skal jeg ikke tage sagen i retten?

Der er nogle andre inkassofirmaer, advokater, jurister eller lignende med special i inkasso, der nogle gange foreslår, at du venter lidt med at gå videre med sagen til retten. Dette vil jeg kun anbefale, hvis:

 • Det er en meget vigtig kunde, som du ikke vil ‘støde’ og dermed potentielt miste fremadrettet ved at sende i retten
 • Kravet er så småt, at det ikke kan ‘betale sig’ – fx under 1.500 kr.

Hvis du venter med at tage sagen videre til retten, skal du huske på forældelsesreglerne. 3 år efter vil kravet/fakturaen nemlig forælde og dermed blive ‘slettet’, hvis du ikke har afbrudt forældelsen ved fx at tage den i retten eller få skyldneren til at underskrive en selvskyldnererklæring/frivilligt forlig.

Lav nemt et betalingspåkrav efter inkassovarslets fristudløb

Er kravet over 1.500 kr., og du ønsker at gå videre med sagen, anbefaler jeg, at du laver et betalingspåkrav.

Det er en blanket, som du kan udfylde, hvis skyldneren ikke er kommet med indsigelser/protester – altså har udtrykt at han/hun er uenig i kravet. Derudover må hovedstolen maksimalt være på 100.000 kr.

Du kan sagtens selv udfylde betalingspåkravet og sende til fogedretten. Herefter vil de orientere skyldneren om betalingspåkravet og planlægge et fogedretsmøde, som du kan afholde telefonisk.

På fogedretsmødet kan du aftale en betalingsordning/afdragsordning med skyldneren og tage udlæg i skyldnerens ejendele, som du kan begære solgt på tvangsauktion til at kunne betale gælden.

Du kan læse om, hvordan du laver et betalingspåkrav i vores guide: Betalingspåkrav – guide og vejledning til at udfylde det.

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Vil du gøre det selv med inkasso?

Du kan spare mange penge ved selv at stå for inkassosagerne i stedet for at bruge en advokat eller jurist. Derfor kan du købe vores e-bog om inkasso ved navn “GØR-DET-SELV INKASSO”.

Du kan få en forsmag på e-bogen helt gratis ved at skrive din e-mailadresse herunder:

 

 

Download hele e-bogen og få skabeloner til en god pris her:

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER