Manglende betaling af faktura – sådan får du betalingen

Driver du virksomhed og oplever manglende betaling af faktura? Det kan næsten ikke undgås. Der vil altid være nogle, der ikke betaler som aftalt. Læs med for at få nogle gode råd til, hvad du kan gøre.

Der kan være mange årsager til den manglende betaling. Måske er det en forglemmelse fra kundens side, og du skal blot minde kunden om betalingen. Men det kan også være, at kunden er en dårlig betaler og ikke har mulighed for at betale fakturaen, fordi kunden har meget gæld.

Under alle omstændigheder skal din virksomhed bruge ressourcer på de kunder, der ikke betaler som aftalt.

Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvad kan man gøre ved det. Læs med her for at få en guide til, hvad du skal gøre, hvis du har en kunde, der ikke betaler fakturaen eller andet som aftalt.

Når betalingsdatoen er overskredet

En juridisk grundregel er, at du først kan gøre noget, når betalingsdatoen er overskredet. Det er også denne, man kalder for forfaldsdatoen.

Forfaldsdatoen kan du højst sandsynlig finde på fakturaen. Normalt giver man 8 dage til betalingen, men nogle virksomheder giver mere. Det er dog heller ikke ås relevant. Det vigtigste er, at du er sikker på, at den aftalte betalingsdato er overskredet.

Er der aftalt betaling d. 1. august 2017, skal kunden derfor have betalt senest denne dato.

Tip: Giv kunden 1-2 bankdage ekstra efter betalingsdatoen. Det kan være, at kunden har betalt i sidste øjeblik, men at du først ser dette på din konto et par bankdage efter.

1498884166_Arrow_Download

KØB E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Du skal have overholdt din del af aftalen

Det nytter ikke noget, at du forlanger betaling, hvis du alligevel ikke har opfyldt din del af aftalen.

Eksempel: Skulle du levere 5 liter mælk, men har kun leveret 4 liter mælk, så er det klart, at kunden stopper lidt op og protesterer imod at skulle betale for 5 liter mælk.

Du skal derfor har gjort det, som I har aftalt, før du kan gå videre med den manglende betaling af fakturaen.

Hvis du ikke har mulighed for at levere det aftalte, må du lave en ny aftale med kunden med en ny betalingsdato. Kan du fx kun levere 4 liter mælk, må du lave en aftale med kunden om at levere 4 liter mælk imod en betaling på kun 4 liter.

Hvis der er manglende betaling af faktura, skal du opstarte en rykkerprocedure

Hvis du oplever manglende betaling af faktura, må du derfor først gå videre med sagen juridisk set, hvis:

  1. Forfaldsdatoen/betalingsdatoen er overskredet
  2. Du har opfyldt din del af aftalen

Er disse to betingelser opfyldt, kan du starte en rykkerprocedure.

Der findes ikke nogle kunder, der er ens. Hvordan din rykkerprocedure i din virksomhed bør være, er derfor ikke ens betydende med, at det bør være sådan i alle virksomheder.

Jeg anbefaler dog som ‘generel’ rettesnor, at du starter med at rykke kunden inden for et par dage efter betalingsdatoen. Første rykker skal blot være det, man kan kalde en ‘venlig påmindelse’, hvor du ikke pålægger rykkergebyr og ikke truer med inkasso, men holder det i en venlig tone.

Det kan jo være en forglemmelse, at kunden endnu ikke har betalt.

Hvis kunden fortsat ikke reagerer og betaler, anbefaler jeg at sende en decideret rykkerskrivelse, hvor du pålægger rykkergebyr. Du skal ligeledes huske, at rykkerskrivelsen skal indeholde et inkassovarsel, så du kan tage sagen videre til inkasso.

Hvis kunden fortsat ikke reagerer, anbefaler jeg at sende sagen i retten – nærmere bestemt fogedretten via betalingspåkrav.

Den anbefalede rykkerprocedure ser derfor sådan her ud:

Infografik for rykkerprocedure

Du kan finde eksempel med tekst på rykkerskrivelse med inkassovarsel i vores guide: Inkassovarsel – hvad er det, og sådan gør du.

Sådan er sagsforløbet i en fogedsag

Hvis kunden ikke reagerer på din rykkerskrivelse, har du ret til at tage sagen til inkasso og i fogedretten. Dermed bliver sagen til en fogedsag.

Men hvordan foregår fogedsager?

Den nemmeste måde at få en skyldner i fogedretten er ved at lave et betalingspåkrav. Du kan læse om, hvad et betalingspåkrav er, og hvordan du udfylder det guiden: Betalingspåkrav – guide og vejledning til at udfylde det

Det kan du dog kun gøre, hvis der er nogle betingelser, der er opfyldt fx:

  • Kravet skal være under 100.000 kr.
  • Skyldneren må ikke være kommet med indsigelser/protester til kravet eller forvente at komme med indsigelser/protester

Betalingspåkravet skal indsendes til fogedretten i din retskreds. Det kan blot gøres pr. mail. Herefter gør fogedretten skyldneren opmærksom på betalingspåkravet, og når det er gjort, skal der går 14 dage, hvor skyldneren har mulighed for at komme med indsigelser/protester til betalingspåkravet.

Reagerer skyldneren ikke, vil fogedretten planlægge et fogedretsmøde, hvor du kan møde ‘telefonisk’, så fogedretten ringer dig op. På dette møde vil du kunne lave en betalingsaftale med skyldneren samt tage udlæg i skyldnerens ejendele til sikkerhed for, at skyldneren betaler gælden.

Hvis skyldneren ikke betaler gælden som aftalt i fogedretten, kan du begære ejendele solgt på tvangsauktion.

Du kan læse mere om fogedsagerne i vores guide: Fogedsager – sådan gør du.

Kan jeg selv klare en sag, hvor der er manglende betaling af faktura?

Små og mellemstore virksomheder har måske ikke de samme ressourcer til at stå for inkasso og manglende betalinger af fakturaer. De har ikke en hel ‘inkassoafdeling’.

Omvendt vil små og mellemstore virksomheder måske heller ikke mene, at de har ‘råd’ til at forfølge den manglende betaling – altså at gøre noget ved disse inkassosager.

De har ikke råd til at få hjælp fra advokater, jurister eller inkassobureauer. Derfor oplever jeg en del små og mellemstore virksomheder, der blot dropper at gøre noget ved skyldnerne/debitorerne.

Hvis du gerne vil spare penge, kan du selv tage inkassosagerne, hvis du har en kunde, der ikke betaler som aftalt. 

Kan man det? Ja, det er faktisk ikke så svært, som det lyder. Der er selvfølgelig nogle regler, som du skal være opmærksom på. Hvis du overtræder disse regler, kan det have nogle konsekvenser.

Derfor anbefaler jeg, at du sætter dig godt ind i reglerne bag inkasso. Det er faktisk ikke så svært endda med juraen bag. Du kan læse lidt rundt her på eJura.dk og læse vores artikler under kategorien: “Inkasso“eller download vores gratis e-bog:

 

Du kan købe hele e-bogen samt skabeloner til brug for inkasso her:

1498884166_Arrow_Download

KØB E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER