Regler for inkasso

Regler for inkasso: hvad gør man med dårlige betalere? Læs her.

Hvad gør man, hvis kunden ikke betaler sin regning? Det er frusterende, og man bør ikke bare acceptere. I denne artikel gennemgår vi, hvilke muligheder du har, hvis dine kunder ikke betaler til tiden.

Først og fremmest skal der være et forfaldent krav. For eksempel ved at have afsendt en faktura, som ikke er blevet betalt. Herefter kan der ske følgende.

Hvis du overvejer, om du skal lade en advokat eller lignende til at tage sig af indkassering, kan du se vores video, hvor vi fortæller lidt om overvejelserne i forbindelse med en kunde, der ikke betaler til tiden:

 

Du kan derudover læse vores komplette guide om inkasso herunder inkassoregler.

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Hvornår må man sende rykker?

Du må sende den første rykker umiddelbart efter forfaldsdatoen. Hvis du er erhvervsdrivende kan du tage et rykkergebyr for at sende rykkerskrivelsen.

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT TIL INKASSO

Hvor stort må et rykkergebyr være?

Et rykkergebyr må for private virksomheders vedkommende være 100 kr., hvilket følger af renteloven.

Dette gebyr er momsfrit.

Der gælder andre regler for offentlige myndigheder, der må opkræve op til 250 kr. for en rykker. Derudover gælder der engang i mellem særlige rykkergebyrer bl.a. ifølge lejeloven og for private foreninger.

Hvor mange rykkere må man sende?

Der må højst sendes tre rykkere på 100 kr. for private virksomheders vedkommende. Hvis betalingen modtages i løbet af rykkerne, må der selvfølgelig ikke opkræves endnu en rykker.

Hvor lang tid skal der gå i mellem man må sende rykkere?

Der skal være 10 dage i mellem hver rykker. Du skal ligeledes gøre opmærksom på i rykkerskrivelsen, at kunden har en betalingsfrist på 10 dage.

Hvornår må man sende sagen til inkasso?

Hvis din kunde ikke betaler sin regning til tiden, skal du først sende en rykker til kunden. Du kan vælge at pålægge de 100 kr. i rykkergebyr. Kunden skal som minimum have 10 dage herefter, før sagen kan sendes til inkasso.

Skal der sendes tre rykkere, før man må sende sagen til inkasso?

Nej, du kan nøjes med at sende et inkassovarsel umiddelbart efter kunden skulle have betalt med en betalingsfrist på 10 dage. Der er således ikke noget krav om, at der skal sendes rykkere. Dog skal kunden have 10 dage til at nå at betale, inden sagen bliver sendt til inkasso.

Hvad er et inkassovarsel?

I et inkassovarsel varsler du kunden om, at hvis vedkommende ikke betaler inden for 10 dage, vil sagen blive sendt til inkasso.

Det er ikke noget krav, at dette inkassovarsel skal sendes som anbefalet brev.

Du kan i princippet sende inkassovarslet eller rykkergebyrerne pr. e-mail, hvis du har modtaget en e-mailadresse fra kunden.

Der er dog et krav om, hvad er inkassovarsel skal indeholde. Det skal for eksempel gøre skyldneren opmærksom på, at hvis der ikke betales inden for fristen på 10 dage vil sagen sendes til inkasso, hvorefter der vil påføres yderligere omkostninger.

Hvis kunden ikke betaler inden for 10 dage efter inkassovarslingen, kan du sende sagen til inkasso.

Hvis du sender sagen til egeninkasso, det vil sige, hvis din egen virksomhed står for inkassoen, vil du kunne kræve et inkassogebyr herefter. Hvis kravet er under 1.000 kr., kan der pålægges 250 kr. i inkassoomkostninger inkl. moms, mens det er 450 kr. inkl. moms i inkassoomkostninger ved krav på 1.001-2.5000 kr.

Sagen kan også blive sendt til fremmedinkasso. Det betyder, at inkassosagen ikke foregår hos virksomheden selv, men bliver sendt til et eksternt inkassofirma, inkassobureau eller advokatfirma. I så fald gælder der andre takster for inkassoomkostningerne.

Ved fremmedinkasso på krav under 1.000 kr., kan der pålægges 350 kr. (ekskl. moms) i inkassoomkostninger og for krav på 1.001-2.500 kr. kan der pålægges 600 kr. (ekskl. moms) i inkassoomkostninger.

Taksterne for alle krav kan ses her. Bemærk, det er den nederste tabel for hvert bilag, der gælder, da det er en ændring af en bekendtgørelse. Bilag 1 gælder for fremmedinkasso, mens bilag 2 gælder for egeninkasso.

Herefter vil de inkassoansvarlige tage sig af sagen og forsøge at inddrive kravet på den bedst mulige måde.

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER

 

Rettens vej: dom eller betalingspåkrav

Hvis kunden ikke vil betale kan sagen gå rettens vej. I fogedretten vil der kunne indgås aftaler og tages udlæg i nogle af skyldnerens ejendele. Det kan for eksempel være skyldneren har en dyr bil. Denne kan der tages udlæg i, hvilket betyder, at der tages sikkerhed i den. Hvis skyldneren ikke betaler som aftalt, kan bilen derefter begæres solgt på tvangsauktion til at betale kravet.

For at kunne indlevere en sag i fogedretten skal man enten have en dom eller et betalingspåkrav.

Hvis kravet er under 100.000 kr. ekskl. renter og omkostninger vil sagen kunne blive forenklet – det er det, man kalder forenklet inkassoproces.

Ved den forenklede inkassoproces kan sagen indleveres for fogedretten på baggrund af et betalingspåkrav. Et betalingspåkrav kan opnå samme samme effekt som en dom.

Når betalingspåkravet er modtaget får skyldneren også et brev herom og får en frist til at komme med eventuelle indsigelser, det vil sige, hvis skyldneren er uenig i kravet, skal vedkommende meddele dette til fogedretten.

Hvis skyldneren ikke kommer med indsigelser, vil betalingspåkravet få en påtegning. Der vil herefter blive berammet (det vil sige planlagt) en dato for et fogedretsmøde.

På fogedretsmødet vil der herefter kunne tvangsfuldbyrdes udlæg mv.

Opsummeres kan der altså siges at være tre veje at gå:

  • Forenklet inkassoproces, hvor skyldner ikke har gjort indsigelser (ikke er uenig i kravet) med betalingspåkrav
  • Almindelig strid ved civilretten
  • Krav over 100.000 kr., som behandles ved civilretten

Hvis skyldneren er uenig i kravet

Hvis skyldneren kommer med indsigelser kommer sagen for civilretten. Sagen vil ikke være en inkassosag, men en ‘almindelig’ strid, som skal løses. I civilretten vil parterne få mulighed for at komme med hver deres synspunkter. Herefter vil en dommer tage stilling til, hvem der har ret.

Kan det betale sig at tage sagen i fogedretten?

Det er ikke gratis at lave et betalingspåkrav og sende sagen i fogedretten.

Der er nemlig omkostninger, der skal betales til fogedretten. Omkostningernes størrelse afhænger af, hvad man ønsker i sagen fremadrettet. Det mest normale er at få sagen for fogedretten med henblik på at foretage udlæg.

Disse omkostninger skal i første omgang betales af kreditor, det vil sige dig. Hvis det lykkedes at få indkasseret kravet, vil det blive pålagt debitor, det vil sige skyldneren. Men hvis debitor aldrig får mulighed for at betale, kan det i sidste ende ikke være det klogeste af forsøge at inddrive kravet. Dette er en kreditvurdering inkassofirmaet eller advokatfirmaet burde foretage.

Omkostningerne, der i første omgang skal betales af dig som kreditor, vil i fogedretten starte på 400 kr. Hvis man ønsker udlæg er der derudover en tillægsafgift på 300 kr. Det vil sige, at man skal påregne i alt 700 kr. for at tage en sag for fogedretten, som i første omgang skal betales af kreditor, men som pålægges debitor.

Hvad er fordelen ved at sende en inkassosag i fogedretten?

Der er flere fordele for dig som kreditor ved at sende en inkassosag i fogedretten.

Først og fremmest vil du afbryde forældelsesfristen. Hvis er tale om et fakturakrav, vil kravet forælde efter tre år, hvis der hverken er betalt, underskrevet, eller sagen er kommet i fogedretten. Det betyder, at hvis der ikke sker noget inden for tre år, vil kravet blive ‘slettet’ på grund af forældelsesreglerne. Men ved at få påtegnet et betalingspåkrav og få sagen i fogedretten vil forældelsesfristen blive afbrudt og næste forældelsesdato vil være 10 år.

Derudover er der selvfølgelig i fordel ved at fogedretten har en formel status. Når der er udarbejdet betalingspåkrav og sendt stævningsvarsel til debitor, vil nogle debitorer, der førhen blot har ignoreret kravet, begynde at reagere, fordi de færreste har lyst til at komme i fogedretten.

Men den helt generelle fordel (og formål) ved fogedretten er, at der kan foretages udlæg i nogle de skyldnerens ejendele. Det betyder, at hvis skyldneren ejer en stor Audi, kan der tages udlæg i den og dermed kan den begæres solgt på tvangsauktion, hvis skyldneren ikke betaler kravet.

Opsummeret er fordelene altså:

  • Afbrydelse af forældelsesfristen
  • Varsling af debitor om retten kan resultere i betaling
  • Der kan foretages udlæg, som kan begæres solgt på tvangsauktion

Hvad koster det at sende en sag til inkasso?

Det kan være rart at vide, hvad det koster at få et inkassofirma eller en advokat til at stå for inkasso.

Hvis du vil lade andre stå for inkasso, det vil sige fremmedinkasso typisk af inkassofirma/advokatfirma, er det typisk ikke gratis.

Det varierer meget fra firma til firma, hvad de skal have for at forsøge at inddrive pengene for dig. Det er vigtigt, at du er klar over, uanset hvad firmaerne lover, så er det ikke sikkert at kravet, der skyldes væk, kan inddrives. Der er altså ingen garanti for, at du ser de penge, som skyldneren skylder til dig.

En del inkasso-/advokatfirmaer kører no cure/no pay. Det vil sige, hvis de ikke får skyldneren til at betale, vil det ikke koste dig noget. Dog vil der som beskrevet kunne komme omkostninger som for eksempel fogedretsmøde i fogedretten, som du oftest skal betale.

Andre kræver et beløb på 500-5.000 kr., uanset kravets beløb. Dette er omkostninger der bliver pålagt debitor, hvilket betyder, at hvis firmaet får indkasseret kravet, vil det ikke have kostet dig noget.

Hvis firmaet derimod ikke kan få indkasseret kravet, vil det have været en udgift for dig. Nogle firmaer vil aftale, at der ikke påløber andre omkostninger, mens nogle laver en aftale om, at der pålægges flere omkostninger, hvis der skal yderligere rådgivning eller lignende.

Det er dermed forskelligt fra firma til firma og noget, du kan aftale med firmaet.

Vi vil anbefale, at du får tre uforpligtende tilbud helt gratis fra nogle advokater, der er specialister inden for inkasso. Du kan få tre tilbud, som sikrer dig, at du får den bedste kvalitet og samtidig den bedste pris efter dine ønsker. Hvis der ikke er nogle, der lever op til dine ønsker, kan du takke ja, mens hvis der ikke er nogle, du ønsker at bruge, kan du blot sige nej tak til dem.

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT TIL INKASSO

Vil du lære selv at tage dig af inkassosagerne?

I stedet for at andre får dine velfortjente inkassoomkostninger og lignende, kan du få dem selv. Du skal bare selv stå for inkassosagerne. Du kan spare mange penge ved selv at stå for inkassosagerne i stedet for at bruge en advokat eller jurist.

Derfor kan du købe vores e-bog om inkasso ved navn “GØR-DET-SELV INKASSO” og lære alle advokaternes tricks, få forskellige skabeloner og i sidste ende dermed spare penge.

Du kan få en forsmag på den helt gratis ved at skrive din e-mailadresse herunder:

 

Du kan købe hele e- bogen samt de skabeloner, som du skal bruge i en inkassosag her:

 

1498884166_Arrow_Download

DOWNLOAD E-BOG “GØR-DET-SELV INKASSO” MED SKABELONER TIL INKASSO HER