iværksætterselskab (IVS)

Iværksætterselskab (IVS) – guide

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er en selskabsform, som du kan vælge, når du skal drive virksomhed. Iværksætterselskabet er et alternativ til et anpartsselskab. Der er ikke helt lige så strenge krav til selskabet, og derfor bliver det også i stor stil benyttet af iværksættere – deraf navnet iværksætterselskab.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM VORES “STIFTELSE AF IVS”-PAKKE HER

 

Forkortes IVS

Iværksætterselskabet forkortes også som IVS. Når selskabet bliver nævnt eller angivet skal det være med betegnelsen “IVS” efter navnet.

Eksempel: Hvis du for eksempel driver et selskab, der hedder “Jensen Tømrer”, og du stifter selskabet som et iværksætterselskab, skal det altid angives som: “Jensen Tømrer IVS”.

Egenkapital på 1 krone

Et iværksætterselskab kan have en egenkapital på kun 1 krone. Det betyder, at når du stifter et iværksætterselskab, behøves du i princippet ikke mere end 1 krone. Du kan godt stifte et iværksætterselskab med mere end en krone i egenkapital, men du har i princippet ikke pligt til det.

Dette er helt særligt for iværksætterselskaber. Hvis du vil stifte for eksempel et anpartsselskab (forkortes ApS), kræver det, at du har en egenkapital på minimum 50.000 kr.

For en iværksætter er det sværere at finde så mange penge frem for kun en krone. Og hvis det alligevel ikke kræver mere end en krone at kunne drive virksomheden ordentligt, så kan du overveje at stifte et iværksætterselskab. Der er dog nogle flere regler om iværksætterselskaber, som du bør være opmærksom på.

Dog skal du være opmærksom på reglen om forsvarligt kapitalberedskab. Denne regel betyder, at du skal have nok kapital til at kunne opfylde forpligtelserne, efterhånden som de forfalder.

Eksempel: Stifter du et iværksætterselskab, hvor du ved, at du kommer til at have udgifter på 100.000 kroner om måneden, skal du have nok kapital til at kunne betale de udgifter løbende hver måned.

Du skal spare 25% af selskabets indkomst op indtil du når 50.000 kr.

For eksempel skal 25% af selskabets overskud gå til en bunden reserve, indtil man har en kapital på 50.000 kr. Det betyder, at hvis du tjener 1 krone efter fradrag mv., skal 0,25 kr. gå til en bunden reserve, hvor du sparer op indtil du når grænsen på 50.000 kr.

Når du når de 50.000 kr. kan du vælge at omdanne selskabet til et anpartsselskab. Det vælger mange at gøre, fordi selskabet ikke fremstår lige så risikabelt overfor kunder, leverandører og lignende, når det er et anpartsselskab frem for et iværksætterselskab.

Fordi iværksætterselskabet selvsagt normalt ikke har lige så mange penge i selskabet som et anpartsselskab.

Ingen udbytte indtil du når 50.000 kr.

Du må ikke betale udbetale udbytte før du er op på en bunden reserve på 50.000 kr.

Det betyder, at du skal spare de 25% op indtil du når 50.000 kroner – og først når du har sparet 50.000 kroner op, må du udbetale udbytte. Det vil sige udbetale overskud i virksomheden til dig selv og andre kapitalejere.

Minder om et anpartsselskab

Udover disse regler minder et iværksætterselskab om et anpartsselskab, og der gælder mange af de samme regler. For eksempel skal et iværksætterselskab have en direktion (en direktør).

Du kan vælge at supplere direktionen med en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Der gælder også de samme regler om for eksempel forsvarligt kapitalberedskab, som er nævnt ovenfor – det vil sige kunne betale de forpligtelser, der er, efterhånden som de forfalder.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM VORES “STIFTELSE AF IVS”-PAKKE HER

 

Hvad er forskellen på iværksætterselskab og andre virksomhedsformer?

Et iværksætterselskab er et kapitalselskab.Virksomhedsformer

I rækken af ‘rene’ kapitalselskaber er:

 • Iværksætterselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber

Kendetegnende for alle kapitalselskaber er bl.a. hæftelsen, som er begrænset til kapitalgrundlaget (det vil sige selv kapitalen i selskabet og ikke selskabets ejere personligt). Derudover er der generelt lidt striksere krav til kapitalselskaber i forhold til personlige virksomheder, og det kan derfor være vigtigt at kende forskellen, så du ikke overtræder nogle af reglerne, som kan koste dig dyrt.

Der findes disse ‘rene’ personlige virksomheder:

 • Personligt ejede mindre virksomheder (PMV)
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Interessentskaber (I/S)

Det som er kendetegnende for personlige virksomheder er, at ejerne hæfter personligt. Det vil sige, at de hæfter med deres personlige ejendele såsom hus og bil. Hvis virksomheden får meget gæld, kan dem, der skyldes penge, tage hus og bil, hvis der ikke bliver betalt til tiden.

Det er derfor mere ‘sikkert’ at stifte et kapitalselskab frem for en personlig virksomhed, hvis der opstår gæld – da kreditorerne (dem, der skyldes penge til) i princippet ikke kan gå efter dig personligt i et kapitalselskab.

Der er dog nogle flere krav til kapitalselskaber. For eksempel kræves der bl.a. stiftelsesdokument og vedtægter, når du skal stifte et iværksætterselskab. Det kan derfor være en god idé at få hjælp fra en advokat eller en revisor, når du skal stifte et iværksætterselskab – men det vender vi tilbage til lidt senere i denne artikel.

Udover hæftelsen har du med et iværksætterselskab mulighed for at tilbyde ejerskab. I forhold til personlige virksomheder, vil du kunne tilbyde anparter – altså en andel af selskabet til andre. Hvis I sælger selskabet, opnår de samme procentdel af salgsbeløbet, som de ejer.

Det betyder også, at du med et iværksætterselskab kan få udefrakommende fra investering fra investorer. Har du planer om at skalere din virksomhed og gøre den stor, vil du på et tidspunkt få brug for investering fra investorer, der giver penge til virksomheden imod, at investorerne får ejerskab.

Et iværksætterselskab skal som nævnt betegnes som et IVS, når det nævnes – i modsætning til for eksempel et anpartsselskab, som skal betegnes ApS.

En anden forskel på IVS og andre selskabsformer er, at kapitalkravet kun er på minimum 1 krone. Det betyder, at det er nemt for dig at starte et iværksætterselskab, fordi der ikke er nogle høje kapitalkrav.

En ulempe ved det er, at det har skabt et lidt dårligt ry for iværksætterselskaber og nogle leverandører, samarbejdspartnere og lignende har derfor en blandet mening om iværksætterselskaber, fordi de ved, at der ikke skal mere end 1 krone til før man kan starte selskabet – og derfor kan det være, at der ikke er særlig mange penge i selskabet til sikkerhed for dem.

I modsætning til ApS kan kapitalkravet kun opfyldes ved at indskyde kontanter. Det betyder, at du ikke kan skyde din private bil ind i selskabet eller nogle maskiner, du har tænkt dig at bruge. Kapital er derfor = kontanter.

Som nævnt er det specielle ved iværksætterselskabet, at 25% af overskud skal gå til en bunden reserve. En slags opsparing. Dette skal ske indtil grænsen på 50.000 kr. er nået. Derudover må der ikke udloddes udbytte før grænsen på de 50.000 kr. er nået. Når grænsen er nået, kan man vælge at lade iværksætterselskabet omregistrere til et ApS. Dette kræver dog en erklæring fra en vurderingsmand om, at kapitalen er tilstede.

Iværksætterselskab fordele og ulemper

Der er både fordele og ulemper ved et iværksætterselskab. Her får du nogle IVS fordele:

 • Kapitalkrav på kun 1 kr. og derfor let at komme igang med
 • Begrænset hæftelse – minimerer risikoen for den private økonomi
 • Ejerne hæfter ikke solidarisk
 • Minimerer risikoen for konflikter i ejerskaben
 • Mulighed for at få kapitalejere og dermed fx få investering
 • Mindre risiko vedr. ejerskabet af IP-rettigheder
 • Selskabsskat
 • Ideelt til nyopstartede virksomheder og iværksættere

Ulemperne for et iværksætterselskab er bl.a.:

 • Stiftelsesomkostningerne er højere end personlig virksomhed
 • Der skal udarbejdes flere dokumenter som for eksempel vedtægter og stiftelsesdokument ift. personlig virksomhed
 • Har pligt til at offentliggøre årsregnskab
 • Kan have pligt til revision og dermed skal bruge revisor (kan dog undtages)
 • Lovpligtig arbejdsskade forsikring
 • Må ikke foretage udlodning før grænsen på 50.000 kr. er opnået og 25% af overskuddet skal opspares
 • Kan virke risikabelt at handle med udadtil for samarbejdspartnere og lignende

Iværksætterselskab hæftelse

En af de største fordele ved et iværksætterselskab er, at der er begrænset hæftelse. 

Det betyder, at hæftelsen er begrænset til selskabets kapitalgrundlag – ligesom et ApS og A/S. Du hæfter dermed ikke med din personlige formue – med dit hjem og din private bil.

Uanset hvor meget risiko der er – uanset hvor mange penge selskabet kommer til at skylde væk – kan kreditorerne (dem der skyldes penge til) som udgangspunkt ikke gå efter dine personlige ejendele. De kan kun gå efter det, der er i iværksætterselskabet.

Dog skal du være opmærksom på begrebet forsvarligt kapitalberedskab. Selvom den klare regel er, at der er begrænset hæftelse, kan man risikere at blive personligt ansvarlig alligevel. Dette gælder bl.a. hvis man ikke lever op til kravet om forsvarligt kapitalberedskab.

Det betyder, at du skal have gjort dig nogle tanker om, hvilke udgifter selskabet kommer til at have, så selskabet har nok penge til at kunne betale udgifterne. Hvis der ikke er et forsvarligt kapitalberedskab, kan kapitalejerne i sidste ende blive personligt ansvarlige. Ledelsen kan derudover også blive ansvarlige, hvis de fx begår visse dumheder – fx ikke reagerer, hvis halvdelen af kapitalberedskabet er tabt.

Hæftelse i IVS
Vil du være helt sikker på, at du kan beholde din private bil? Så skal du stifte et kapitalselskab – fx et IVS

Er iværksætterselskab den rette selskabsform?

Det afhænger af din konkrete situation og dine behov. Der er som sådan ikke nogen ‘rigtig’ og ‘forkert’ selskabsform, men der er nogle, der kan være bedre for dig end andre.

Hvis du nu er kommet i tvivl om, hvorvidt et iværksætterselskab er den rette selskabsform for dig, kan du tage et test og besvare nogle få spørgsmål. Herefter får du svar på, hvilken selskabsform, der kan være den rette for dig:

Hvilken selskabsform skal jeg vælge? Find ud af det her.

Iværksætterselskab skat

Hvordan foregår beskatningen i et iværksætterselskab?

Det foregår ligesom ved et anpartsselskab. Et IVS er som nævnt en variation af et anpartsselskab. Det betyder, at beskatningen i iværksætterselskabet foregår ved, at der betales selskabsskat af iværksætterselskabets overskud. Selskabsskatten er 22% (2017-sats).

Hvis der udloddes udbytte, skal der betales udbytteskat. Dog skal man huske på, at der ikke på udloddes udbytte før der er sparet 50.000 kr. op i bunden reserve.

Skal man betale skat af løn i et iværksætterselskab? Ja, løn beskattes personligt. Det vil sige, at det skal beskattes som helt almindelig A-skat, hvor der også skal betales AM-bidrag.

Iværksætterselskab – hvornår?

Måske spørger du: Hvornår skal jeg stifte er iværksætterselskab? Hvornår er et iværksætterselskab noget for mig?

Et IVS er relevant for dig, der har brug for et stifte er selskab, hvor du ikke har så stor risiko og ikke hæfter personligt. Du har ikke så meget i startkapital – i hvert fald under 50.000 kr., og du er indstillet på, at du ikke vil kunne udlodde udbytte før du har opsparet en kapital på 50.000 kr.

Du skal være opmærksom på, at der er lidt flere formaliteter, der skal på plads, når du skal stifte er iværksætterselskab. For eksempel skal du have styr på vedtægter og stiftelsesdokument samt arbejdsskade forsikring. Dette er noget, du nemt kan få hjælp til fra en billig revisor eller advokat.

Et iværksætterselskab kan bruges som drifsselskab, idéselskab eller holdingselskab. Det betyder, at der er mange muligheder med et iværksætterselskab, selvom det er et ‘begrænset’ anpartsselskab.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM VORES “STIFTELSE AF IVS”-PAKKE HER

 

Hvordan stifter jeg et iværksætterselskab?

Du kan stifte et iværksætterselskab alene eller sammen med andre. Når du skal stifte et iværksætterselskab skal du først og fremmest have styr på nogle dokumenter. Du skal have styr på:

IVS stiftelse
For at stifte et IVS skal du have et stiftelsesdokument med vedtægterne, kapitaldokumentation samt en ejerbog. Derudover er det en god idé med en ejeraftale.
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Kapitaldokumentation
 • Ejerbog

Hvis du stifter selskabet med andre skal du desuden have en oversigt over alle ejere (altså en ejerbog). De relevante dokumenter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og kapitalen skal overføres til en bankkonto, der tilhører iværksætterselskabet.

Kapitaldokumentationen kan du få ved at lave en egenerklæring, hvis kapitalen er på 25.000 kr. er under. Hvis kapitalen er over, kan du få en revisor, en advokat eller din bank til at lave en erklæring.

Hvis I er flere ejere, er det desuden vigtigt at få ejeraftalen på plads. Alle ejerne af iværksætterselskabet skal underskrive den, så den er bindende for kapitalejerne. Det er vigtigt at få styr på forpligtelser og rettighederne i iværksætterselskabet, og derfor bør I søge rådgivning hos en advokat, hvis I er flere ejere til at få udarbejdet en ejeraftale.

Iværksætterselskab – revisor

Når du stifter et iværksætterselskab, har du pligt til at indsende en årsrapport hvert år. Årsrapporten bliver offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og kan ses under selskabets CVR-nr. på CVR.dk.

Hvis du ikke selv har 100% styr på, hvordan du laver en årsrapport, vil det være en god idé at få

Et iværksætterselskab skal indsende en årsrapport, som bliver offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Som udgangspunkt skal årsrapporten revideres af en revisor. Man kan dog fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Dog kan det uanset hvad anbefales at få hjælp fra en revisor til at kigge på årsrapporten, hvis du stifter et iværksætterselskab. Du kan få hjælp fra en revisor til iværksætterselskab her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA REVISOR TIL IVS

Det vigtigste fra denne artikel om iværksætterselskaber

Efter at have læst denne artikel håber vi, at du har fået svar på nogle af dine spørgsmål.

Det vigtigste at vide om iværksætterselskab er:

 • Minder om et anpartsselskab (ApS)
 • Forkortes IVS og firmanavnet skal betegnes med IVS
 • Hæftelsen er som udgangspunkt begrænset til selskabet og dets kapital – kreditorer kan ikke gå efter dig personligt
 • Kun krav om 1 kr. i startkapital
 • 25% af overskud skal spares op til bunden reserve indtil 50.000 kr. er sparet op
 • Der må ikke udloddes udbytte indtil de 50.000 kr. er opnået
 • Der skal kun betales selskabsskat af overskud i selskabet – det vil sige 22% (2017-sats)
 • Der er mulighed for at tilbyde ejerskab af selskabet fx til investorer i form af anparter
 • Der er lovpligtig arbejdsskade forsikring
 • Der skal udarbejdes årsrapport, som skal indsendes til erhvervsstyrelsen – dette kan du dog nemt få hjælp til fra en revisor
 • Et iværksætterselskab er i mange tilfælde at foretrække frem for personlige virksomheder, selvom der er lidt flere formaliteter – i hvert fald hvis du ikke lige står og vil bruge/har 50.000 kr. i startkapital

Vil du gerne selv stifte et IVS? Og slippe for den dyre advokatregning?

Det er faktisk ikke så svært. Du skal blot bruge de nødvendige skabeloner.

Med vores pakke “Stiftelse af IVS” får du de skabeloner, som du ifølge loven, skal bruge for at stifte et iværksætterselskab. Du kan læse mere om vores pakke her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM VORES “STIFTELSE AF IVS”-PAKKE HER