skat ved salg af bolig

Skal du betale skat ved salg af bolig? Læs svaret her

Overvejer du, eller har du netop, solgt din bolig og tænker nu: “Skal jeg betale skat ved salg af bolig?” Det er et almindeligt spørgsmål, om du skal betale skat af fortjeneste ved salg af bolig. Det afhænger af, om din bolig er en del af “parcelhusreglen”. Læs med og find ud af, om din bolig er det. 

Du har solgt din bolig. Det lykkedes at sælge din bolig med en fortjeneste. Der er derfor et overskud i forhold til, da du købte den.

Når du bor i Danmark med et af de højeste skatteprocenter i hele verden, tænker du straks: “Hvornår skal jeg betale skat ved salg af bolig og hvornår kan jeg slippe?”, da det har rimelig stor betydning. Læs med og tjek om du skal betale skat ved salg af din bolig.

Skat af fortjeneste ved salg af bolig

Du skal IKKE betale skat af fortjeneste ved salg af bolig, hvis dit hus er omfattet af “parcelhusreglen”.

Hvis din bolig dermed lever op til de regler, der udgør “parcelhusreglen”, behøves du ikke betale skat af fortjenesten.

Parcelhusreglen – er salget af min bolig omfattet af den?

Reglerne for, om din bolig er omfattet af parcelhusreglen, vil blive listet op og derefter uddybet. Der er fire betingelser, som skal være opfyldt for at din bolig er omfattet af parcelhusreglen og dermed om man skal betale skat af salg af bolig.

Din bolig er omfattet af parcelhusreglen og dermed undgå at skulle betale skat ved salg af bolig, hvis:

 1. Boligen er et én- eller tofamilieshus, en ejerlejlighed eller andelsbolig
 2. Boligen har tjent til bolig for ejeren – eller dem, der har boet i boligen – i en del af eller hele perioden og
 3. Ejendommens grundareal er samlet under 1.400 m2 og
  (ELLER der ifølge en offentlig myndighed ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, ELLER at en udstykning efter erklæring fra told- og skatteforvaltningen ville medføre en værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse)
 4. Boligen ikke er solgt som led i næring (det må ikke være noget, som du gør for at kunne leve fast af det)

De vil nu blive uddybet.

1. Kun én-/tofamilieshus, ejer- eller andelsboligskat ved salg af bolig infografik

Denne regel betyder bare, at parcelhusreglen ikke gælder, hvis du sælger en ejendom med tre selvstændige lejligheden, som bliver beboet af tre forskellige familier.

Det skal bare være én- eller tofamilieshus, en ejerbolig eller en andelsbolig – så er dette krav opfyldt.

2. Tjent til bolig: krav om beboelse i en del eller hele perioden

Det betyder, at ejendommen skal have været beboet i en del eller hele perioden. Det betyder dog ikke, at du som ejer skal bo i boligen, når du skal sælge boligen. Det er bare vigtigt, at der reelt har fundet beboelse sted.

Der er rimelig streng bevisvurdering for dette. Det betyder, at du uden problemer skal kunne bevise, at der har været beboelse. Når skat vurderer, om der har været ‘beboelse’, vurderer de det bl.a. ud fra:

 • Varigheden af opholdet
 • Forbrug af el og varmeForsikringforholds
 • Indretning og flytning af indbo
 • Om ejeren har haft anden bolig til rådighed eller ej

3. Grundareal under 1.400 m2 mv.

Denne regel betyder, at grundarealet ikke må være over 1.400 m2.

Hvis grundarealet er over 1.400 m2 skal der ifølge en offentlig myndighed ikke fra ejendommen kunne udstykkes grund til selvstændig bebyggelse. Eller at en udstykning efter erklæring fra told- og skatteforvaltningen ville medføre en værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

4. Ikke solgt for at kunne leve af det

Boligen må ikke være solgt som led i næringsvej.

Det betyder, at du ikke må anskaffe dig boliger med henblik på at kunne sælge dem videre med fokus på at opnå en fortjeneste.

Det vurderes konkret – situation for situation. Skat har nogle momenter, som indgår i deres vurdering:

 • Arbejder du med dette område? Arbejder du for eksempel som ejendomsmægler, tømrer eller entreprenør til dagligt?
 • Hvilken type ejendom er det?
 • Hvordan har ejendommen været anvendt? Har der været brugt meget el og varme eller næsten intet?
 • Hvordan har aktivitetsniveauet været? Har du for eksempel købt og solgt mange ejendomme på det seneste?
 • Den tidsmæssige udstrækning mellem køb og salg af de enkelte ejendomme. Går der meget kort tid i mellem eller mange år?
 • Hvor står en fortjeneste er der og er der kontinuitet af fortjenesten? Bliver du for eksempel ved med at have en stor fortjeneste på hvert salg?

Hvis skat vurderer, at du gør det som led i næring, vil du skulle betale skat af det, fordi så er det en del af en form for virksomhed.

Hvis du ikke gør det som led i næring, vil du ikke skulle betale skat af fortjenesten ved salg af boligen, hvis du også opfylder de forrige betingelser.

Skat ved salg af bolig opsummeret:

 • Hvis du bolig er omfattet af parcelhusreglen, skal du ikke betale skat

 • For at være omfattet af parcelhusreglen er der 4 krav: 1) én-/eller tofamilieshuse, ejer- eller andelsbolig, 2) krav om beboelse, 3) som udgangspunkt grundareal under 1.400 m2 og 4) må ikke sælge boliger for at du kan leve af det

 • Hvis du kan sige ja til disse fire krav, kan du sælge din bolig og opnå skattefri fortjeneste

 –

Brug for mere hjælp?

Det kan helt klart anbefales, at du i forbindelse med et boligsalg rådgiver dig med en advokat.

Hvis skat først bedømmer, at du skal betale skat ved salg af bolig, kan du hurtigt stå med en regning til skat på rigtig mange penge.

Vær derfor sikker fra starten og rådfør dig med en advokat med speciale i skatteret, som kan hjælpe dig med netop dit boligsalg, og om du skal betale skat af fortjenesten. En advokat er en god investering og koster ikke så meget, som man skulle tro. Du kan få et tilbud fra tre forskellige, så du kan vælge den bedste advokat til prisen:

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT

skat ved salg af bolig