pantebrevslån

Pantebrevslån – få styr på de forskellige pantebreve her

Pantebrevslån. Skal du købe eller sælge bolig, er det relevant at kende til de forskellige former for pantebreve. I denne artikel kan du læse om, hvad et pantebrev er, hvilke typer lån i fast ejendom der er som for eksempel realkreditpantebrev, sælgerpantebrev osv. Læs også om regler for prioritetsstilling og indfrielse og meget mere.

Har du brug for hjælp fra en boligadvokat, kan du få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er et pantebrev?

For at forstå begrebet pantebrev, kan det være gavnligt at dele ordet op i dets to oprindelser: pant og brev.

Pant er sikkerhedsstillelsen for et lån – altså den garanti en låntager (dig, der låner penge) tilbyder sin långiver (personen eller institutionen, der udbyder lånet) for, at lånet betales tilbage.

Et pantebrev er således det juridiske dokument, som giver sikkerhed til en långiver i forbindelse med et større lån.

Der findes altid 2 parter i et pantebrev:

  1. Långiver – den, der giver et lån og får sikkerhed i noget fx boligen (kan for eksempel være bank/realkreditinstitut. Kaldes ofte også for “kreditor“)
  2. Låntager – den, der modtager et lån og stiller noget til sikkerhed fx boligen (det vil normalt være den, der har brug for at optage et lån for eksempel til at kunne købe en bolig, Kaldes ofte også for “debitor” eller “skyldner“)

I dag anvendes et pantebrev typisk i forbindelse med optagelse af lån i en ejendom. Faktisk er nærmest alle boliglån i Danmark baseret på en form for pantebrevslån. Selv et boliglån i banken er baseret på et underliggende pantebrev. Det er derfor relevant for dig at kende til, når du for eksempel skal købe bolig.

Skal du købe bolig? Så få tilbud fra boligadvokat her.

Kort sagt er et pantebrev således den garanti en långiver får på, at lånet tilbagebetales.

Hvad er et pantebrev?
Et pantebrev er et juridisk dokument, som beviser, at du “stiller sikkerhed” for din långiver om, at du betaler lånet tilbage.

De tre forskellige pantebreve

Hvis du skal optage lån i fast ejendom, og du er interesseret i muligheden for et pantebrevslån, så kan det være relevant at vide, at der findes tre forskellige former for pantebreve.

De tre slags giver forskellige rettigheder og indebærer forskellige vilkår.

De tre typer pantebreve er (klik for at læse mere):

  1. Sælgerpantebrev
  2. Realkreditpantebrev
  3. Ejerpantebrev
  4. Skadesløsbrev

Du kan læse mere om dem herunder.

Sælgerpantebrev

Et sælgerpantebrev bliver traditionelt set udstedt af sælgeren af en ejendom i forbindelse med en bolighandel.

Kort sagt låner sælgeren af boligen altså et beløb til køberen. Et sælgerpantebrev forrentes på samme måde som et almindeligt boliglån og skal derfor også afdrages. Et sælgerpantebrev af denne type er et ganske relevant alternativ til et almindeligt boliglån.

Eksempel: Jens er interesseret i at købe sin nabo, Tues, hus.

Tue vil egentlig gerne flytte i noget mindre, og derfor bliver de to herrer enige om, at lave en handel. Tue og Jens laver en aftale, hvor Jens betaler en del af husets pris nu og skylder Tue resten.

I denne forbindelse udsteder i Tue et sælgerpantebrev til Jens, som indikerer Tues sikkerhed i huset, indtil Jens har tilbagebetalt lånet (altså den resterende del af husets værdi + renter) til Tue.

Sælgerpantebrevet er således både et bevis for, at der er pant i ejendommen, men samtidig et gældsbrev, som definerer, hvordan gælden til Tue afvikles over tid. Tue er i dette eksempel långiver eller kreditor.

Hvis kreditor i låneeksemplet ikke er sælgeren af ejendommen, men derimod et låneinstitut, vil denne pantebrevstype blot kaldes for et almindeligt pantebrevslån.

Hvad er et sælgerpantebrev?
Et sælgerpantebrev er et pantebrev, der laves (udstedes) af sælgeren af en ejendom til køberen af en ejendom.

Realkreditpantebrev

Et realkreditpantebrev minder på mange måder om et sælgerpantebrev.

Her er der igen tale om et juridisk dokument, som både er bevis for pant i ejendommen og samtidig er et gældsbrev.

Et realkreditpantebrev forekommer dog kun i forbindelse med lån i et realkreditinstitut, hvor netop dette pantebrev udgør sikkerheden for lånet.

Hvad er et realkreditpantebrev?
Et realkreditpantebrev udstedes til dig af et realkreditinstitut i forbindelse med et realkreditlån. Det er ligesom de øvrige former for pantebreve en sikkerhed for den, der giver lånet.

Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er kort sagt et pantebrev, som ejeren af en ejendom har udstedt til sig selv.

Hvis du udsteder et ejerpantebrev er du således både låntager og långiver på samme tid. Ejerpantebrevet bruges ligesom de andre former til at stille sikkerhed over for en ny långiver.

Det vil sige, at ejerpantebrevet først for alvor kommer i spil, når det underpantsættes – det vil sige, når du sælger det videre til en anden kreditor.

Det kan måske lyde lidt absurd, men et ejerpantebrev kan være en smart måde at fastsætte rammerne for et pantebrevslån, og desuden bliver det returneret, når lånet indfries, hvilket betyder, at du kan bruge det samme ejerpantebrev flere gange til at stille sikkerhed for forskellige lån.

Eksempel: Anni og Niels køber et hus på Midtsjælland.

I denne forbindelse udsteder de et ejerpantebrev. Det underpantsætter (sælger) de til en kreditor, som giver dem et lån til gengæld.

Efter 20 år er lånet indfriet og ejerpantebrevet returneres til Anni og Niels, som vælger at genanvende samme dokument, da de tre år senere køber et nyt hus på Fyn.

Det særlige ved ejerpantebreve er derfor, at det kan sælges videre og kan bruges flere gange.

Hvad er et ejerpantebrev?
Et ejerpantebrev udstedes af dig selv til dig selv. Det kan underpantsættes (sælges) til en anden kreditor. Denne kreditor bliver så “panthaver” i din bolig. Et ejerpantebrev kan genbruges flere gange.

Skadesløsbrev

Skadesløsbrevet er kendetegnende ved, at det er sikkerhed for “løbende” gæld.

Det betyder, at gælden kan variere. Det er ikke ét fast beløb, som kreditoren har sikkerhed i. Skylderen (låntageren) kan for eksempel have en kassekredit, hvor skyldner selv kan bestemme, om han/hun vil udnytte hele lånerammen eller ej.

Det kan for eksempel være en kassekredit, hvor skyldner har mulighed mulighed for at låne op til 500.000 kr. I så fald skal der oprettes et skadesløsbrev.

Du kan læse mere om skadesløsbrevet i vores artikel om skadesløsbrev.

Hvilke lånevilkår er der i et pantebrevslån?

Når du optager et pantebrevlån, fastsættes det direkte i pantebrevet (det juridiske dokument, som udstedes i forbindelse med lånet), hvilke vilkår der gælder.

Her står det således skrevet, hvordan der skal afdrages på lånet, hvilken afregningskurs, der gælder, og hvor lang tid lånet løber. Disse betingelser aftales mellem dig og långiver.

Her bliver I således enige om, hvorvidt der er fast eller variabel rente på lånet, og hvor hurtigt du skal betale lånet tilbage.

Typisk vil du skulle betale lånet af over en periode på mellem 5 og 25 år.

Denne løbetid afhænger både af lånets størrelse, og hvor meget I aftaler, at du skal afdrage på lånet månedligt, kvartalsvis eller årligt. I forbindelse med fastsættelsen af vilkårene i pantebrevet, skal du således sikrer dig, at du ikke forpligter dig til at afdrage med mere, end dit økonomisk råderum kan holde til. Derfor er det en god idé, at du har godt styr på din privatøkonomi, inden du optager pantebrevslånet.

Hvilken rente skal du vælge?

Hvis du gerne vil optage et pantebrevslån, har du normalt muligheden for at vælge mellem følgende former for renter:

  • fast rente eller
  • variabel rente

Du skal således afgøre med dig selv, hvilken type der passer bedst til din økonomiske situation.

En fast rente betyder, at du gennem hele lånets løbetid betaler den samme rente.

En variabel rente betyder derimod, at renten både kan stige og falde, mens du betaler af på lånet, hvilket altså har indvirkning på, hvor meget du i sidste ende kommer til at betale for lånet.

Regner du med, at renten stiger i lånets løbetid, så bør du vælge en fast rente. Tror du derimod, at renten falder, efter du har optaget lånet, så kan det være en idé at vælge variabel rente.

Der kan være en fin økonomisk fordel i at vælge en variabel rente, men du skal gerne sikre dig, at din økonomi kan holde til det, hvis renten pludselig stiger (og din afbetaling på lånet således bliver dyrere).

Hvordan foregår indfrielse af et pantebrev?

Under normale omstændigheder kan du som låntager indfri dit pantebrevslån på et hvilket som helst tidspunkt. Det vil sige, at du kan vælge at betale den person eller institution de penge tilbage, du skylder dem, når det passer dig, hvilket for eksempel kunne ske, hvis du har fået flere penge mellem hænderne.

Dette bør dog stå i en eventuel låneaftale.

Oftest vil det være muligt at indfri dit pantebrevslån til kurs 100.

Kurs 100 betyder blot, at du skal betale 100 kroner tilbage for et lån på 100 kroner. Er kursen lavere end hundrede – for eksempel 96 – skal du betale 100 kroner tilbage for hver 96 kroner, du har lånt.

Dog kan der i nogle typer af pantebrevslån være særlige vilkår indskrevet. Derfor anbefales det, at du altid læser vilkårene for dit pantebrev grundigt igennem, inden du underskriver dokumentet og optager lånet.

Hvad er prioritetsstilling af pant i fast ejendom? Og hvordan foregår det?

Ved optag eller indfrielse af dit pantebrevslån – typisk ved hhv. køb eller salg af din ejendom – vil du sandsynligvis støde på begrebet prioritetsstilling.

Dette ord dækker blot over den rækkefølge, som panthavere (altså dem, du har lånt dine penge af) får deres penge tilbagebetalt.

Prioritetsstilling bestemmes allerede, inden du officielt optager lånet og foregår via en tinglysning af ejendommen, du vil købe.

Ved en tinglysning bestemmes rettighederne over den faste ejendom, og din långiver sikrer sig på den måde, at der ikke allerede er andre, som har tilsvarende pant i din ejendom. Efter tinglysningen er dit lån juridisk bindende på den måde, at det bliver offentligt kendt, at din panthaver (privat eller institution) har økonomisk sikkerhed i din ejendom.

Hvad er prioritetsstilling?
Prioritetsstilling er afgørende for, i hvilken rækkefølge panthavere får deres penge tilbage, når en pantsat ejendom sælges.

Et privat pantebrev: Den alternative løsning

Et privat pantebrev i fast ejendom kan være en god alternativ løsning til dig, som måske har fået afvist ansøgning om et lån hos en bank eller et realkreditinstitut. Et pantebrevslån er nemlig fleksibelt på den måde, at det også sagtens kan udstedes af en privatperson, og det er netop dét, et privat pantebrev er.

Ved denne type pantebrevslån optager du et lån af en privatperson, som så bliver panthaver i din ejendom.

Det private pantebrev fungerer således på præcis samme måde, som de mere konventionelle former for pantebrevslån. Til gengæld har du typisk mere frie rammer for lånevilkår og betingelserne for tilbagebetaling, når du indgår denne type pantebrevslån. Særligt vil dette ofte gøre sig gældende, hvis du optager denne type lån fra en, du kender.

Der findes flere former for private pantebreve. For eksempel vil det i mange tilfælde være relevant at lave det som anfordringslån. Det kaldes også for et familielån. Det er normalt et rente- og afdragsfrit lån, som først skal tilbagebetales, når den, der låner pengene, bestemmer det (på anfordring).

Eksempel: Lea vil gerne flytte hjemmefra i sin egen lejlighed. Leas forældre har ikke mulighed for at hjælpe hende gennem et forældrekøb af ejendommen. Og Lea har ikke selv en stor nok indtægt til at blive godkendt til et boliglån i banken.

En fjern ven af familien, Arne, har en lille formue og vil gerne hjælpe Lea, men han kender ikke Lea godt nok til bare at låne hende pengene uden betingelser eller sikkerhed. Derfor beslutter Lea og Arne at indgå en aftale om et privat pantebrev, hvor Lea låner en sum penge af Arne, som til gengæld får pant i Leas nye lejlighed. Lea og Arne bliver selv enige om betingelserne for afdrag af lånet. Lea betaler for tinglysning af lånet, så det bliver offentligt kendt, at Arne er panthaver i ejendommen.

Det særlige ved det private pantebrev er derfor, at det er indbyrdes mellem private for eksempel familie, venner eller lignende.

Hvad er et privat pantebrev?
Et privat pantebrev er et pantebrev, som udstedes til dig af en privatperson frem for en bank eller et realkreditsinstitut.

Pantebrevslån i forhold til almindeligt boliglån – er pantebrevslån den rette løsning for dig?

Et pantebrevslån er typisk en dyrere form for lån end et traditionelt boliglån, som de fleste vælger at optage i forbindelse med køb af ejendom. Dette skyldes, at et pantebrevslån oftest har højere renter og derfor er det dyrere at låne penge (du betaler altså flere penge for lånet).

Af denne årsag er pantebrevslånet primært relevant for dig, som af den ene eller anden årsag ikke kan låne penge i banken eller realkreditinstituttet i forbindelse med køb af fast ejendom.

Og selvom det er dyrere end det traditionelle boliglån, så kan det sagtens være en bedre økonomisk beslutning, end for eksempel at bo i en dyr lejebolig eller optage en anden type lån med en endnu højere rente eller dårligere vilkår.

Modsat et almindeligt banklån, så står alle betingelser om lånet (løbetid, renter mv.) direkte i pantebrevet, når du optager et pantebrevslån. Det betyder, at det ikke er muligt at ændre betingelserne på dit pantebrevslån, mens det løber, og det kan give dig sikkerhed i din finansiering. Ved et banklån vil disse ting stå i et separat dokument og kan på den måde ændres i løbet af lånets løbetid.

Hvorvidt et pantebrevslån er det rigtige for dig, afhænger primært af din privatøkonomi. Da et boliglån gennem din bank vil være den billigste løsning, vil det være en god idé at afdække denne mulighed først, inden du begynder at overveje pantebrevslånet. Et pantebrevslån kan dog være en virkelig god mulighed for at købe fast ejendom, hvis banken siger nej.

Er pantebrevslånet det rigtige for dig?
Et pantebrevslån vil typisk have højere renter og dermed være dyrere end et traditionelt boliglån. Dog kan det være en god mulighed for at købe fast ejendom (bolig), som ikke kan godkendes til et almindeligt boliglån.

Brug for en boligadvokat? Få uforpligtende tilbud her

Skal du købe eller sælge bolig? Så få et tilbud fra en boligadvokat herunder.

Vi på eJura.dk kan hjælpe dig med at finde den rette advokat eller lignende med speciale i køb/salg af boliger. Advokaten kan derefter give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger