Tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde – Hvad er det, og hvad med pris?

Tinglysning af skøde. Hvad er et skøde overhoved? Hvornår skal man tinglyse skødet? Hvilke typer skøder findes der? Og hvad koster det at få en boligadvokat eller lignende til at hjælpe med tinglysningen?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp til tinglysningen af boligadvokat eller lignende rådgiver her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Tinglysning af skøde

Skal du købe eller sælge bolig?

Så skal der ske en tinglysning af skøde.

Det betyder kort fortalt, at ejerskabet ændres. Skødet er nemlig dit “ejerbevis”. Den gamle ejer vil efter tinglysningen ikke længere have adkomst til boligen. Når først tinglysningen er sket, vil den nye ejer være registreret i tingbogen.

Registreringen sker i “Tingbogen”. Det kaldes også for Det Digital Tinglysningssystem, men sker stadig igennem tinglysningsretten.

Det hele foregår den dag i dag digitalt. Underskrifterne foregår derfor normalt også altid online ved signering/underskrift med nem-id. Selve tinglysningen af skødet tager normalt ikke mere end 15-20 min. for en boligadvokat eller lignende at lave.

Alle kan i princippet tinglyse, men for at undgå fejl vælger de fleste at bruge en rådgiver som for eksempel:

 • Boligadvokat
 • Ejendomsmægler
 • Bank/realkreditinstitut (eller deres forbindelse)

Vil du have et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp til tinglysning af skøde, så klik her.

Men hvad vil det overhoved sige at tinglyse et skøde? Det kan du læse om herunder.

Tinglysning sker online
Den dag i dag sker al tinglysning som udgangspunkt online. Både tinglysning af skøder, men også tinglysning af ægtepagt, gaveoverdragelse osv. Det sker ved digital underskrift med nem-id på Det Digitale Tinglysningssystem.

Hvad betyder det at tinglyse et skøde?

I gamle dage foregik det ved, at den gamle ejer smed en skovlfuld jord i skødet på den nye ejer – og så var der en ny ejer af boligen.

Sådan foregår det ikke helt den dag i dag.

I dag foregår det hele online på internettet. Tinglysningen foregår stadig via tinglysningsretten, men ejerskabet overdrages ved, at skødet tinglyses i Det Digital Tinglysningssystem.

At sælge en bolig er ikke ligesom at sælge en cykel eller en bog. Ved salg skal der laves en overdragelsesaftale (købsaftale). Dernæst skal skødet tinglyses.

Først efter tinglysningen kan den gamle ejers kreditorer ikke længere tage udlæg i boligen. Det betyder, at dem, som den gamle ejer, skylder penge til, kan tage udlæg i boligen til sikkerhed for at den gamle ejer betaler sin gæld. Først efter tinglysningen af skødet kan den gamle ejers kreditorer ikke dette længere.

Du kan læse mere om, hvad et skøde er, og hvad det kan indeholde af informationer.

Hvad er et skøde?

Skødet er beviset på, hvem der har adkomst til boligen.

Hvad skødet indeholder vil normalt afhænge af, om der laves en separat købsaftale eller ej. Oftest vil der være en overdragelsesaftale, som bruges som købsaftale. Denne aftale indeholder bl.a. oplysninger om:

 • Ejendommens adresse
 • Købesum
 • Overdragelsesdato
 • Identificering af køber og sælger

Hvis der er tale om, at det er én af jer, der overtager boligen i forbindelse med skilsmisse eller separation, vil der normalt blive lavet det, man kalder for et skilsmisseskøde.

Ved tinglysning af skøde i forbindelse med skilsmisse eller separation vil købsaftalen også kunne indeholde informationer om:

 • Hvem der overtager den tinglyste gæld på ejendommen
 • Evt. refusionsopgørelse
 • At køberen selv sørger for at give meddelelse om overdragelsen til ejendommens forsyningsværker og det forsikringsselskab, hvor ejendommen er forsikret
 • Om der som led i bodelingen er udarbejdet tilstandsrapport og indhentet tilbud på ejerskifteforsikring
 • Om ejendommen overdrages med eller uden ansvar ift. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Dette vil en boligadvokat eller lignende kunne hjælpe med at udforme juridisk korrekt.

Skødet kan desuden tinglyses på 2 måder:

 1. Betinget skøde, eller
 2. Endeligt skøde

Skødet kan for eksempel gøres betinget af, at sælgeren bliver godkendt til at købe en ny bolig. Eller overdragelsen af boligen kan gøres betinget af, at køberen godkendes til at overtage lånene.

 

FÅ TILUD PÅ HJÆLP TIL TINGLYSNING AF SKØDE HER

 

Hvornår skal tinglysning af skøde ske?

Tinglysningen skal ske i forbindelse med køb/salg af fast ejendom.

Det vil sige, at tinglysningen sker samtidig med, at boligen overdrages. I den forbindelse aftales der en overtagelsesdag i mellem køber og sælger.

Det er vigtigt, at tinglysningen sker juridisk korrekt, da den gamle ejers kreditorer vil kunne tage sikkerhed i boligen, indtil tinglysningen er sket. Det betyder, at hvis den gamle ejer havde meget gæld, så kan dem, som den gamle ejer skyldte penge til, tage sikkerhed i boligen.

Det er først efter tinglysningen af skødet, at kreditorerne ikke længere vil kunne tage udlæg i boligen.

Hvem kan foretage tinglysningen?

Overordnet kan du vælge at få klaret tinglysningen på 2 måder:

 1. Selv stå for tinglysningen og dermed risiko for evt. fejl samt bruge tid på at finde ud af, hvordan det gøres
 2. Få en rådgiver til at stå for det hele, så du undgår fejl og sparer tid

De fleste vælger at få en rådgiver til at hjælpe med tinglysningen. Det koster normalt ikke mere end nogle få tusinde kroner ekstra og kan derfor være godt givet ud.

En rådgiver vil typisk være:

 • Boligadvokat
 • Ejendomsmægler
 • Bank/realkreditinstitut eller deres forbindelse

Benytter du dig en af disse, skal der blot laves en fuldmagt, og så vil rådgiveren kunne hjælpe dig fra start til slut. Rådgiveren vil også kunne hjælpe med selve overdragelsesaftalen – hvis du ikke vælger en rådgiver, skal du også selv sikre dig, at denne er korrekt.

En anden fordel ved at bruge en boligadvokat eller lignende rådgiver er, at de er dækket af en professionel ansvarsforsikring. Det betyder, at hvis de imod forventning skulle lave fejl, har den en forsikring, der dækker. Dette vil du ikke have som privatperson.

Men hvad koster det så at få tinglyst skøde? Læs om prisen herunder.

Tinglysning af skøde pris

Pris for tinglysning af skøde kan deles op i 2:

 1. Salær til rådgiver (boligadvokat eller lignende), hvis du ikke selv tinglyser
 2. Tinglysningsafgift

Salæret til rådgiveren vil normalt være på 1.500-4.500 kr. alt afhængig af, hvor meget rådgivning du ønsker.

Tinglysningsafgiften er på hhv.:

 • 1.660 kr. plus
 • 0,6 % af købsprisen

Afgiften på 0,6 % kan dog i visse tilfælde undgås, hvis tinglysningen sker i forbindelse med skilsmisse eller separation. Tinglysning af sådan et skøde kaldes også for skilsmisseskøde.

Men hvem betaler så for den tinglysningsafgift? Er det køber eller sælger? Læs mere herunder.

Hvad koster tinglysning af skøde?
Prisen består af en tinglysningsafgift samt et honorar til en rådgiver, hvis du ikke selv tinglyser. Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr. Derudover skal der betales 0,6% af ejendommens værdi, medmindre der er tale om skilsmisseskøde. Dertil er honoraret til en rådgiver som for eksempel en boligadvokat er normalt 2.000-4.500 kr.

Hvem betaler tinglysningsafgift?

Der er ikke nogen lovgivning, der bestemmer, hvem der skal betale for tinglysningsafgiften.

Dette skal aftales mellem køber og sælger. Nogle vælger, at det er køberen, der skal betale for tinglysningsafgiften. Nogle mener også, at der er en “Storebælts-regel”. Det betyder, at hvis det er vest for Storebælt, så vil køber og sælger normalt dele tinglysningsafgiften. Mens hvis det er øst for Storebælt, så vil køber normalt betale hele tinglysningsafgiften.

Men som nævnt er der ikke nogen lovgivning om det, og det skal derfor aftales mellem parterne i købsaftalen.

Få tilbud på hvad det vil koste at få hjælp til tinglysning af skøde

Skal du købe eller sælge bolig? Så få et tilbud fra en boligadvokat eller anden rådgiver herunder.

Vi på eJura.dk kan hjælpe dig med at finde den rette advokat eller lignende med speciale i køb/salg af boliger. Advokaten kan derefter give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger