Fejl og mangelliste

Fejl og mangelliste – læs om reglerne her

Fejl og mangelliste. Den er utrolig vigtig i forhold til, hvad udlejer kan kræve betaling for ved fraflytningen. Denne artikel kommer nærmere ind på hvad en fejl og mangelliste er, hvad der står i lejeloven og hvilken betydning den kan have ift. for eksempel indflytningsrapport og fraflytningsrapport.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring en lejeretlig sag eller står du med en indflytning lige om lidt og ved du ikke helt hvad lejer har af rettigheder i forbindelse med det, så kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris.

Læs om vores juridiske rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Fejl og mangelliste ved overtagelse af lejemål

En fejl- og mangelliste udarbejdes i forbindelse med indflytning og overtagelse af et lejemål.

Når lejer skal overtage og flytte ind i et lejemål, gælder nogle regler, som er gode for både udlejer og lejer at kende til.

Det er primært udlejer der har nogle forpligtelser og lejer der har nogle rettigheder i forbindelse med indflytning.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Efter Lejelovens § 9, stk. 1 skal udlejeren stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden.

Lejemålets stand ved overtagelse/indflytning

Først og fremmest skal udlejer efter lejelovens § 9, stk. 1:

”§ 9. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. På overtagelsestidspunktet skal det lejede være rengjort, ruderne skal være hele, og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med tilhørende nøgler.”

Forholdende for lejemålet på overtagelsestidspunktet har betydning for lejers mulighed for at klage over mangler ved det lejede.

Det har også betydning for udlejers krav om istandsættelse af lejemålet ved lejeforholdets ophør.

Indflytning

Ved indflytning i et lejemål kan det være forskelligt om der sker et indflytningssyn eller ej.

Udlejer udlejeren kun 1 beboelseslejlighed er der ingen pligt til at foretage et indflytningssyn.

Udlejer udlejeren mere end 1 beboelseslejlighed skal der ske et indflytningssyn hvor lejer er tilstede efter Lejelovens § 9, stk. 2.

Lejelovens § 9, stk. 2 lyder:

”§ 9. Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet.

Som lejer SKAL du indkaldes til synet af udlejer. Lejer behøver ikke at deltage i indflytningssynet, men vi vil stadig anbefale det. Hvis udlejer ikke indkalder lejer til et syn, kan udlejer ikke gøre krav på istandsættelser efter Lejelovens § 9, stk. 4.

Det samme gælder, hvis udlejer ikke udleverer indflytningsrapporten til lejer inden for 2 uger.

Selvom udlejer heller ikke efter loven er forpligtet til at afholde et syn, anbefales det også alligevel, at udlejer og lejer gennemgår lejemålet sammen ved indflytningen.

Så hvis man som lejer blot, lejer et værelse skal man stadig sikre sig, at værelset gennemgås.

Meningen med indflytningssynet er, at der skal udarbejdes en indflytningsrapport.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING

Indflytningsrapport

Ved indflytningssynet går man lejemålet efter for fejl og mangler. Hvis der konstateres mangler, kan udlejer vælge at udbedre dem, eller vælge at det bliver nedskrevet i indflytningsrapporten.

Når først det er noteret i indflytningsrapporten, kan lejer ikke ved fraflytning hæfte for de fejl og mangler der måtte være ved lejemålets begyndelse.

Det er derfor, at det er vigtigt at man er grundig ved indflytningssynet.

En mangel der ikke bliver nedskrevet i indflytningsrapporten, kan risikere at koste lejer dyrt flere år efter ved fraflytning. Lejer skal derfor hjælpe udlejer med at være opmærksom på at alle fejl og mangler bliver nedskrevet.

Det er nemlig i sidste ende kun sig elv lejer hjælper og gør det lettere for, da det handler om lejers depositum og om det skal udbedre de fejl og mangler ved fraflytning.

 

Mangler og fejl ved indflytningen

Lejeloven giver lejeren har en række muligheder for at reagere på mangler ved det lejede.

Dette gælder de oprindelige mangler, som er de mangler der måtte være ved lejeaftalens indgåelse. De mangler man for eksempel kan opdage ved et indflytningssyn dvs. de fysiske mangler.

Hvornår er der mangler?

Der foreligger en mangel, hvis det lejede ikke er i sådan en stand ved overtagelsen, som lejer kan kræve.

I lejelovens § 9, stk. 1, fremgår det som sagt at udlejer skal stille det lejede til rådighed i god og forsvarlig stand. Hvis der er en mangel, vil det lejede ikke være i god og forsvarlig stand.

Hvis der er tale om hakker i gulvet, kan dette blot nedskrives i indflytningsrapporten.

I gamle store lejligheder vil der formentlig være en del fejl og mangler hist og her. Der kan være mange småting som kan være svære at få øje på eller huske, da der er i forvejen, er meget der måske skal skrives ned i indflytningsrapporten. Sommetider kan udlejer måske også have lidt travlt eller er meget rutineret og det kan derfor bliver et lidt hurtigt indflytningssyn.

Man kan komme ud for, at man glemte at påpege det hele ved lejligheden eller at man overså noget.

Er det så bare ærgerligt, eller kan man som lejer gøre noget?

Ligesom når man køber produkter som forbruger og har en reklamationsfrist gælder der det samme for lejer.

Lejers reklamationsfrist

Lejer har en frist på 14 dage efter indflytning til at angive mangler ved det lejede. Hvis denne frist på 14 dage ikke overholdes, vil manglerne anses som nye og udlejer vil ikke længere være forpligtet til at udbedre de mangler. Lejer vil i så fald selv bære ansvaret for disse mangler.

Det er vigtigt at man som lejer derfor gennemgår lejemålet i de efterfølgende dage efter indflytningssynet.

Fejl og mangelliste

Disse mangler som lejer finder efter indflytning, skal skrives ned og det er denne liste der kaldes mangellisten. Det er den mangelliste som skal sendes til udlejer inden de 14 dage er gået før de kan gøres gældende.

De vil blive anset for at være oprindelige mangler, selvom de først opdages efter lejer, er flyttet ind.

Udover at lave en mangelliste, anbefales det også at tage billederne af manglerne så vidt som det er muligt. På den måde kan man altid dokumentere manglerne.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejer har en frist på 14 dage efter indflytning til at angive mangler ved det lejede.

Skjulte mangler

Nogle mangler er ikke til at opdage og nogle gange opdager man dem først efter 14 dages fristen.

Efterfølgende mangler bærer lejer selv ansvaret for, men problemet er at de skjulte mangler var der ved overtagelsen af lejemålet. Disse skjulte mangler er udlejers ansvar.

Eksempel: En radiator der ikke virker, da man ikke har haft anledning til at tjekke funktionaliteten, især ikke hvis man overtog lejemålet om sommeren.

Ved de skjulte mangler gælder 14 dages fristen ikke.

Her gælder Købelovens reklamationsret på 2 år, hvor lejer kan klage og reklamere til udlejer over mangler.

Det der dog er med de skjulte mangler er, at det er svært at afgøre hvem der er skyld i manglen. Som lejer skal man derfor hurtigst muligt give udlejer besked om manglen, efter man er blevet opmærksom på den.

Hvis udlejer undlader at udbedre fejl og mangler

Som lejer har du flere muligheder, hvis udlejer ikke udbedrer de mangler der er ved indflytningen:

  • Lejer kan undlade at foretage sig yderligere, da lejer ikke hæfter for de beskrevne fejl og mangler ved fraflytning
  • Lejer kan anmode huslejenævnet om at pålægge udlejer, at udbedre manglerne.
  • Lejer kan få nedsat husleje, i forhold til de fejl og mangler der er i lejemålet – indtil det bliver udbedret.
  • Lejer kan udbedre manglerne for udlejers regning
  • Hvis der er tale om væsentlige mangler, kan lejer ophæve aftalen

Men hvilke mangler har lejer ansvaret for?

Mangler som lejer har ansvaret for

Det er de efterfølgende mangler som lejer har ansvaret for. De mangler der opstår efterhånden under lejemålet (medmindre de er skjulte mangler eller indgår i indflytningsrapporten og mangellisten).

De efterfølgende mangler skal lejer selv sørge for at ordne inden lejemålet overgives til udlejer igen.

Hvis lejer ikke har udbedret de mangler, kan udlejer kræve erstatning.

Har du brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål som du ikke fik besvaret i denne artikel eller har du bare brug for mere hjælp omkring reglerne for fejl og mangelliste, eller bare indflytning generelt?

Hos os kan du få juridisk rådgivning til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp.

Du kan læse mere om vores rådgivning herunder:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING HER