Forudbetalt leje

Forudbetalt leje – Hvad er det? Hvordan er reglerne? Læs her!

Forudbetalt leje. Hvad er forudbetalt leje? Hvad betyder det? Hvordan er reglerne i forbindelse med opsigelse og fraflytning?

I denne artikel kan du læse mere om reglerne i lejeloven omkring den forudbetalte leje – som normalt skal betales i forbindelse indgåelse af lejekontrakten.

Hvis du har brug for mere hjælp efter at have læst denne artikel, kan du kontakte os her for at få juridisk rådgivning til en fast og god pris:

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING TIL GOD PRIS HER

 

Forudbetalt leje

Der er faktisk 2 former for forudbetalt leje nævnt i lejeloven.

  1. Forudbetalt leje i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt, som lejeren kan modregne i opsigelsesperioden
  2. Almindelig betaling af huslejen forud – dog maksimalt for 3 måneder af gangen hver tredje måned

Normalt når man snakker om forudbetalt leje, er der tale om den første situation.

Forudbetalt leje i den første situation (den mest almindelige) er et beløb, der betales i forbindelse med, at lejer indgår lejekontrakten. Det er typisk et beløb svarende til op til 3 måneder. Det betales normalt sammen med depositum.

Hvad kan den forudbetalte leje bruges til?

Hvis lejekontrakten bliver opsagt eller ophævet, kan lejeren vælge at ‘bruge’ de 3 måneders betaling af leje i den sidste del af lejeperioden. Dermed kan lejeren modregne den forudbetalte leje ved for eksempel et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Er du ikke enig med lejeren eller udlejeren om brugen af den forudbetalte leje eller depositummet? Så kontakt os her, for at få rådgivning til, hvad du kan gøre.

Lad os se lidt nærmere på, hvad det er, og hvordan det står i lejeloven.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvad er forudbetalt leje
Hvad er forudbetalt leje? Det er et beløb svarende til op til 3 måneders leje, der betales i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. Beløbet kan bruges til at betale husleje i fx opsigelsesperioden.

Hvad er forudbetalt leje?

Den forudbetalte leje er defineret i lejelovens § § 33 og 34. 

Det er dog reglen i lejelovens § 34, som man normalt taler om, når man snakker om leje, der skal forudbetales. 

Der står som en del af lejelovens § 34:

“(…) Udlejer kan ved lejemålets indgåelse desuden kræve lejen forudbetalt for et tidsrum op til 3 måneder. Ved forudbetalt leje forstås i denne forbindelse det beløb, der umiddelbart inden de aftalte betalingsterminer henstår som indbetalt hos udlejeren. Er lejeaftalen opsagt eller ophævet, kan lejeren modregne det beløb, der er forudbetalt efter 5. pkt., i den sidste del af lejeperioden. (…)”

Hvad betyder forudbetalt leje på “almindelig dansk”? I følge § 34 betyder det:

  • Udlejer kan kræve forudbetalt leje på et beløb, der svarer til 3 måneder (betaler lejer fx 5.000 kr. om måneden, kan udlejer kræve 15.000 kr. i forudbetalt leje)
  • Udlejer skal kræve den forudbetalte leje i forbindelse med lejemålets indgåelse – altså i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakten
  • Lejer kan modregne det beløb, der er forudbetalt i den sidste del af lejeperioden, hvis lejekontrakten er blevet ophævet eller ved opsigelse af lejekontrakt

Som der står i denne paragraf, må udlejer maksimalt kræve 3 måneders forudbetalt leje. Der kan dog godt aftales et mindre beløb – eller at der slet ikke skal betales nogen leje forudbetalt efter reglen i § 34.

Så hvad betyder den forudbetalte leje helt konkret ved opsigelse?

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING TIL GOD PRIS HER

 

Forudbetalt leje opsigelse

Mange spørger i forbindelse med opsigelse af lejekontrakt: “Hvordan er reglerne så omkring forudbetalt leje og opsigelse?”

Det er sådan, at lejer normalt skal betale indtil opsigelsesperioden er udløbet. 

Hvis lejeren i forbindelse med lejekontraktens indgåelse har betalt op til 3 måneders leje forudbetalt efter reglen i § 34, er lejeren berettiget til helt eller delvist at undlade at betale leje i opsigelsesperioden, da den forudbetalte leje kan ‘bos op’.

Hvis lejeren fraflytter før udløbet af opsigelsesvarslet, kan udlejer have en genudlejningspligt. Dette er en pligt til at finde en ny lejer inden udløb af opsigelsesvarslet. Dermed kan lejer slippe for at skulle bruge hele den forudbetalte leje på opsigelsesperioden, men i stedet få noget af den forudbetalte leje retur.

Læs mere om forudbetalt leje ved fraflytning herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Forudbetalt leje opsigelse
Lejer kan vælge at bruge den forudbetalte leje i opsigelseperioden ved opsigelse af lejekontrakten. Den forudbetalte leje modregnes i huslejen i opsigelsesperioden. Husk også reglerne for udlejers genudlejningspligt.

Forudbetalt leje fraflytning

Hvis lejer fraflytter boligen før opsigelsesvarslet, har udlejer en genudlejningspligt.

Der gælder nemlig det, man kalder for en “tabsbegrænsningspligt” i lejelovens § 86, stk. 3. 

I følge denne regel skal udlejer foretage “passende bestræbelser” for at sikre genudlejning af det opsagte lejemål. Hvis udlejer gør dette, kan udlejer kræve lejebetaling indtil en ny lejer flytter ind, dog maksimalt indtil opsigelsesperiodens ophør.

Lejebetalingen kan ske igennem den forudbetalte leje, hvis dette er betalt ved indgåelse af lejekontrakten.

Udlejer skal udvise loyalitet over for den fraflyttende lejer og tage “rimelige og sædvanlige” skridt til at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Udlejer har en form for anvisningsret. Det betyder, at udlejer ikke har pligt til at genudleje til en ny lejer, som den tidligere lejer har anvist.

Udlejer kan selv bestemme, hvem udlejer vil indgå en ny lejeaftale med – så længe betingelserne om “passende bestræbelser” er opfyldt.

Har du spørgsmål til udlejers genudlejningspligt og brugen af den forudbetalte leje i forbindelse med fraflytning? Så kan du få juridisk rådgivning til en fast og gennemsigtig pris her.

Spørgsmål og svar omkring den forudbetalte leje

Har du spørgsmål til leje, der skal betales forud ved indgåelse af lejekontrakten?

Herunder har vi samlet de mest almindelige spørgsmål og givet vores bud på et svar. 

Vi anbefaler altid, at hvis du står med et konkret juridisk problem, at du investerer i juridisk rådgivning fra en jurist. Der er aldrig to situationer, der er ens. Læs mere om vores juridiske rådgivning her.

Spørgsmål: Hvad dækker forudbetalt leje?

Den forudbetalte leje dækker udlejers sikkerhed for betaling af husleje i op til 3 måneder og kan bruges af lejeren i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejeaftalen.

Spørgsmål: Hvad bruges forudbetalt leje til?

Den kan bruges af lejeren ved opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten. Hvis lejeaftalen bliver opsagt, kan lejer modregne den forudbetalte leje i opsigelsesperioden. Det betyder, at lejeren kan bruge den forudbetalte leje til at betale huslejen.

Spørgsmål: Er depositum og forudbetalt leje det samme?

Nej. Den forudbetalte leje bruges til modregning af husleje fx ved opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Depositum modregnes i godkendte mangler, som skal betales af lejeren efter lejelovens regler, ved fraflytningen.

Spørgsmål: Må udlejer beholde forudbetalt leje?

Nej, hvis der er forudbetalt leje, som ikke er blevet modregnet i betalingen af huslejen, skal udlejer tilbagebetale den forudbetalte leje til lejeren.

Spørgsmål: Kan man få forudbetalt leje tilbage?

Ja. Lejer kan få den forudbetalte leje tilbage, hvis den ikke bruges til at betale lejen. Udlejer har derfor en pligt til tilbagebetaling af den forudbetalte leje.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du få juridisk hjælp til en fast og god pris her.

Få mere hjælp til regler for forudbetalt leje?

Har du flere spørgsmål? 

Her på eJura.dk kan du få hjælp til for eksempel reglerne for forudbetalt leje, men også bare generelt hjælp til reglerne inden for lejeret.

Du kan få hjælp til en fast og gennemskuelig pris. Hos os ved du altid på forhånd, hvad det koster at få hjælp. Prisen bliver aldrig højere.

Så slip for den dyre advokatregning, som pludselig er blevet tårnhøj og få hjælp her på eJura.dk til en god og fast pris.

Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING TIL GOD PRIS HER

 

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.