fremleje opsigelse guide ejura.dk

Fremleje opsigelse – regler for opsigelse ved fremleje

Fremleje opsigelse. Når man fremlejer et værelse eller en lejlighed eller bor til fremleje er det godt at have styr på reglerne for opsigelse, da det er noget man skal tage stilling til ved indgåelse af en fremlejeaftale. Artiklen her kan hjælpe med at gøre dig klogere på reglerne om opsigelse ved fremleje.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring en lejeretlig sag, så kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris. Du kan læse om vores rådgivning her.

Skal du fremleje til en anden? Eller gør du det allerede? Så er vores privatudlejer pakke måske noget for dig.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er fremleje?

Hvis du vil leje din lejelejlighed ud eller bare en del af den kaldes det fremleje.

Fremleje er når man lejer en lejlighed ud som man ikke selv ejer.

Fremleje er altså for dig der lejer en lejlighed.

Fremleje kan også være for dig der har en andelslejlighed, men det kommer meget an på foreningens vedtægter, da det er vedtægterne der gælder ved andelslejligheder. Læs mere om dette i vores artikel om udlejning af andelsbolig.

Du har lov til at fremleje, når betingelserne er opfyldt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis der er tale om fremleje, så er der reelt 3 parter involveret:

  1. Den oprindelige udlejer
  2. Den nye udlejer/oprindelige lejer (kaldes også for fremlejegiver)
  3. Den nye lejer (kaldes også for fremlejetager)

Den nye udlejer (fremlejegiver) vil alt i alt skulle overholde mange af de samme regler i lejeloven som den oprindelige udlejer. For eksempel skulle stå for fraflytningsrapport, overholde opsigelsesvarsel osv.

Læs meget mere om reglerne herunder.

Adgang til opsigelse

Fremlejeaftalens ophør skyldes almindeligvis opsigelse fra en af parterne eller udløb af en tidsbegrænset aftale.

Men der gælder nogle forskellige regler alt efter om man er udlejer (fremlejegiver) eller lejer (fremlejetager).

Lejers adgang opsigelse

Lejers opsigelsesadgang fremgår af lejelovens § 81, stk. 1. og kan altså derfor frit opsiges hvis ikke der er aftalt en nærmere bestemt lejeperiode:

”§ 81. Er lejeaftalen ikke indgået for et bestemt tidsrum, eller kan det ikke oplyses, hvilken lejetid parterne har aftalt, kan lejeren opsige lejeaftalen.”

Hvis man står som flere på en fremlejeaftale, kan en enkelt lejer ikke opsige lejemålet med virkning for alle. Den enkelte kan kun opsige for sig selv.

Hvis en opsigelse skal have virkning for alle lejere der står på fremlejekontrakten, kræver det at man er enige før det har virkning.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

En kan altid frit opsige et lejemål, medmindre det er tidsbegrænset.

Udlejers muligheder for opsigelse

Hvis en person fremelejer en lejebolig skal du huske på, at denne person efter lejelovens forstand vil have samme rettigheder og pligter, som hvis vedkommende var udlejer. Juridisk hedder det, at der er en “fremlejegiver” og en “fremlejetager”.

Fremlejetageren vil i store træk have mange af de samme rettigheder som en lejer:

  • Fremlejetager = mange af de samme rettigheder og pligter som en lejer
  • Fremlejegiver = mange af de samme rettigheder og pligter som en udlejer

Du skal vide dette, fordi lejeloven beskytter lejeren rigtig meget. Derfor kan udlejerens mulighed for at opsige lejer være meget begrænset. Hvis du fremlejer din lejebolig skal du huske på, at

Men efter lejelovens § 82 gælder der for udlejer fri opsigelighed i de lejemål der er oplistet i reglen fra litra a-d.

De lejemål som udlejer kan opsige med fri opsigelighed er:

  • Enkeltværelser til beboelse i udlejers bolig (accessoriske lejemål) efter § 82, litra a.
  • Beboelseslejligheder i et tofamilieshus hvor udlejer selv bebor den anden lejlighed efter § 82, litra b.
  • Ejerboliger eller andelsboliger, hvis ejeren eller andelshaveren selv agter at bebo lejligheden efter § 82, litra c.

Fri opsigelighed

Hvis et lejemål hører ind under dem der kan opsiges frit, betyder det, at udlejer altid har ret til at opsige uden nogen særlig grund.

Men fri opsigelighed betyder altså IKKE, at man selv kan bestemme hvor lang tid opsigelsesvarslet skal være, men at opsigelsen ikke behøver at være begrundet. Det er to vidt forskellige ting, men mange kan godt misforstå det.

Det betyder også, at alle andre lejemål kun kan opsiges fra udlejers side hvis lejeloven giver en særlig adgang til det (disse er nævnt i lejelovens § 83, stk. 1.).

Det her med fri opsigelighed har størst betydning for udlejer, da lejer generelt er beskyttet en hel del og at det derfor ofte er begrænset hvad en udlejer må/kan gøre.

En lejer kan altid frit opsige medmindre fremlejeaftalen er tidsbegrænset.

Regler for opsigelsesvarsel ved fremleje

Der gælder forskellige opsigelsesvarslinger alt efter hvad der fremlejes og hvem der opsiger fremlejeaftalen.

Dem kan du læse mere om herunder.

Lejers opsigelsesvarsel

Der skelnes mellem:

  • Enkeltværelser (accessoriske enkeltværelser)
  • Alle andre typer lejemål

Opsigelse af enkeltværelser

For enkeltværelser der er beliggende i udlejers beboelseslejlighed, gælder der et opsigelsesvarsel på en 1 måned efter lejelovens § 86, stk. 1, 2. pkt.

Der kan godt aftales et andet opsigelsesvarsel mellem udlejer og lejer, som der er længere. Men aldrig et opsigelsesvarsel der er kortere. Hvis der aftales et andet opsigelsesvarsel end det der fremgår af loven, skal det fremgå af fremlejeaftalens § 11.

Opsigelse af andre typer lejemål

Der gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder for alle andre lejemål der ikke er et enkeltværelse (accessorisk værelse) efter lejelovens § 86, stk. 1, 1. pkt.

Udlejers opsigelsesvarsel

For enkeltværelser har udlejer også et opsigelsesvarsel på 1 måned. Så dette er det samme både for lejer og udlejer og som sagt kan der godt aftales et længere opsigelsesvarsel. Men det skal gælde for begge parter og det skal fremgå af fremlejeaftalens § 11.

Dog er der et opsigelsesvarsel på 1 år i de to andre tilfælde efter lejelovens § 86, stk. 2:

”§ 86. Ved opsigelse efter § 82, litra b og c, og § 83, litra a, har lejeren krav på et opsigelsesvarsel på mindst 1 år til aftalt flyttedag.

Tidsbegrænset fremleje

En fremlejeaftale kan ofte være tidsbegrænset, fordi årsagen til fremleje kan være en længere rejse, studieophold i udlandet eller arbejde i udlandet.

Tidsbegrænset lejeaftaler bliver også anvendt i de tilfælde hvor udlejer måske ved, at der gælder et langt opsigelsesvarsel eller fordi det generelt er svært for udlejer at opsige en lejer. I disse tilfælde kan de tidsbegrænsede lejeaftaler være en god løsning. På denne måde kan udlejer være sikker på at opsige lejer.

Men betingelserne for tidsbegrænset leje, skal også være opfyldt, i forhold til om begrundelsen for den aftalte tidsbegrænsning er særlig.

En tidsbegrænset eller et tidsbestemt lejemål betyder, at man på forhånd har aftalt at lejemålet kun varer i en vis periode. Det er normalt noget der aftales ved indgåelsen af lejekontrakten.

Sådan en lejeaftale skal som udgangspunkt ikke opsiges. Dette fremgår af lejelovens § 80, stk. 1, 1. pkt:

”§ 80. Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb.”

Så hvis fremlejeaftalen er tidsbegrænset, ophører den blot når lejeperioden er udløbet.

Husk at det som udlejer er vigtigt for en sikkerheds skyld, at gøre lejer opmærksom på når lejeaftalen er ved at udløbe.
Lejer kan nemlig blive boende med beskyttelsen mod opsigelse af lejelovens almindelige regler, hvis udlejer ikke reagerer og minder lejer om at skulle fraflytte lejemålet.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvis fremlejeaftalen er tidsbegrænset, skal der ikke opsiges, da lejeaftalen automatisk ophører efter den aftalte lejeperiode.

Formkrav til opsigelse

Efter loven gælder der ingen formkrav for opsigelse fra lejer.

Der gælder et formkrav om skriftlighed for opsigelse fra udlejers side efter lejelovens § 87, stk. 1.

Men i den nuværende lejekontraktsformular er der dog skrevet, at at opsigelse af en privat lejeaftale om beboelsesrum skal være skriftlig fra begge parteres side.

Har du brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål som du ikke fik besvaret i denne artikel eller har du bare brug for mere hjælp omkring reglerne for fremleje opsigelse eller bare spørgsmål til fremleje?

Hos os kan du få juridisk rådgivning til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp.

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, kan det være en god idé at overveje vores privatudlejer pakke. Med i PRO-pakken får du en e-bog på over 60 sider samt skabeloner og eksempler på indflytningsrapport, fraflytningsrapport, flytteopgørelse og meget mere, som du skal bruge ved fremleje.

Har du brug for at snakke med en jurist? Så kan du læse mere om vores rådgivning herunder:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM REGLERNE FOR FREMLEJE HER