Indflytningssyn

Indflytningssyn og indflytningsrapport – læs om reglerne i lejeloven her

Indflytningssyn og indflytningsrapport. Hvad er det? Hvornår skal indflytningssynet afholdes, og hvornår kan udlejer undgå at skulle lave det? Hvordan er reglerne for dette i lejeloven? Og hvad er en indflytningsrapport?

Læs om dette og meget mere i denne artikel.

Hvis du har yderligere spørgsmål efter at have læst denne artikel, kan du få hjælp til en fast, gennemsigtig  og god pris her på eJura.dk. Du kan læse mere om vores rådgivning her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING TIL GOD PRIS HER

 

Indflytningssyn

Efter 01.07.2015 er det blevet lovpligtigt for udlejere at lave et indflytningssyn, hvis udlejer udlejer mere end én bolig.

Hvis udlejer kun lejer 1 bolig ud, er det derfor ikke et krav at skulle gennemføre et indflytningssyn.

Synet skal ske sammen med lejeren og skal gennemgå det lejede. Indflytningssynet skal ske i forbindelse med indflytningen.

Udlejeren skal indkalde lejeren til indflytningssynet. Dette står i lejelovens § 9, stk. 2.

Læs nærmere om reglerne for indflytningssyn og indflytningsrapport herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Indflytningssyn og indflytningsrapport
Udlejer skal i følge lejeloven afholde et indflytningssyn, hvis kontrakten indgås efter 01.07.2015, og udlejer lejer mere end 1 bolig ud. Der skal udarbejdes en indflytningsrapport, som lejer skal have efter rapporten udarbejdes og senest 14 dage efter.

Hvorfor skal der afholdes et indflytningssyn?

Formålet med indflytningssynet er at kunne undgå de konflikter, der ellers kan opstå, når lejeren fraflytter.

Med indflytningssynet er der ikke tvivl om, hvilke skader eller lignende, der var ved indflytningen.

Som det er nævnt i lejeloven har lejeren ikke nogen pligt til at sætte lejeboligen i bedre stand end ved indflytning. Skader og lignende som er nævnt i indflytningssynet skal derfor ikke udbedres af lejeres ved fraflytningen.

Skader som ikke er nævnt i indflytningssynet kan udlejer i visse tilfælde kræve, at lejeren skal betale. Udlejer kan modregne udbedring af skaderne i lejerens depositum, hvis udlejer er berettiget til dette.

Hvornår skal indflytningssynet afholdes?

For lejemål indgået efter 01.07.2015, hvor udlejer lejer mere end 1 lejebolig ud, skal der afholdes et indflytningssyn i forbindelse med indflytningen.

Der skal laves det, man kalder for en indflytningsrapport.

Indflytningsrapporten skal i følge lejelovens § 9, stk. 3 udleveres til lejer enten:

  • ved synet eller
  • sendes senest 14 dage efter synet, hvis lejer ikke er tilstede eller ikke vil kvittere for modtagelsen af indflytningsrapporten

Hvad sker der, hvis der ikke laves indflytningsrapport?

Hvis der ikke afholdes noget indflytningssyn og ikke laves nogen indflytningsrapport, vil konsekvensen være, at udlejer ikke ved fraflytning kan kræve, at lejer skal hæfte for udførelsen af almindelige vedligeholdelsesarbejder, selvom lejer har forsømt sin vedligeholdelsespligt.

Det vil være samme konsekvens, hvis indflytningssynet og indflytningsrapporten ikke udføres efter reglerne i lejeloven.

Regler i lejeloven om indflytningssyn

Reglerne om indflytningssynet og indflytningsrapporten står i lejeloven. Herunder kan du læse mere om reglerne, som de står skrevet i lejeloven.

Det er i lejelovens § 9, stk. 2, der står, at udlejer er forpligtet til at lave syn og rapport ved indflytningen. Der står i paragraffen:

Stk. 2. Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet.

I lejelovens § 9, stk. 3 står der, at indflytningsrapporten skal gives til lejeren, når synet afholdes. Hvis lejeren ikke er til stede ved synet, eller lejer ikke vil kvittere for modtagelsen af indflytningsrapporten, skal udlejer sende rapporten til lejeren senest 14 dage efter synet. I praksis er det almindeligt at sende rapporten inden for et par dage efter synet fx pr. mail, hvis elektronisk kommunikation er godkendt.

Der står nemlig helt præcist i lejelovens § 9, stk. 3:

Stk. 3. Indflytningsrapporten, jf. stk. 2, skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, hvis denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Hvis udlejer ikke overholder reglerne i lejeloven om indflytningssynet og -rapporten, kan udlejer ikke kræve at lejeren skal udbedre nogle af manglerne (afhænger af hvilke mangler). Hvis du er i tvivl om, hvilke ‘mangler’ lejer skal udbedre ved fraflytning i din konkrete situation, kan du få juridisk rådgivning til en god pris her, hvor vi kan snakke nærmere om jeres problemstilling.

Der står nemlig i lejelovens paragraf 98, at lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen. Dog er forringelse, som skyldes slid og ælde, ikke omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt. Derudover er mangler, som påhviler udlejeren at udbedre, heller ikke omfattet. Dog gælder denne regel ikke, hvis der ikke er lavet noget indflytningssyn. 

Der står nemlig i i lejelovens § 9, stk. 4:

Stk. 4. Ved overtrædelse af stk. 2 og 3 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter § 98, stk. 1, medmindre kravet skyldes skader, som lejeren er ansvarlig for.

Og i lejelovens § 98 stk. 1 står der bl.a.:

“(…) Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.”

Du er velkommen til at kontakte os for at få en uddybning af reglerne i lejeloven om bl.a. indflytningssynet og rapporten ved indflytning. Kontakt os her for at få rådgivning til en god pris:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING TIL GOD PRIS HER

 

Lejeloven paragraf 98

Reglerne om indflytningssynet skal sammenholdes med lejeloven paragraf 98. 

Hvis reglerne om syn ved indflytning ikke overholdes, kan udlejer nemlig ikke kræve istandsættelse efter reglerne i paragraf 98, medmindre kravet skyldes skader, som lejeren er ansvarlig for.

I følge denne paragraf skal udlejer også lave et såkaldt fraflytningssyn og en fraflytningsrapport, hvis udlejeren lejere mere end 1 bolig ud. Fraflytningssynet skal ske senest 14 dage efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren skal indkaldes til synet med min. 7 dages varsel. Der kan dog aftales en kortere varsel ved ophævelse eller opsigelse af lejemålet.

Udlejeren skal udlevere fraflytningsrapporten til lejeren senest 14 dage efter synet, hvis lejeren ikke er til stede vil synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af fraflytningsrapporten.

Hvis lejer flytter skal lejeren huske at give meddelelse om fraflytning og opgive den nye adresse, som meddelelser og indsigelser kan sendes til.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Indflytningssyn og mangler
Er der kommet et hul i væggen? Hvis udlejer ikke har overholdt reglerne om indflytningssyn, er det ikke sikkert, at udlejer kan kræve, at lejer skal betale for at få udbedret hullet i væggen.

Indflytningsrapport blanket formular gratis

Vil du have en indflytningsrapport blanket?

Det er vigtigt, at indflytningsrapporten indeholder det nødvendige. Hvis ikke rapporten lever op til kravene, kan udlejer risikere ikke at kunne gøre kravene gældende, og det kan i sidste ende medføre boligretssager og lignende.

Du kan hente en indflytningsrapport formular herunder for 0 kr. Du vil derudover også modtage en række tips og tricks til at udfylde rapporten og generelle råd inden for reglerne i lejeloven.

Du kan downloade rapporten herunder:

 

 

Brug for mere hjælp til indflytningssyn og indflytningsrapport?

Hvis du brug for mere hjælp omkring reglerne for indflytningssyn og/eller indflytningsrapport?

Her på eJura.dk er vi specialister inden for lejeret. Vi rådgiver både lejere og udlejere om reglerne.

Vi har faste og gennemsigtige priser. Det betyder, at du ikke behøves at være bange for, hvad det kommer til at koste at få hjælp. Så drop den nye advokatregning, som du ikke ved, hvad ender med at lyde på og få hjælp her på eJura.dk i stedet. Vi rådgiver pr. telefon og e-mail, så det er nemt og hurtigt at få juridisk rådgivning.

Du kan læse mere om vores rådgivning til faste, gode priser her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING TIL GOD PRIS HER

 

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.