Lejeloven fraflytning 14 dage før guide

Lejeloven fraflytning 14 dage før – må udlejer kræve det?

Lejeloven fraflytning 14 dage før – hvordan er reglerne? Kan udlejer kræve, at lejer skal flytte 14 dage før? Eller må lejer blive boende helt indtil fraflytningsdagen? Læs om, hvad lejeloven siger om regler for dette.

I denne artikel får du nemlig svaret på, om udlejer kan kræve fraflytning 14 dage før. Det er et spørgsmål som let kan føre til konflikter mellem lejer og udlejer, men svaret er faktisk ret simpelt.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning om lejelovens regler for fraflytning, kan du booke rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Kan udlejer kræve fraflytning 14 dage før?

Mange er i tvivl om, hvorvidt udlejer kan kræve fraflytning 14 dage før eller ej.

Det kan for eksempel være, at udlejer har skrevet til lejeren:

“Hej, husk at du skal overholde reglerne for fraflytning. Det betyder, at du skal være flyttet ud af lejeboligen senest 14 dage før fraflytningsdatoen, så vi kan nå at få rengjort og istandsat boligen inden den nye lejer flytter ind.”

Men er udlejer berettiget til at kræve dette?

Læs om lejelovens regler for fraflytningen før fraflytningsdatoen herunder.

Lejelovens regler for fraflytning 14 dage før

Reglen er, at hvis det er gyldigt aftalt i lejekontrakten eller andet sted, at lejemålet skal fraflyttes før tid, er dette bindende for lejeren.

Hvis der ikke er aftalt noget om fraflytning før fraflytningsdagen, har udlejer ikke krav på, at lejeren fraflytter før tid.

Det afgørende er derfor: Hvad er der aftalt? 

Kig for eksempel om der er nævnt noget om dette i lejekontraktens § 11.

Hvis der for eksempel står i lejekontrakten:

“Lejemålet skal være fraflyttet mindst 14 dage før lejemålets ophør.”

Så kan udlejer berettiget kræve, at lejeren fraflytter mindst 14 dage før. Dette er også accepteret af domstolene. For eksempel er der en dom fra Østre Landsret fra 2003, hvor det var aftalt, at lejemålet skulle nyistandsættes, og at lejer skulle være fraflyttet mindst 14 dage før lejemålets ophør. Dette blev accepteret af domstolen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejeloven fraflytning 14 dage før
Udlejer kan i visse tilfælde kræve, at lejeren skal fraflytte 14 dage før. Det afhænger af, hvad der er aftalt.

Betaling af lejen i istandsættelsesperioden

Skal lejer så betale husleje, hvis lejeren fraflytter de 14 dage før?

Ja, som hovedregel!

Lejeren vil være forpligtet til at fortsætte med at betale leje, hvis det er aftalt, at lejeren skal være fraflyttet mindst 14 dage før.

Fraflytter lejer dog længe før opsigelsesvarslets udløb – for eksempel 2 måneder før – skal lejer betale leje i en vis periode, indtil genudlejning burde have fundet sted ifølge reglerne for udlejers genudlejningspligt. Udlejer vil i denne situation have en ‘normal istandsættelsesperiode’, og derefter skal udlejeren foretage passende bestræbelser på genudlejning.

Vær opmærksom på fraflytningssynet

Hvad end du er lejer eller udlejer, skal du være opmærksom på reglerne for fraflytningssyn.

Regler om fraflytningssynet og fraflytningsrapporten kan være komplicerede. Det er derfor altid en god idé at få juridisk hjælp i forbindelse med synet.

Hvis lejer pludselig får skrevet under på en fraflytningsrapport, kan lejeren blive ansvarlig for en lang række istandsættelsesarbejder. Som lejer er det altid godt at have en jurist med til synet for at sikre, at lejer kun bliver ansvarlig efter lejelovens regler.

Det er dog ikke altid, der er krav om, at udlejer skal afholde fraflytningssyn. Hvis udlejeren ikke afholder flyttesyn, er det lejerens eget ansvar at kunne dokumentere standen ved fraflytning, ligesom udlejer skal kunne dokumentere skader og mangler herunder istandsættelsesarbejder, som lejeren kan blive ansvarlige for.

Hvis udlejer ikke afholder fraflytningssynet efter reglerne, kan udlejer risikere at miste kravet om rengøring og istandsættelse imod lejer. Derudover skal der udarbejdes en juridisk korrekt fraflytningsrapport. Hvis denne ikke udfyldes korrekt nok, kan udlejer risikere, at kravene ikke kan fastholdes.

Du kan læse mere om regler for fraflytningssyn i vores artikel om fraflytningssyn.

For både lejere og udlejere kan fraflytningssyn ende i en retssag ved boligretten, hvis du ikke kender ordentligt til reglerne!

Få hjælp til fraflytningssyn af jurist

Her på eJura.dk hjælper vi gerne med fraflytningssynet. Vi hjælper både udlejere og lejere, så du ikke behøves at stå alene med synet og skulle overholde alle reglerne i lejeloven.

Vi hjælper med syn i Storkøbenhavnsområdet og visse steder på Sjælland. Kontakt os her for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejeloven fraflytning 14 dage før og fraflytningssyn
Husk reglerne for fraflytningssyn ved fraflytningen. Hvis reglerne ikke overholdes, kan det i sidste ende medføre retssager ved boligretten.

Brug for juridisk rådgivning om lejeloven fraflytning 14 dage før?

Har du brug for juridisk rådgivning om lejeloven fraflytning 14 dage før? Eller bare spørgsmål om reglerne i lejeloven?

Her på eJura.dk er vi eksperter inden for lejeloven. Reglerne kan være komplicerede. Det kan nemt ende i en konflikt mellem lejer og udlejer. Derfor hjælper vi gerne med spørgsmål og tvister inden for lejeretten.

Vi kan hjælpe både telefonisk og pr. mail, og priserne er altid faste. Du behøves derfor ikke være bange for at få en dyr advokatregning, som var højere end du havde troet.

Hvis du har brug for hjælp til fraflytningssyn hjælper vi også gerne med dette til en fast timetakst. Kontakt os her for at få hjælp til fraflytningssynet.

Du kan læse mere og booke vores telefon- og emailrådgivning her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM FRAFLYTNING MV. HER