Lejeloven støj – hvor meget må en lejer larme? Læs her

Lejeloven støj – hvordan er reglerne? Hvor meget må lejere larme i en lejebolig? Hvad står der i lejeloven § 79 a og lejelovens § 79 b? Hvornår kan udlejer opsige lejeren med begrundelsen, at lejeren støjer for meget – og dermed smide lejeren ud?

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel. 

Er du udlejer og vil gerne opsige lejeren på grund af støj? Så kan købe vores videokursus “Opsigelse af lejer“, hvor vi gennemgår alle reglerne for bl.a. opsigelse af lejer ved støj. Du kan få en smagsprøve (lektion 1 og 2) på videokurset længere nede eller læse mere om kurset her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Lejeloven støj

Der står i lejeloven, at en lejer ikke må støje uacceptabelt til væsentlig gene for andre.

Lejere, der bor til leje, må derfor ikke blot larme så meget, som de har lyst til. I sidste ende kan lejeren risikere at blive opsagt fra sit lejemål. Det betyder, at lejeren kan blive smidt ud.

Men hvor meget må en lejer så støje i en lejebolig?

Der står i lejelovens § 79 a, stk. 1, nr. 5:

“§ 79 a. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen:

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj.”

En lejer kan altså pålægges retsfølger, hvis lejeren:

 1. Udøver uacceptabel støj til væsentlig gene
 2. Via uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj

Larm om natten og sent om aftenen lejeloven

Hvad står der så i lejeloven om støj om natten eller sent om aftenen?

Da gælder 2 principper, som bl.a. er udledt af retspraksis (domme). Du kan læse om domme og tidligere retssager længere nede i artiklen.

De 2 principper er:

 1. Husordenen – hvad står der i en husorden eller lignende vedrørende støj?
 2. Almindelige principper for hensyntagen til de omkringboende – ro fra ca. 22-tiden om aftenen til ca. 6-tiden om morgenen

Du skal altså først kigge på, hvad der står i husordenen. En husorden behøves ikke være udformet som en husorden eller påskrevet ordene “husorden”. Det skal blot være nogle skrevne regler for god skik i ejendommen. Dette kan også være nævnt i lejekontraktens § 11.

Dernæst skal du også være opmærksom på de almindelige principper for hensyntagen til dem, som bor omkring. I følge disse principper, skal der være ro fra ca. kl. 22-6.

Derudover skal det nævnes, at en eller få episoder, hvor reglerne om støjniveauet ikke bliver overholdt, normalt ikke i sig selv vil kunne medføre, at lejemålet kan opsiges. En lejer kan altså ikke smides ud, fordi lejeren en eller få gange ikke overholder reglerne.

Men hvor meget må lejeren så larme, før han/hun overskrider reglerne?

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejeloven støj fest
En lejer må ikke gentagende gange udøve uacceptabel støjende adfærd, som er til gene for de omkringliggende beboere. En eller få episoder accepteres, men ikke mere end normale lejlighedsvise fester.

Støjniveauet må ikke overstige det normale

Reglerne i lejeloven om støj betyder ikke, at alle lejere skal sove eller være helt stille fra kl. 22-6.

Reglerne om støj i lejeloven betyder, at de omkringboende kun skal tåle støj hidrørende fra almindelige menneskelig adfærd. Den almindelige menneskelige adfærd må blot ikke overstige det normale.

Og hvad er så ‘det normale’?

Det vil naturligvis være en konkret vurdering. For eksempel afhænger det af, om de nærmest beliggende lejligheder har været generet af støj fra musik eller fester.

Hertil kan nævnes en sag fra 1995 (domstallet GD 1995:20), hvor retten lagde vægt på, at de, der beboede de nærmest beliggende lejligheder, ikke havde været generet af støj fra musik eller fester. Hvis det kun er en enkeltperson, som mener, at han/hun er genereret af støjen, men de andre omkringliggende lejere ikke mener, at det er uacceptabel støjende adfærd, er det ikke sikkert, at lejeren kan opsiges.

Hvis det for eksempel kun er udlejerens opfattelse, at lejeren støjer for meget, men de omkringboende ikke mener dette, kan lejeren normalt ikke opsiges.

Tidligere sager om lejeloven støj

Der er nogle få offentlige sager om lejeloven støj.

Her kan for eksempel nævnes:

 • GD 1994:42 B: Fester gentagne gange med et højt støjniveau. Boligretten mente, at antallet af fester omg omfanget klart oversteg, hvad der lejlighedsvis må påregnes i forbindelse med familiebegivenheder og andre fester
 • GD 2000:14 Ø: Støj og henstilling af effekter på fællesarealer og andet
 • GD 1999:28 V: Støj forårsaget af tidligere ægtefælle under ægtefællens besøg i lejeboligen
 • GD 1995:20 B: udlejer fik ikke medhold i opsigelsen, da retten mente, at de, der boede nærmest, ikke havde været genereret af støj fra musik eller fester

Dommene er bl.a. nævnt i den juridisk litteratur fx Boliglejeret af Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM LEJELOVEN OG STØJ MV. HER

 

Lejeloven § 79 a

Det er i lejelovens § 79 a, der står, hvornår en lejer i visse tilfælde vil kunne opsiges.

I starten af paragraffen står der:

“§ 79 a. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen:”

§ 79 a hænger derfor sammen med lejelovens § 79 b, som henviser til reglerne for opsigelse, og som bliver forklaret lidt længere nede i denne artikel.

Efter starten af § 79 a er der nævnt en række situation og tilfælde. Udover situationerne med uacceptabelt støjende adfærd, kan også nævnes:

 • Vold/trusler om vold
 • Lejeren er til fare fx på grund af våbenbesiddelse
 • Lejerens adfærd medfører generel utryghed mv.
 • Chikane
 • Lejeren ødelægger boligen eller løsøre på fællesarealer mv.

Men hvad sker der så, hvis lejeren ikke overholder det, der står i lejelovens § 79 a?

For at besvare det spørgsmål, skal vi bl.a. kigge nærmere på lejelovens § 79 b. Læs mere herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejeloven opsigelse støj
Hvis lejeren ikke overholder reglerne, kan lejeren i sidste ende risikere at blive opsagt. Det betyder, at lejeren kan risikere at blive smidt ud.

Lejeloven § 79 b

Lejelovens § 79 b er lidt tricky. For her står der, at lejeren kan pålægges visse retsfølger. Men derudover refererer denne paragraf faktisk også til nogle andre vigtige paragraffer om opsigelse.

For selve reglerne om opsigelse står faktisk ikke i hverken lejelovens § 79 a eller § 79 b. Du skal i stedet kigge i lejelovens § 83.

Men lad os først lige kigge på lejelovens § 79 b. Der står følgende:

§ 79 b. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. § 79 a, kan lejeren pålægges en af følgende retsfølger:

1) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV.

2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. § 79 a, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1, eller til, at lejemålet opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilsidesættelse af god skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udlejerens påmindelse.”

For dig vil det nok være særligt relevant at se, at der henvises til kapitel XIII og XIV. For det er i disse kapitler af lejeloven, at der står noget nærmere om opsigelse – og i særlige tilfælde også ophævelse af lejemål.

Der står i lejelovens § 79 b, at lejeforholdet kan gøres betinget. Det betyder, at man for eksempel kan få Huslejenævnets ord på det. Udlejer mv. kan også blot sende en advarsel om, at hvis lejeren overtræder reglerne om dette igen, kan det føre til, at lejeren kan blive smidt ud.

Du kan læse mere om opsigelse i vores artikel om opsigelse af lejer.

Få smagsprøve på videokurset “Opsigelse af lejer” til 0 kr.

Har du brug for mere hjælp til opsigelse af lejer for eksempel på grund af støj og larm?

Du kan høre mere om reglerne for opsigelse af lejer i vores videokursus “Opsigelse af lejer”. Kurset indeholder mere end en times rådgivning om reglerne for opsigelse af lejeren. 

På kurset lærer du:

 • Hvornår du som udlejer kan opsige lejeren
 • Hvad en juridisk korrekt opsigelse skal indeholde
 • Om du i stedet skal overveje at sælge boligen med lejeren eller aftale frivillig fraflytning med lejeren

Fuld adgang til hele kurset (16 lektioner) koster kun 99 kr. Køb kurset her.

Du kan downloade en smagsprøveversion (første 2 lektioner) af kurset her:

 

 

Eller du kan læse mere om kurset her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM VIDEOKURSET “OPSIGELSE AF LEJER” HER

 

Brug for juridisk rådgivning om lejeloven og støj?

Har du brug for mere hjælp til lejeloven og støj?

Reglerne kan godt være lidt forvirrende. Måske er du lejer og har fået en opsigelse fra udlejeren med begrundelsen, at du støjer? Eller måske er du privatudlejer, og har en lejer som støjer, så du modtager klager over dette?

Uanset om du er udlejer eller lejer kan vi hjælpe dig. Vi kan hjælpe dig med reglerne i lejeloven, så du er sikret dine rettigheder.

Vi kan både hjælpe telefonisk og pr. mail, så vi kan hjælpe, uanset hvor i landet du er. Vi har faste og gennemskuelige priser. Du kender altid priserne på forhånd, og de bliver ikke dyrere end aftalt. Du behøves derfor ikke være bange for en advokats dyre regning, som blev langt højere end frygtet. Derudover tager vi ca. det halve af en normal advokats timepris.

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM LEJELOVEN OG STØJ MV. HER

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.