Lejers rettigheder ved salg

Lejers rettigheder ved salg – læs om opsigelse af lejer ved salg

Lejers rettigheder ved salg – hvordan er de? Hvad hvis udlejer ønsker opsigelse af lejer ved salg? Hvad står der i lejeloven om salg af lejebolig? 

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning for eksempel om lejers rettigheder ved salg, hjælper vi gerne. Du kan booke juridisk hjælp fra en jurist til reglerne her.

Læs artiklen herunder.

Lejers rettigheder ved salg

Hvordan er lejers rettigheder ved salg?

Udgangspunktet er, at lejer har samme rettigheder.

Lejekontrakten vil fortsætte på samme vilkår, uanset om udlejer vælger at sælge boligen eller ej. Omvendt har udlejeren dog også ret til at sælge boligen. Udlejeren skal dog sørge for at overholde sin oplysningspligt over for den nye køber.

Den nye køber vil blive den nye udlejer. Udlejeren skal fortsat følge reglerne i lejeloven. Det betyder, at den nye udlejer ikke bare lige kan opsige lejeren.

Den nye køber kan forsøge at opsige lejeren med udgangspunkt i reglerne i lejeloven. For eksempel kan udlejer forsøge at opsige lejeboligen med begrundelsen, at udlejeren ønsker selv at bo i lejeboligen.

Dog vil det altid være en helhedsvurdering. Lejelovens øvrige betingelser for opsigelse skal tillige være opfyldt. For eksempel skal der foretages en rimelighedsvurdering.

Reglerne i lejeloven omkring dette kan være komplekse. Det kan derfor anbefales, at du tager kontakt til en jurist, hvis du har brug for mere hjælp. Book vores juridiske rådgivning her.

Men betyder det så, at udlejer må opsige lejer ved salg? Og hvad hvis udlejeren opsiger lejeren efter reglerne i lejeloven?

Læs herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Opsigelse af lejer ved salg
Lejer har samme rettigheder ved salg af lejebolig. Lejekontrakten fortsætter på samme vilkår – blot med ny udlejer. Den nye udlejer skal fortsat overholde lejekontrakten samt lejelovens regler.

Må udlejer opsige lejer ved salg?

Udlejeren må ikke blot opsige, hvis udlejeren ønsker at sælge boligen. Udlejeren har kun mulighed for at opsige efter reglerne i lejeloven. 

Det betyder, at udlejer som udgangspunkt kan forsøge at opsige lejeren, hvis udlejeren selv ønsker at bo i det lejede. Dog er det et krav, at udlejeren reelt skal have til hensigt at bo på adressen.

Hvis udlejeren ønsker at opsige lejeren blot for at sælge boligen, vil det ikke være en gyldig opsigelse. 

Hvis udlejeren opsiger lejer med begrundelsen, at udlejer selv ønsker at bebo i boligen, men kort tid efter sætter den til salg, kan det ende i en retssag ved boligretten om ugyldig opsigelse.

Hvis det kan bevises, at udlejer ikke reelt har haft til hensigt at skulle bo på adressen, vil opsigelsen som udgangspunkt ikke være gyldig.

Ugyldig opsigelse – hvis udlejer har opsagt lejeren for at kunne sælge boligen

Men hvad så hvis lejeren er flyttet – og efter fraflytningen har opdaget, at udlejer slet ikke har haft til hensigt at bo i boligen, men kort tid efter fraflytningen har sat den til salg?

Hvis lejeren er flyttet, og lejeren har opdaget, at udlejer slet ikke har haft til hensigt at bo i lejligheden, har lejeren som udgangspunkt krav på at blive genindsat i lejemålet.

Men hvad så i tilfælde af, at udlejer i mellemtiden har fundet en ny lejer, der er flyttet ind indtil salget er sket? 

Så vil udgangspunktet være, at der skal foretages en helhedsvurdering af, om den fraflyttede lejer har handlet uforsigtigt eller har forholdt sig passiv. Hvis den fraflyttende lejer ud fra en helhedsvurdering ikke har gjort dette, kan den fraflytende lejer forsøge at kræve at blive genindsat.

Lejeren vil dog under alle omstændigheder – uanset udfaldet af en helhedsvurdering – normalt forsøge at starte en sag om erstatning fra udlejeren for det tab, som lejeren har lidt i forbindelse med fraflytningen.

Købers rettigheder ved køb af lejebolig

Hvordan er køberens rettigheder så ved køb af en lejebolig?

Hvis der købes en lejebolig, vil køberen blive den ny udlejer. Køberen – der nu er den nye udlejer – skal fortsat følge reglerne i lejeloven og i lejekontrakten. Kontrakten vil fortsætte på samme vilkår som før købet.

Køberen kan derfor ikke blot opsige lejeren. Køberen kan forsøge at opsige lejeren, men det vil fortsat være en helhedsvurdering ud fra lejelovens regler. Hvis køberen ønsker at forsøge at opsige lejeren, kan lejeren gøre indsigelser til opsigelsen.

Hvis lejeren gør sådanne protester, skal køberen normalt starte en retssag ved boligretten for at fastholde opsigelsen. Ellers vil opsigelsen frafalde.

Køberen har ligesom enhver udlejer dog også mulighed for at hæve lejekontrakten. Reglerne for ophævelse er anderledes en opsigelse. Det kan være tilfældet, hvis lejeren ikke betaler husleje, eller hvis lejeren støjer meget på ubelejlige tidspunkter.

Du kan læse mere om opsigelse i vores artikel opsigelse af lejer og om ophævelse i vores artikel om ophævelse af lejemål.

Reglerne for opsigelse og ophævelse er komplicerede. Vi anbefaler altid, at du får juridisk rådgivning i forhold til din konkrete situation. Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning herunder.

Brug for juridisk rådgivning til lejers rettigheder ved salg?

Har du nogle spørgsmål om lejers rettigheder ved salg? Eller bare spørgsmål til reglerne i lejeloven for opsigelse generelt?

Her på eJura.dk er vi specialister inden for lejeretten. Vi hjælper både lejere og udlejer med reglerne i lejeloven bl.a. i forhold til lejers rettigheder ved salg.

Du kan booke vores rådgivning pr. telefon og/eller e-mail, der altid er til faste, gode priser. Du kender priserne på forhånd og behøves ikke være nervøs for en dyr advokatregning.

Du kan booke vores juridiske rådgivning herunder:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM REGLER I LEJELOVEN HER

 

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.