normalistandsættelse ved fraflytning

Normalistandsættelse ved fraflytning – sådan er reglerne

Normalistandsættelse ved fraflytning. Hvilke regler gælder der for istandsættelse når lejer fraflytter lejemålet? Hvad betyder normalistandsættelse? Det er ofte istandsættelse ved fraflytning, at de fleste konflikter mellem lejer og udlejer opstår. Tit er det også ved fraflytning, at lejer risikerer at skulle betale nogle penge til udlejer og derfor er netop lige dette område noget som mange lejere kan være nervøse for. Derfor er det en god idé at sætte sig ind i reglerne ved hjælp af denne artikel.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring en lejeretlig sag, så kan du få uforpligtende tilbud fra advokat her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Normalistandsættelse ved fraflytning

Når lejer ikke længere skal bo i lejemålet, skal der normalt laves nogle ting i lejemålet, så det er klar til at blive udlejet på ny til en ny lejer.

I kontrakter indgået efter den 01.07.2015 kan udlejer dog kun kræve normalistandsættelse ved lejers fraflytning.

Men hvad betyder normalistandsættelse, hvad indebærer det?

Begrebet om normalistandsættelse ved fraflytning står faktisk ikke i lejeloven, men er forklaret nærmere i almenlejelovens § 26, stk. 2:

”§ 26, stk. 2. Ved fraflytning af boligen gennemføres for lejerens regning en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Hvis der er behov for det, kan udlejer også kræve slibning og lakering af gulve, men det afhænger af gulvenes tilstand ved indflytning sammenlignet med gulvenes tilstand ved fraflytning.

Når lejer flytter, kan udlejer altså kræve at lejer enten gør det selv i forbindelse med fraflytning eller udlejer kan få håndværkere til at lave istandsættelserne for lejers regning.

Lejerens depositum bliver i de fleste tilfælde brugt til dette formål.

Men reglerne om normalistandsættelse er meget afhængige af reglerne om vedligeholdelse og lejemålets stand ved indflytning.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Udlejer kan kræve normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Hvad er slid og ælde?

Lejer er dog ikke forpligtet til at betale for almindelig forringelse ved slid og ælde.

Det fremgår i lejelovens § 98:

” § 98. (..) Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.

Det er svært at definere hvad der menes med slid og ælde. Bestemmelsen siger heller ikke noget videre om hvad det præcist indebærer.

I den forbindelse kan det derfor hjælpe, at finde ud af, hvad vedligeholdelsespligten indebærer, da udlejer kun kan kræve udførelse af vedligeholdelsespligten hvis det er aftalt at det er lejeren der har den.

Hvem har den indvendige vedligeholdelsespligt?

I lejeloven findes der både den udvendige og den indvendige vedligeholdelsespligt.

Udgangspunktet er, at udlejer har den udvendige og den indvendige vedligeholdelsespligt.

I så fald ville udlejer ikke kunne kræve udgifter af lejeren til istandsættelse af vedligeholdelsesarbejde.

Det er derfor vigtigt først og fremmest, at finde ud af hvem der har vedligeholdelsespligten.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING HER

 

Regler for den indvendige vedligeholdelsespligt

Ofte er det aftalt i lejekontrakten at lejer er pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt. Lejer vil her kunne blive påkrævet vedligeholdelsesarbejde der vedgår den indvendige vedligeholdelse.

Hvem der har vedligeholdelsespligten, står i lejekontraktens § 8.

Det er kun følgende der udgør den indvendige vedligeholdelsespligt:

  • Hvidtning
  • Maling
  • Tapetsering
  • Lakering af gulve

Alt anden form for vedligeholdelse er i faktisk omfattet af den udvendige vedligeholdelsespligt, selvom det der skal vedligeholdes, ikke nødvendigvis er placeret udenfor.

Lejer hæfter selvfølgelig også hvis der findes misligholdelse i lejemålet som skyldes lejeren.

I forhold til når det skal vurderes om vedligeholdelsespligten er overholdt og hvad der evt. skal istandsættes, tager man også højde for hvor lang lejeperioden har været.

Anden vedligeholdelse

Udlejer og lejer kan godt aftale, at lejer pålægges mere end blot den indvendige vedligeholdelse.

Hvis dette er tilfældet, skal det fremgå af lejekontraktens § 11 om hvad der yderligere indgår.

Hvor ofte skal der vedligeholdes?

Vedligeholdelse betyder fornyelse. Det vil sige, at lejer eller udlejer løbende skal male, tapetsere og lakere gulve så ofte det er påkrævet i forhold til det ejendommens karakter.

Når man flytter ind i et nyt lejemål vil man ofte modtage reglerne for husorden, men også hvilken bestemt maling der skal bruges til de forskellige flader i lejemålet. Her vil det også ofte fremgå, hvor tit der skal ske fornyelse af maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve.

Læs mere om reglerne for indvendig vedligeholdelse i vores artikel om indvendig vedligeholdelse.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvem der har den indvendige vedligeholdelsespligt fremgår af lejekontraktens § 8. Denne påhviler ofte lejeren.

Ikke i bedre stand end ved indflytning

Men uanset hvad kan udlejer ikke kræve at det lejede skal efterlades i bedre stand end det var ved indflytningen. Det fremgår som sagt af lejelovens § 98, stk. 1:

”§ 98, stk. 1. (…) Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.”

Det kan f.eks. være nogle forhold der var til stede ved indflytningen, som meget gerne skulle være nedskrevet i indflytningsrapporten eller de ting der fremgår af den mangelliste, som lejer kan sende til udlejer inden for 14 dage efter indflytningsdagen. De ting skal lejeren ikke udbedre eller hæfte for.

Fraflytningssyn og fraflytningsrapport

Det er ved fraflytningssynet udlejer konstaterer det der trænger til istandsættelse. Dette bliver skrevet ned i fraflytningsrapporten.

Hvis udlejer er en privat udlejer og kun udlejer et lejemål er udlejer ikke forpligtet til at afholde fraflytningssyn. Men hvis udlejer vil gøre krav på istandsættelser overfor lejer, må udlejer udarbejde en fraflytningsrapport.

Hvis ikke udlejer sender nogen form for fraflytningsrapport med de krav udlejer vil gøre gældende, til lejer, kan udlejer ikke fastholde kravet overfor lejer. Her må udlejer selv betale for istandsættelserne.

Har du brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål som du ikke fik besvaret i denne artikel eller har du bare brug for mere hjælp omkring reglerne for normalistandsættelse eller bare spørgsmål til fraflytning?

Så kan du få uforpligtende rådgivning på juridisk hjælp fra advokat eller jurist her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM REGLERNE I LEJELOVEN HER