Ny lejelov fraflytning guide

Ny lejelov fraflytning – læs om reglerne i den nye lejelov

Ny lejelov fraflytning. Om man er udlejer eller lejer, er det godt at have styr på hvad der gælder af regler og tidsfrister, når et lejemål er opsagt og man nærmer sig fraflytning. Specielt fordi der trådte nye regler i kraft i 2015 og det kan pludselige være forvirrende at vide om hvad der er gældende for lige præcis den situation man som lejer eller udlejer er i.

Denne artikel kan hjælpe med at få dannet et overblik.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring en lejeretlig sag, så kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris. Læs om rådgivningen her.

Hvis du er udlejer, kan er vores privatudlejer pakke måske noget for dig. Læs mere om pakken her.

Læs hele artiklen herunder.

Der kom ny lejelov i år 2015

I forbindelse med at finde ud af hvad de nye regler ved fraflytning går ud på, er det også en god idé at vide hvad der gjaldt før de nye regler, blev gældende.

Derudover er de gamle regler også stadig aktuelle, da de fortsat er gældende i visse lejemål, der blev indgået før de nye regler blev til. Det er det der kan skabe noget forvirring. Fordi hvorfor gælder den gamle lovgivning stadig, selvom der er lavet ny lovgivning om det samme? De fleste mennesker vil nemlig automatisk tænke at den nye lovgivning erstatter den gamle lovgivning.

Når vi taler om gamle regler og nye regler, så er det datoen 01.07.2015 der er den dato, der deler det, og som man skal tage udgangspunkt i.

Lejekontrakter der er indgået før den 01.07.2015 kan være underlagt de gamle regler ved fraflytning.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Selvom der er kommet ny lovgivning gælder er de gamle regler stadig aktuelle og gælder stadig i nogle bestemte tilfælde. Det komemr meget an på hvornår lejekontrakten er indgået.

Den nye lejelov

Det er ikke fordi, at det omhandler helt nye regler. Reglerne er trods alt fra 2015. Men det er selvfølgelig en nyere lovgivning end den, der gjaldt førhen.

Lejekontrakter der er indgået efter den 01.07.2015 er underlagt nogle af ”nye regler” for fraflytning.

Ny lejelov fraflytning

Når lejer fraflytter gælder der nogle regler. Reglerne har først og fremmest mest betydning for udlejer, da det er udlejer der kan have pligt til at foretage noget bestemt og skal overholde nogle frister.

Nyistandsættelse efter de gamle regler

Efter de gamle regler kan udlejer kræve nyistandsættelse. Men kun hvis lejemålet var nysistandsat ved lejers overtagelse. Det er som sagt ikke noget udlejer skal, men muligheden er der.

Nyistandsættelse omfatter, istandsættelse af alt fra gulve til vægge og fra køkken til bad, så alt fremstår nyt. Nyistandsættelse kan også kun kræves hvis det står i lejekontraktens § 11. Dette kaldes en nyistandsættelsesklausul.

De gamle regler kan som nævnt gælde lejekontrakter der er indgået før 01.07.2015.

Normalistandsættelse efter de nye regler

Efter de nye regler må udlejer kun efter lejelovens § 98, kræve en ”normalistandsættelse” når lejer fraflytter lejemålet:

” § 98. Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12,00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.”

Det betyder at udlejer IKKE kan kræve nyistandsættelse efter de nye regler. I så fald vil dette kunne være ugyldigt.

Ved fraflytning skal der normalt foretages et fraflytningssyn og laves en fraflytningsrapport.

Fraflytningssyn efter lejelovens regler

Fraflytningssynet er synet som udlejer og lejer normalt udfører sammen. Her gennemgår man eller ”syner” lejemålet, så man kan se hvilken stand lejemålet afleveres i.

Alt efter hvilken udlejer der er tilstede, kan det enten ske meget overfladisk eller meget detaljeret. Reglerne afhænger af, om der er tale om den gamle eller den nye lejelov:

  • Efter de gamle regler er fraflytningssynet valgfrit.
  • Efter den nye regler i lejeloven om fraflytning afhænger det af udlejer, om der skal afholdes fraflytningssyn. Det kommer nemlig an på hvor mange boliger som udlejeren udlejer til leje.

Nedenstående er det der gælder efter de nye regler.

Udlejer mere end 1 bolig

Hvis udlejeren udlejer mere end 1 bolig, så er udlejer forpligtet til at indkalde og afholde et fraflytningssyn efter lejelovens § 98, stk. 3:

” § 98 . Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt.”

Udlejer har også nogle tidsfrister der skal overholdes.

Fraflytningssynet skal finde sted senest 2 uger efter lejers fraflytning og indkaldelsen SKAL ske skriftligt med mindst 1 uges varsel.

Vigtige frister og forpligtelser:

  • Der skal afholdes syn senest 14 dage efter lejers fraflytning
  • Der skal indkaldes skriftligt til fraflytningssyn
  • Synes skal indkaldes med mindst 1 uges varsel

Udlejer kun 1 bolig

Hvis udlejeren kun udlejer 1 bolig, har udlejer ikke pligt til at afholde fraflytningssyn.

Vi vil dog anbefale at man gør det alligevel.

Selvom udlejer ikke behøver at afholde et fraflytningssyn, så skal udlejer stadig gøre lejer bekendt med krav om istandsættelse senest 14 dage efter lejers fraflytning (aflevering af nøgler).

Vigtige frister:

  • Udlejer skal sende sit krav om istandsættelse senest 14 dage efter lejers fraflytning (fraflytningsrapport)

Men hvad er en fraflytningsrapport så for noget?

Fraflytningsrapport

Fraflytningsrapporten er en oversigt over standen af lejemålet. Det er typisk den der bliver udarbejdet i forbindelse med et fraflytningssyn.

Udlejer mere end 1 bolig

Hvis udlejer lejer mere end 1 bolig ud, skal udlejer udarbejde en fraflytningsrapport. Denne rapport bliver normalt udarbejdet ved synet.

Rapporten skal også udleveres ved synet enten ved kopi eller på mail, i mens udlejer og lejer står sammen.

Hvis ikke lejer er tilstede, skal rapporten sendes senest 14 dage efter den lejer har afleveret nøglerne.

Vigtige frister for udlejer:

  • Fraflytningsrapport senest 14 dage efter lejers fraflytningsdag (aflevering af nøgler)

Udlejer kun 1 bolig

Hvis udlejer kun lejer en bolig ud, er udlejer som sagt ikke forpligtet til at afholde fraflytningssyn. Udlejer er da heller ikke forpligtet til at udarbejde en fraflytningsrapport.

Men hvis udlejer vil gøre krav gældende om istandsættelse, SKAL udlejer sende en fraflytningsrapport inden for 14 dage efter lejers fraflytningsdag. Hvis udlejer ikke gør det, kan udlejer ikke gøre krav gældende overfor lejer.

Vigtige frister:

  • Fraflytningsrapport indeholdende krav om istandsættelse sendes inden for 14 dage til lejer

Du kan læse mere om reglerne for fraflytningsrapport i vores artikel om fraflytningsrapport.

Hvad er så det afgørende?

Når man som lejer eller udlejer så skal finde ud af hvad der gælder, er der to ting man skal finde ud af og som er det vigtigste:

  1. Hvornår er lejekontrakten indgået?
  2. lejer udlejer kun 1 bolig ud eller mere end 1 bolig?

Det er disse to ting der overordnet er det vigtigste, da der som sagt gælder forskellige regler og alt efter hvornår lejekontrakten er indgået og hvor meget udlejer lejer ud.

Når man har fået konstateret disse to ting, er det lettere at danne sig et overblik over hvad der gælder i lige den situation for en selv.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Før man ved hvad der gælder i ens eget tilfælde, skal man afklare et par ting.

Har du brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål som du ikke fik besvaret i denne artikel eller har du bare brug for mere hjælp omkring reglerne ved fraflytning eller bare generelle spørgsmål til lejeret?

Hos os kan du få juridisk rådgivning til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp.

Du kan læse mere om vores rådgivning herunder:

Få svar på dine spørgsmål her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER