Regler for husdyr i lejebolig

Regler om husdyr i lejebolig – læs om reglerne HER!

Regler om husdyr i lejlighed – hvad gælder? Hvad er husdyr? Og hvad sker der ved misligholdelse af lejekontrakt husdyr? Og hvad hvis lejer for eksempel har hund i lejlighed uden tilladelse?

Dette og meget mere kan du læse nærmere om i denne artikel.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning om for eksempel regler om husdyr i lejebolig, kan du booke rådgivning her.

Læs vores guide til regler om husdyr i lejeboligen herunder.

Regler om husdyr i lejebolig

For at finde ud af, hvad der gælder af regler om husdyr i lejebolig, skal du kigge 2 steder:

  1. Hvad står der i lejekontrakten (normalt i § 10 eller § 11)
  2. Hvad står der i husorden?

Det kan være forskelligt fra lejebolig til lejebolig, hvad lejer må have af kæledyr i lejlighed, og hvordan det er defineret. Det er derfor noget, som typisk vil stå i lejekontrakten eller i husorden. Udlejer kan for eksempel have godkendt kat, men ikke hunde eller for eksempel kun 1 husdyr eller lignende.

Udgangspunktet er, at hvis der ikke er aftalt noget – hverken i lejekontrakten eller husorden – vil lejer som udgangspunkt ikke have ret til husdyrhold. Dog er dette omdiskuteret og stadig ikke endeligt fastlagt af domstolene, men lejeren vil højst sandsynlig have en dårlig sag.

Hvis det er aftalt i lejekontrakten, at lejeren ikke må have husdyr, og husorden efter for eksempel et beboermøde bliver ændret til at godkende husdyrhold, er udgangspunktet, at lejeren ikke må have husdyr. Hovedreglen er nemlig, at en husorden ikke kan ophæve en kontraktbestemmelse aftalt mellem lejer og udlejer i lejekontrakten.

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM REGLER FOR HUSDYR MV. HER

 

Hvad er husdyr?

Husdyr bliver normalt defineret som dyr af en vis størrelse.

Dyr som undulater, hamstere, guldfrisk og lignende vil normalt ikke være husdyr, men hører i stedet under kategorien smådyr.

Det skal være nævnt i lejekontraktens § 11 eller i husordenen, at smådyr ikke er tilladt. Ellers er udgangspunktet, at det er tilladt at have smådyr som kæledyr i lejeboligen.

Bemærk dog fortsat at reglerne for, at lejeren skal overholde reglerne for god skik og orden for smådyr. Hvis et hamster for eksempel larmer meget, kan det betyde, at udlejer kan opsige lejeren.

Læs mere om opsigelse længere nede i artiklen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Misligholdelse af lejekontrakt husdyr
Hvis lejer ikke overholder reglerne for husdyr, kan lejer risikere at blive smidt ud. Det kan medføre i en sag ved Huslejenævnet og boligretten, hvis udlejer ønsker at hæve uden opsigelsesfrist.

Misligholdelse af lejekontrakt husdyr

Hvis lejer alligevel holder husdyr, selvom det ikke er tilladt efter husorden eller lejekontrakten, vil det være en misligholdelse. Det betyder, at lejeren ikke har overholdt reglerne.

Hvis lejer misligholder reglen om husdyr enten i lejekontrakten eller husorden, kan udlejeren i sidste ende forsøge at opsige lejeren – og i visse tilfælde også ophæve (det vil sige smide lejeren ud uden opsigelsesvarsel).

Hvis lejeren holder husdyr, som ikke er til gene, kan der ikke ophæves direkte. Udlejer skal først indbringe sagen for Huslejenævnet og derefter ophæve lejeforholdet, hvis lejeren ikke overholder betingelserne i et betinget lejeforhold.

Må lejer få besøg og passe husdyr?

Lejeren må dog lejlighedsvis gerne få besøg af husdyr, selvom det ikke er lovlig at holde husdyr.

Derudover må lejeren også gerne for en kortere periode passe husdyr. Men der er dog forskel på at passe husdyr lejlighedsvis for en kortere periode og passe husdyr i en længere periode.

At afholde husdyr for en længere periode vil normalt ikke være lovligt og vil kunne medføre, at lejeren risikerer at blive smidt ud (lejekontrakten kan opsiges).

Udlejers mulighed for opsigelse, selvom det er lovligt med husdyr

Det kan være, at lejer lovligt kan have husdyr for eksempel, hvis det er nævnt i lejekontrakten eller i en husorden.

Men udlejer har dog i visse tilfælde mulighed for at opsige lejeren. Dette er for eksempel tilfældet, hvis lejeren tilsidesætter “god skik og orden”.

Lejeren tilsidesætter god skik og orden, hvis husdyret er til væsentlig gene. Det kan være, at husdyret for eksempel larmer meget, hvis det lugter meget, eller hvis det er til fare for de andre beboere.

Der står nemlig i lejelovens § 79, at der normalt kan opsiges som følge af brug på god skik og orden i dette tilfælde:

“8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse.”

Ligesom i alle andre tilfælde ved opsigelse gælder der helt særlige regler. For eksempel skal det vurderes ud fra en rimelighedsvurdering, og der skal sendes en påmindelse. Du kan læse mere om opsigelse i vores artikel om opsigelse af lejekontrakt.

Det kan være kompliceret med reglerne om lejeloven husdyr. Hvis du har brug for juridisk rådgivning om opsigelse ang. husdyr, kan du booke juridisk rådgivning her.

Hund i lejlighed uden tilladelse

Må man have hund i lejlighed uden tilladelse?

I en lejebolig må lejeren kun have hund, hvis det fremgår af lejekontrakten (kig i lejekontraktens § 10 og § 11), eller hvis det står i husorden.

Hvis der ikke står, at man må have husdyr herunder hund, er det ikke tilladt.

Hvis lejeren alligevel har hund uden tilladelse, kan lejeren blive smidt ud. Lejeren kan som udgangspunkt opsiges og i visse tilfælde ophæves.

Få juridisk rådgivning om regler for husdyr i lejebolig

Har du brug for mere rådgivning om regler for husdyr i lejebolig?

Her på eJura.dk er vi specialister inden for lejeret. Vi hjælper både lejere og udlejere om reglerne i bl.a. lejeloven.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning til for eksempel reglerne for husdyr i lejebolig, er du velkommen til at kontakte os. Hos os kender du altid prisen på forhånd, og vi har faste gode priser.

Læs mere og book rådgivningen her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM REGLER FOR HUSDYR MV. HER

 

Regler for husdyr i lejebolig

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.