Skimmelsvamp i lejebolig ejura.dk

Skimmelsvamp i lejebolig – sådan er reglerne

Hvad skal man gøre hvis der er skimmelsvamp i lejeboligen? Er det lejers eller udlejers ansvar? Skimmelsvamp kan være alvorligt, da det er sundhedsskadeligt. Men hvad er det der gælder ved lejemål? Læs nærmere om det i den her artikel og find ud af hvad det kan betyde for dig som lejer eller udlejer.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning vedrørende en lejeretlig sag fx om skimmelsvamp?

Få uforpligtende tilbud fra advokat eller jurist her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er skimmelsvamp?

Vi kender alle til hvordan mug ser ud på madvarer. Den mug vi finder på vores madvarer, er i realiteten skimmelsvamp. Der findes flere millioner former for skimmelsvamp. Noget skimmelsvamp er skadeligt og noget er harmløst.

Da skimmelsvamp kan være skadelig, er det vigtigt at få det fjernet.

Skimmelsvamp kommer af høj luftfugtighed. Det kan skyldes mange ting. Det kan være på grund af bygningens konstruktion, såsom skader eller mangler. Det kan også skyldes lejeboligens brug.

Mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig

Når man bor til leje og har en mistanke om skimmelsvamp i lejemålet, skal man afhjælpe problemet, så det ikke bliver værre. Som lejer har man et ansvar for at reagere.

Uanset om du er lejer eller udlejer, er det vigtigt, at du får den relevante korrespondance på skrift. Dette vil senere kunne vise sig at være vigtig i en eventuel sag om skimmelsvampen.

Skimmelsvamp bliver anset som en mangel ved lejemålet. Jo mindre manglen er jo nemmere og mindre omkostningsfuldt, er det at udbedre manglen. Det er derfor det er vigtigt, at man som lejer følger udlejers anvisninger, så man ikke bidrager til skimmelsvampens forværring. Det har stor betydning, da man måske selv skal betale for udbedringen.

Men hvordan ved man at der befinder sig skimmelsvamp? Nogle gange kan det være svært hvis man ikke ved hvad man skal kigge efter.

Lejer skal være opmærksom på følgende:

 • Mørke pletter og plamager på gulve, lofter, vægge og vinduer
 • Jordslået, indelukket og mugagtig lugt
 • Synlig fugt såsom våde og kolde pletter på vægge og andre flader
 • Buler eller revner i tapetet

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Som lejer har man et ansvar om at reagere hvis der befinder sig skimmelsvamp i lejemålet.

Indvendig vedligeholdelse

Ofte er det dog bestemt i lejekontrakten, at lejer har den indvendige vedligeholdelse. Det betyder at man som lejer selv skal forsøge, at fjerne skimmelsvampen først.

Hvis det ikke er muligt at fjerne, skal lejer kontakte udlejer hurtigst muligt.

Hvad skal udlejer foretage sig?

Udlejer skal om udgangspunkt undersøge og evt. afhjælpe problemer med skimmelsvamp. Enten vil udlejer selv eller et firma komme og bedømme hvad der kan være skyld i skimmelsvampen og hvor stort et problem der er tale om.

Som lejer skal du være stålfast og konsekvent ved, at udlejer får en sagkyndig om at komme ud og undersøge skimmelsvampen. Det er meget vigtigt når det skal fastslås hvem der bærer ansvaret.

Påviser undersøgelsen, at skimmelsvampen er forårsaget af konstruktionsmæssige fejl eller mangler ved lejemålet skal udlejer udbedre og afrense for skimmelsvamp.

Eksempler på bygningsfejl kan være:

 • Utætte vinduer og døre
 • At fundamentet ikke er tørt
 • kuldebroer

Skyldes skimmelsvamp problemet, lejerens forkerte brug af lejemålet, er det normalt lejer, der skal sørge for at fjerne skimmelsvampen og betale for at få løst problemet.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT/JURIST HER

 

Hvem har ansvaret?

Det kan blive ret dyrt for den der er ansvarlig. Det kommer meget an på undersøgelsernes resultat, før man kan sige noget om hvem der er ansvarlig for skimmelsvampens opståen.

At der er konstruktionsfejl/bygningsfejl, betyder ikke altid at udlejer er ansvarlig. Hvis lejer samtidig ikke har fulgt udlejers anvisninger og har brugt det lejede forkert, kan lejer blive ansvarlig.

Lejer kan som sagt blive ansvarlig hvis skimmelsvampen er opstået efter brugen af det lejede. Men hvad vil det helt præcist sige? Hvad indebærer det?

Lejers forpligtelser

Når man flytter ind i en lejebolig, følger der ofte et lille hæfte med hvor man kan læse om husordensreglerne, affaldssorteringen i boligkomplekset og bl.a. anvisninger fra udlejer i forhold til hvordan lejer bevarer et godt indeklima i lejemålet.

Derfor må lejer forebygge skimmelsvamp i lejemålet så vidt som det nu er muligt. Det kan gøres ved:

 • Lufte ud flere gange dagligt.
 • Aftør vindueskarme samt ruder.
 • Tør ikke vasketøj indendørs
 • God rengøringsstandard
 • Undlad at slukke helt for varmen

Luft ud

Det er vigtigt at lufte ud. Det gælder særligt i de rum, der har et højere fugtighedsniveau såsom badeværelse og køkken. Det er en god idé at åbne et vindue når man har været i bad, lad det være åbent i 15-20 min.

Tør vindueskarme og ruder af

Hvis disse dugger til i løbet af natten. Hvis man ikke gør dette, kan det risikeres, at der dannes mug og skimmel i og omkring dine vinduer.

Hold en god rengøringstandard

En god renlig standard i lejemålet hjælper med at holde skimmelsvampen væk. Støv binder nemlig skimmelsvamp.

Undgå at tørre vasketøj indenfor

Det er bedst hvis man undgår helt at tørre tøj indenfor i lejemålet. Men det er ikke alle der har en tørretumbler eller adgang til en. I de fleste lejemål findes der dog vaskerier hvis ikke maskinerne er tilgængelige i selve lejemålet. Men det er stadig ikke alle der vil betale både for vask og tørretumbler. Hvis man ikke kan undgå det, må man sørge for at lufte ekstra godt ud.

Lad være med at slukke helt for varmen

I lejemål der udlejes af boligselskaber, er det sjældent at man selv kan bestemme hvornår der tændes for varmen og hvornår der slukkes. Men når der er mulighed for lidt varme i radiatorerne, så udnyt det. Også selvom det ikke er vinter.

Hvis man som lejer følger de råd og hvad der ellers måtte være af anvisninger fra udlejer, er der ikke tale om forkert brug af det lejede og der må være en formodning for, at skimmelsvampen ikke skyldes forkert brug.

Skimmelsvamp er en ‘mangel’ efter lejeloven

Skimmelsvamp bliver betragtet som en væsentlig mangel ved lejemålet.

Hvis skimmelsvampen er udlejers ansvar, skal udlejeren som sagt udbedre manglen (skimmelsvampen).

Hvis ikke udlejer gør det eller reagerer på lejers henvendelse, vil der måske være en række muligheder:

 • Lejer kan udbedre manglen (skimmelsvampen) for udlejers regning efter lejelovens § 11, stk. 1.
 • Så længe udlejer ikke udbedre manglen, kan lejer kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen efter lejelovens § 11, stk. 2.
 • Lejer kan kræve erstatning efter lejelovens § 13 hvis lejer har handlet svigagtigt eller lejemålet ikke er i den stand som forventet.

Reglerne for dette er komplicerede. Hvis du ønsker nærmere rådgivning om dine rettigheder og pligter i forhold til skimmelsvamp i lejebolig, anbefales det at få juridisk rådgivning.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hold lejemålet så rent som muligt, da skimmelsvamp kan komme af støv og urenheder.

Kan lejeaftalen ophæves?

Efter lejelovens § 12, stk. 1 kan man som lejer godt hæve aftalen med direkte virkning hvis udlejer ikke straks kan afhjælpe manglen.

” § 12. Er det lejede mangelfuldt som nævnt i § 11, og afhjælper udlejeren ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis manglen må anses for væsentlig eller udlejeren har handlet svigagtigt.”

Lejer ophæver lejeaftalen, ved at give udlejer skriftlig besked.

Du kan læse mere om reglerne for ophævelse i vores artikel om ophævelse af lejemål.

Hvis udlejer og lejer er uenige

I tilfælde af, at lejer og udlejer er uenige om for eksempel løsningen på skimmelsvampen eller hvis udlejer ikke reagerer, kan sagen anlægges for Huslejenævnet.

Huslejenævnet

Det skal dog huskes på, at Huslejenævnet kun træffer afgørelse i sagen hvis problemet med skimmelsvampen skyldes udlejers manglende vedligeholdelse af ejendommen eller lejemålet.

Huslejenævnet kan ikke pålægge udlejer at udføre forbedringer for at hindre, at der opstår skimmelsvamp igen.

Man skelner altså mellem vedligeholdelse og forbedringer.

Boligretten

Hvis Huslejenævnet ikke kan træffe afgørelse i sagen, kan man indbringe sagen for boligretten. Det samme gælder hvis man ikke er tilfreds med Huslejenævnets afgørelse.

Har du brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål som du ikke fik besvaret i denne artikel eller har du bare brug for mere hjælp omkring lejeret? Står du allerede i en sag vedrørende skimmelsvamp i en lejebolig?

Så er det vigtigt, at du sørger for så hurtigt som muligt at få en jurist eller advokat på sagen. Såfremt du ikke får den tilstrækkelig juridiske rådgivning om sagen, kan du risikere, at sagen ender i boligretten med mange omkostninger til følge.

Du kan få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra advokat eller jurist her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD FRA ADVOKAT HER

 

Skimmelsvamp i lejebolig ejura.dk