Tidsbegrænset lejekontrakt opsigelse

Tidsbegrænset lejekontrakt opsigelse – læs om reglerne her

Tidsbegrænset lejekontrakt opsigelse? Et lejeforhold kan normalt opsiges med det aftalte opsigelsesvarsel. Det er hvert fald det de fleste tror. Det er bare ikke helt det der altid gælder i et lejeforhold som er tidsbegrænset. Denne artikel kan hjælpe dig med at blive klogere på opsigelse ved tidsbegrænsede lejemål.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring en lejeretlig sag, så kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris. Læs mere om vores rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Tidsbegrænset lejekontrakt

En tidsbegrænset eller et tidsbestemt lejemål betyder, at man på forhånd har aftalt at lejemålet kun varer i en vis periode. Det er normalt noget der aftales ved indgåelsen af lejekontrakten.

Sådan en lejeaftale skal som udgangspunkt ikke opsiges. Lejekontrakten ophører uden videre ved udløbet af lejeperioden.

Det fremgår af lejelovens § 80, stk. 1:

”§ 80, stk. 1. Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.

Bestemmelsen giver dog alligevel en mulighed for opsigelse af tidsbegrænset lejeaftaler.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING HER

 

Opsigelse af tidsbegrænsede lejemål.

Det fremgår også af lejelovens § 80, stk. 1, at de tidsbegrænsede lejeaftaler er uopsigelige. Det er også det der er udgangspunktet.

Men det fremgår også, at de er uopsigelige medmindre man aftaler andet.

Det betyder altså, at man godt kan opsige en tidsbegrænset lejeaftale. Men KUN hvis det står i lejekontrakten.

Hvis man aftaler at lejer eller udlejer godt kan opsige i lejeperioden, er det vigtigt at det anføres i lejekontraktens § 11. Ellers er det ikke gyldigt.

Hvis der som sagt ikke er aftalt noget og der ikke er anført noget om opsigelse i lejekontraktens § 11, falder man normalt tilbage på lejelovens regler om uopsigelighed.

Det betyder, at lejer hæfter og er forpligtet til at betale leje i hele lejeperioden.

Læs også vores artikel: Tidsbegrænset lejekontrakt – ALT om reglerne HER.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

En aftale kan tidsbegrænses. sådan en lejeaftale skal ikke opsiges, da den normalt ophører ved udløbet af den aftalte lejeperiode.

Ophør af tidsbegrænset lejekontrakt

Der er således 3 forskellige måder en tidsbegrænset aftale kan bringes til ophør:

  1. Ved lejeperiodens udløb
  2. Ved opsigelse hvis aftalt
  3. Ved lejers misligholdelse

Når lejeaftalen ophører skal lejer flytte. Men det sker sommetider at lejer ikke flytter og bliver boende.

Tilsidesættelse af aftale om tidsbegrænsning

En udlejer skal huske at sikre sig, at lejeren flytter efter udløbet af en tidsbegrænset lejeaftale.

Hvis ikke udlejer gør det, kan man risikere at lejer har lov til at blive boende.

Det er det der er specielt ved de tidsbegrænset lejeaftaler. Hvis udlejer ikke reagerer på, at lejeren ikke flytter, kan lejeren få lov til at blive boende efter lejelovens § 80, stk. 2:

”§ 80, stk. 2. Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.”

Derudover vil lejeaftalen ikke længere være tidsbegrænset, men blot fortsætte på almindelige opsigelsesvilkår. Lejer vil altså i dette tilfælde være beskyttet af lejelovens opsigelsesgrunde i § 83.

Disse betingelser skal være opfyldt, før lejer kan blive boende efter udløb:

  • Det lejede skal være brugt i mere end en måned efter lejeperiodens udløb
  • udlejer skal have været klar over det
  • udlejer må ikke have opfordret lejeren til at flytte

Udlejer skal altså have forholdt sig helt passiv, men velvidende om at lejer er blevet boende.

Nogle gange kan det dog godt være usikkert for udlejer at vide hvad der skal til, for ikke at havne i den situation hvor lejer kan blive boende.

Udlejer skal sikre sig, at lejer rent faktisk flytter

Hvis udlejer ikke er flyttet, må udlejer fremsætte en opfordring til lejer om flytning.

Derefter er det vigtigt, at udlejer også følger op på sin opfordring. Ellers kan udlejer blive fanget af passivitetsbetragtningen og måske miste sin ret til at udsætte lejer ved fogedretten.

Opfordringen kan sendes både før og efter udløbet af lejeperioden.

Udleje ville også kunne have et krav om erstatning, hvis lejeren bliver uretmæssigt boende.

En anden måde hvorpå tidsbegrænsningen kan tilsidesættes er gennem boligretten. Læs mere herunder.

Tilsidesættelse af tidsbegrænsningen af boligretten

Efter lejelovens § 80, stk. 3 kan boligretten vælge at tilsidesætte tidsbegrænsningen fordi tidsbegrænsningen ikke er ordentligt begrundet fra udlejers side af.

Reglen lyder sådan her:

”§ 80, stk. 3. Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold.”

Det betyder for eksempel, at udlejer ikke må tidsbegrænse lejeaftalen blot fordi, at udlejer skal være sikker på at kunne lide sine lejer.

Her kan boligretten beslutte at det er de almindelige opsigelsesvilkår der gælder.

Det er en god idé som lejer at kende til den her bestemmelse, da den ofte overses.

Følgende forhold for udlejer ser man som tilstrækkeligt begrundet:

  • i udlandet på grund af arbejde eller studie (hensigten skal være at komme tilbage)
  • rejser rundt
  • ønske om senere salg, da det ikke er muligt på nuværende tidspunkt
  • ønsker at flytte ind i boligen selv

Som udlejer skal man dog være opmærksom på, at hvis der er tale om en ejerlejlighed, som udlejer aldrig selv har beboet, kan man ikke bruge den sidste årsag.

Derudover kan man heller ikke anvende den årsag hvis man udlejer flere ejendomme. 

I følgende dom blev tidsbegrænsningen tilsidesat:

Eks. U 2004.712 Ø: Retten anerkendte ikke, at en person der var bosat i udlandet på ny, udlejede tidsbegrænset. På tidspunktet for den sidste udlejning antog man, at hun havde opgivet sine planer om at vende tilbage til landet og bosætte sig i lejligheden.

I følgende dom blev tidsbegrænsningen IKKE tilsidesat:

Eks. U 1996.461 Ø: Sagen vedrørte en ejerlejlighed hvor det var velbegrundet tidsbegrænsning, som skyldes, at udlejer selv ville flytte ind på et tidspunkt. Konen til udlejer havde og beboet lejligheden i en årrække.

Har du brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål som du ikke fik besvaret i denne artikel eller har du bare brug for mere hjælp omkring reglerne for opsigelse ved tidsbegrænset lejemål eller bare tidsbegrænset lejemål generelt?

Hos os kan du få juridisk rådgivning til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp. Vi er specialister inden for reglerne i lejeloven, og hjælper både lejere og udlejere med rådgivning og sager.

Du kan læse mere om vores rådgivning herunder:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM REGLERNE I LEJELOVEN HER