Tilbagebetaling af depositum

Tilbagebetaling af depositum – Hvornår skal udlejer tilbagebetale? Læs her

Tilbagebetaling af depositum. Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum? Får man indskud tilbage, eller må udlejer beholde det? Hvad er depositum overhoved? Hvad må udlejer modregne depositummet? Hvad står der i lejeloven om de regler?

Alle disse spørgsmål kan du få svar på i denne artikel.

Har du brug for juridisk rådgivning til tilbagebetaling af depositum, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du selv klare sagen? Så kan du købe vores “Manglende tilbagebetaling af depositum-pakke“. Med i pakken får du både en skabelon til påkrav, som du skal sende til udlejeren samt skabelon til skrivelse til Huslejenævnet for at starte sagen. Du kan dermed klare sagen selv for kun 199 kr. inkl. moms. Køb pakken her.

Læs hele artiklen herunder.

Tilbagebetaling af depositum

Udlejer kan kræve et beløb i forbindelse med, at lejekontrakten bliver underskrevet. Beløbet vil ofte være 3 måneders husleje. Dette beløb kaldes for depositum. Beløbet er til udlejers sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning.

Udlejer kan modregne gyldige istandsættelseskrav og andre skyldige beløb i forbindelse med fraflytningen i depositummet.

Dog har udlejer pligt til tilbagebetaling af depositum. Udlejeren har pligt til at lave en fraflytningsrapport, som skal sendes til lejeren. Derefter skal udlejer sende en opgørelse over kravet og modregne dette i lejerens depositum.

Men hvornår har udlejer senest pligt til at tilbagebetale depositummet?

Udlejeren skal normalt tilbagebetale depositummet med det samme, at udlejeren kan gøre endeligt op, hvad der gyldigt skal betales. Det er for eksempel gyldige krav om istandsættelse, reparationer mv. i forbindelse med fraflytningen.

Udlejeren har derfor normalt 1-2 måneder efter fraflytningsdagen til at tilbagebetale depositum, hvis der er noget tilovers.

Hvis du som lejer ikke har fået tilbagebetalt dit depositum, hjælper vi gerne efter en ‘no cure – no pay’-model. Læs mere længere nede.

Lad os se lidt nærmere på reglerne i bl.a. lejeloven om tilbagebetaling af depositum.

Hvad er depositum?

Hvad er depositum overhoved for noget?

Depositum er som tidligere nævnt i denne artikel udlejerens sikkerhed for lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytning.

Men hvad betyder det sagt på ‘almindelig dansk’?

Det betyder, at ved indflytning kan udlejer kræve, at lejeren skal betale et såkaldt ‘depositum’. Det kan svare til for eksempel 3 måneders husleje.

Indtil lejeren fraflytter, må udlejeren beholde dette depositum. Når lejeren fraflytter, skal udlejeren opgøre, hvad udlejer mener, at lejeren skylder. Hvis udlejeren for eksempel mener, at der skal rengøres, males og slibes gulve, så kan udlejer modregne dette i depositummet. Men selvfølgelig kun hvis det er gyldige krav – altså krav, der overholder lejeloven.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvad er depositum
Depositum er udlejers sikkerhed for lejerens eventuelle manglende betaling af krav ved fraflytning. Udlejer skal tilbagebetale det resterende beløb inden for 1-2 måneder, medmindre udlejer har saglig begrundelse for at tilbageholde det længere.

Hvad er depositum ifølge lejeloven?

Depositum er selvfølgelig også nævnt i selve lovteksten.

Men hvad står der, at depositum er?

Der skal du kigge i lejelovens § 34. Der står bl.a. i denne paragraf:

§ 34. Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse ved lejemålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning(…)”

Hvad betyder denne paragraf så? Jo, lad os lige dele den op:

 • Udlejer må ved lejemålets indgåelse kræve depositum
 • Depositummet må svare til indtil 3 måneders leje
 • Beløbet er til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning

Det er altså i forbindelse med, at lejekontrakten bliver underskrevet, at udlejer må kræve depositum.

Depositummet må maksimalt være på 3 måneders leje. Det kan dog godt svare til mindre end 3 måneders leje – for eksempel kun 2 eller 1 måneds husleje.

Beløbet er udlejerens sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Du kan læse mere om, hvad udlejer må bruge depositum længere nede i artiklen.

Men hvor længe må udlejer så tilbageholde depositum? Det kan du læse om herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM PAKKE HER

 

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?

Jeg møder ofte både udlejere og lejere, der spørger mig: “Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?”. Og lejere der ofte generelt spørger: “Får man indskud tilbage?”.

Lad os se lidt nærmere på reglerne.

Udlejer må ikke ‘bare’ blive ved med at vente med at tilbagebetale depositum. Udlejeren skal opgøre sine krav over for lejeren inden for rimelig tid og derefter tilbagebetale resten af depositummet.

Dette betyder, at udlejeren normalt skal tilbagebetale lejerens depositum inden for 1-2 måneder efter fraflytning. Men det afhænger af selve processen ved fraflytningen, og udlejer kan have saglig begrundelse for at tilbageholde depositummet i længere tid.

Hvis udlejer ikke har udarbejdet fraflytningsrapport, som er blevet udleveret til lejer inden for fristerne i lejeloven (som udgangspunkt 14 dage efter fraflytningsdagen eller fraflytningssynet osv.), kan udlejer blive forpligtet til at skulle betale hele depositummet tilbage til lejer.

Processen ved tilbagebetaling af depositum vil kunne illustreres sådan her:

 

 

Men hvad må udlejer så modregne i lejers depositum? Det kan du læse mere om herunder.

Hvad må udlejer bruge depositum på?

Så udlejer skal tilbagebetale lejers depositum inden for 1-2 måneder fra fraflytningsdagen.

Men hvad skal udlejer tilbagebetale? Hvad må udlejer bruge depositum på?

Det skal vi gennemgå i dette punkt. Lad os først lige kigge i lejeloven.

Lejeloven er nemlig et godt sted at starte. I lejelovens § 34 stod der nemlig, at depositum var “til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning”.

Det er antaget i den juridiske litteratur og i følge praksis, at udlejer kan anvende depositum til dækning af alle skyldige lejerydelser ved lejeforholdets ophør. Dette gælder, medmindre der udtrykkeligt står i lejekontrakten, hvad beløbet kan bruges til.

Depositummet kan derfor bl.a. bruges til:

 • Krav vedrørende istandsættelse efter fraflytning
 • Lejerestancer (manglende betalt husleje)
 • Tilgodehavender i henhold til forbrugsregnskaber osv.

Depositummet kan dog kun bruges ved fraflytning. Udlejer må derfor for eksempel ikke modregne manglende husleje, hvis lejeforholdet ikke er ophørt. I det tilfælde skal udlejeren i stedet “udsætte lejeren”, som det kaldes. Hvis du er udlejer, kan du læse mere om dette i vores artikel om udsættelse af lejer.

Krav vedrørende istandsættelse kan du læse mere om længere nede i denne artikel.

Skal udlejer tilbagebetale hele beløbet inden for 1-2 måneder?

Et spørgsmål, jeg ofte møder er, at om udlejeren skal tilbagebetale hele beløbet inden for tidsfristen på 1-2 måneder fra fraflytning.

Svaret er kort fortalt: Nej, ikke nødvendigvis.

Udlejer kan tilbageholde et “passende beløb” til sikkerhed for lejerens eventuelle efterbetalingspligt i henhold til et forbrugsregnskab, der endnu ikke er opgjort, hvis der er betalt forbrug aconto.

Så hvis der kan risikere at komme en regning på varme og vand eller lignende efter lejeren er fraflyttet, må udlejeren ‘gemme’ et “passende beløb”. 

Et “passende beløb” vil selvfølgelig normalt selvfølgelig ikke være hele depositummet. Hvis lejer for eksempel har betalt et depositum svarende til 15.000 kr., må udlejer ikke ‘bare’ vente med at tilbagebetale alle 15.000 kr. med begrundelsen, at udlejer lige vil vente og se, om der kommer en varmeregning senere eller lignende.

Derudover må udlejer modregne i retmæssige istandsættelseskrav. Om istandsættelseskravene er retmæssige afhænger bl.a. af, om udlejer har udarbejdet fraflytningsrapport inden for 2-ugers fristen eller ej. Du kan læse mere om istandsættelsen ved fraflytning herunder.

Lejeloven istandsættelse fraflytning

Hvad må udlejer så modregne i depositum i forhold til istandsættelseskrav?

Reglerne for modregning er forholdsvis komplekse. Hvor meget udlejer må modregne til istandsættelse og lignende ved fraflytning afhænger bl.a. af:

 • Hvordan var lejemålets stand ved indflytning – og hvordan kan dette bevises?
 • Er det aftalt i lejekontrakten, at det er lejer eller udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt?
 • Er der mangler eller skader, som rækker ud over vedligeholdelsespligten?
 • Er der tale om skader, som er omfattet af slid og ælde?

Udlejer skal inden for 14 dage fra fraflytningsdagen lave en fraflytningsrapport. Hvis udlejer har pligt til at afholde fraflytningssyn, skal udlejer overholde fristerne for dette samt inden for 14 dage efter synet fremsende fraflytningsrapporten, hvis lejer ikke modtog rapporten ved synet.

Ud fra det, der noteres i fraflytningsrapporten, skal udlejer lave en opgørelse. Udlejer er ikke forpligtet til at skrive bestemte beløb og for eksempel indhente konkrete tilbud på håndværkerregninger.

Udlejer skal dog opgøre kravet imod lejeren, så lejeren ved, hvor stort et beløb, der er tale om. Hvis lejer mener, at beløbet er for stort, kan lejer klage til Huslejenævnet.

Du kan læse mere om istandsættelseskrav i vores artikel om lejeloven fraflytning.

Få hjælp til tilbagebetaling af depositum

Har udlejer ikke tilbagebetalt (hele) dit depositum?

Så kan vores “Manglende tilbagebetaling af depositum-pakke” måske være noget for dig. Med i pakken får du følgende skabeloner:

 • Skabelon til juridisk gyldigt påkrav, som skal sendes skriftligt pr. anbefalet brev til udlejer, inden du kan sende sagen i Huslejenævnet
 • Skabelon til skrivelse til Huslejenævnet, hvor du beder om Huslejenævnets hjælp til sagen

Skabelonerne er lavet, så du blot skal være opmærksom og eventuelt rette det, der er markeret med gult. Skabelonerne leveres i .docx-fil og kan derfor åbnes på de fleste computere (for eksempel i tekstbehandlingsprogrammer såsom Microsoft Word, OpenOffice osv.).

Pakken får du for kun 199 kr. Du vil dermed kunne spare advokatregningen på flere tusinde kroner og kunne klare hele sagen selv for kun 199 kr. inkl. moms.

Tilbagebetaling af depositum pakke til Huslejenævnet og udlejer

Læs mere om pakken her:

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM-PAKKE HER