Trappeleje guide

Trappeleje – må udlejer kræve det? JA, hvis… Læs mere her

Trappeleje? Hvad er det? Må udlejer kræve det? Hvordan er det med trappe stigning regler? Og hvad er forskellen på trappelejen og nettoprisindeks huslejestigning?

Det og meget mere kan du få svar på i denne artikel.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning efter at have læst denne artikel, er du velkommen til at kontakte os. Vi har faste, gode priser, der er til at betale.

Læs mere om vores rådgivning her.

Du kan læse hele artiklen om trappeleje herunder.

Trappeleje

Trappeleje er det tilfælde, hvor udlejer over en periode lader huslejen stige. Huslejen stiger ligesom en trappe: den bliver går opad og bliver højere og højere.

Et eksempel kunne være, at huslejen stiger 200 kr. hvert år. Dette vil være trappeleje.

Men er trappeleje så ulovligt?

Det afhænger af, om lejekontrakten med trappeleje er indgået før eller efter d. 01.07.2015.

Med den nye lejelov fra 2015 blev det nemlig gjort ulovligt at aftale trappeleje. Lejekontrakter indgået før den lejelov, må dog gerne indeholde aftale om trappeleje.

For at finde ud af, om trappelejen er gyldig, skal du altså stille dig selv spørgsmålene:

  • Er lejekontrakten indgået før 01.07.2015?
  • Eller er lejekontrakten indgået efter 01.07.2015?

Hvis lejekontrakten er indgået efter d. 01.07.2015 (datoen for den nye lejelov), skal huslejestigningen istedet ske efter reglerne om nettoprisindeks.Dette kaldes også pristalsforhøjelse. Du kan læse mere om nettoprisindekset længere nede i artiklen.

Derudover gælder reglerne for huslejestigning som følge af, at huslejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi mv. samt reglerne for forbedringer også.

Men lad os se lidt på det grundlæggende om regler for trappeleje og derefter gå mere i dybden med reglerne.

Hvad er trappeleje?

Trappeleje er, hvor huslejen forhøjes pr. automatik på forudaftalte bestemte tidspunkter.

Det kan være, der står i lejekontrakten:

Huslejen stiger hvert år pr. d. 1. januar med 150 kr. i perioden 2014-2025.

Hvilken konsekvens har trappelejen så? Lad os tage et eksempel:

Eksempel: Mikkel lejer en bolig. I lejekontrakten står der: “Huslejen stiger hvert år pr. d. januar med 150 kr. indtil år 2025” (trappeleje)
Mikkel underskrev lejekontrakten i 2014. Her skulle Mikkel betale 6.000 kr. i husleje. Det betyder, at Mikkel fra d. 1. januar 2019 skal betale 6.750 kr. om måneden i husleje. Regnestykket er nemlig: 150 x 5 = 750 kr. i huslejestigning.

Som nævnt gælder reglerne for bl.a. det lejedes værdi stadig. Det betyder, at huslejen stadig ikke må være væsentlig højere end efter lejelovens og boligreguleringens øvrige regler for huslejefastsættelse.

Du kan læse mere om trappe stigning regler herunder.

Trappeleje
Er trappeleje ulovligt? Der afhænger af, hvornår lejekontrakten er underskrevet. Hvis den er skrevet under før d. 01.07.2015, er det ikke sikkert, at det er ulovligt.

Trappe stigning regler

Før 01.07.2015 var det lovligt at aftale trappe stigning i lejekontrakten. For eksempel at huslejen skal stige med 200 kr. om året eller lignende.

Der gælder dog visse trappe stigning regler, hvis trappestigningen skal være gyldig.

Reglerne for trappe stigning er bl.a.:

  • Trappelejen skal være aftalt før d. 01.07.2015
  • Forhøjelsen skal ske til bestemte tidspunkter med sluttidspunkt
  • Trappestigningen må ikke medføre, at huslejen bliver højere end de ufravigelige regler om for eksempel det lejedes værdi og omkostningsbestemt husleje
  • Der er ikke krav om, at udlejer skal varsle trappelejestigninger

Du kan læse mere om trappeleje mv. herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM TRAPPELEJE MV. HER

 

Er trappeleje ulovligt?

Er trappeleje så ulovligt?

Nej!

Som nævnt afhænger det bl.a. af, hvornår lejekontrakten er underskrevet. Hvis lejekontrakten er underskrevet efter d. 01.07.2015, vil den uanset dets form og variant være ulovlig.

Hvis lejekontrakten er underskrevet før d. 01.07.2015, kan trappelejen være lovlig. Dog gælder der som nævnt tidligere også visse regler for udformningen af trappelejen, da den ellers kan være ugyldig.

For eksempel skal der være defineret stigninger på visse tidspunkter og med sluttidspunkt, og huslejen må aldrig overstige de øvrige regler for husleje i bl.a. lejeloven og boligreguleringsloven.

I stedet for trappelejestigning, kan der være aftalt nettoprisindeks stigning. Med den nye lejelov gjorde man nemlig huslejstigning som følge af nettoprisindekset lovligt som en erstatning til trappelejestigning.

Læs mere om nettoprisindeks huslejestigning herunder.

Nettoprisindeks huslejestigning

Reglerne for nettoprisindeks huslejestigning fremgår af lejeloven. Denne form for huslejestigning kaldes også for pristalsstigning eller pristalsregulering.

Men hvad står der helt præcist i lejeloven?

Der står i lejelovens § 53, stk. 2:

“Stk. 2. Der kan ikke træffes aftale om, at lejen skal reguleres på anden måde end fastsat i §§ 47-52. Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.”

Reglen blev indført med den nye lejelov og erstatter reglen om trappelejestigning. Reglen går ud på, at huslejen må stige med et beløb, som udregnes efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Der gælder mange af de samme regler for nettoprisindeksstigning som ved trappe leje stigning.

For eksempel må huslejen stadig ikke stride imod lejelovens og boligreguleringslovens øvrige ufravigelige regler om huslejen. For eksempel må huslejen stadig ikke være højere end det lejedes værdi. Huslejestigning efter nettoprisindekset skal desuden være aftalt.

Trappe stigning regler
Lejekontrakter underskrevet efter d. 01.07.2015 er ugyldige. Der skal i stedet aftales trappeleje.

Hvor meget må huslejen stige?

Der gælder som nævnt tidligere flere regler for huslejestigning.

Først og fremmest afhænger huslejesfastsættelsen af, hvilken kommune lejeboligen befinder sig i. På baggrund af kommunen kan du nemlig finde ud af, om boligreguleringslovens regler skal anvendes. Derudover skal du finde ud af, om boligen er opført/taget i anvendelse efter d. 31.12.1991. Hvis det er tilfældet, skal huslejen som udgangspunkt fastsættes efter boligreguleringslovens regler.

Derudover gælder reglerne for forbedringer og nettoprisindeksstigning selvfølgelig også.

Hvis huslejen er væsentlig højere end tilladt, kan lejeren forsøge at indbringe sagen for Huslejenævnet. Vær opmærksom på, at lejeren under visse omstændigheder kan få reguleret huslejen med tilbagevirkende kraft. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis huslejestigning er sket inden for de seneste 12 måneder.

Få juridisk rådgivning om trappeleje

Har du brug for juridisk rådgivning om trappeleje? Eller bare brug for en jurist til at besvare dine spørgsmål inden for lejeret?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig.

Her kan du få juridisk rådgivning pr. telefon eller e-mail. Du får rådgivning til faste og gode priser, som du altid kender på forhånd.

Du behøves derfor ikke være bange for en dyr regning fra en advokat, som blev dyrere end frygtet. Vores regning bliver aldrig højere, end vi havde aftalt, og du ved altid, hvad regningen lyder på, da vores priser er gennemskuelige.

Du kan læse mere om vores rådgivning her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM TRAPPELEJE MV. HER

 

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Brug for hjælp? Jeg sidder klar til at hjælpe dig. Du kan booke rådgivning til en god pris her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.