Udlejning af andelsbolig

Udlejning af andelsbolig – regler for fremleje og udlejning

Udlejning af andelsbolig – hvordan er reglerne for fremleje og udlejning? Hvad står der i lejeloven? Hvad med ulovlig fremleje af andelsbolig? Og hvad med opsigelse af udlejet andelslejlighed?

Det og meget mere kan du få svar på i denne artikel om udlejning af andelslejlighed.

Hvis du har brug for juridisk hjælp fra jurist eller advokat til reglerne, kan du få uforpligtende tilbud her.

Læs hele vores artikel herunder.

Udlejning af andelsbolig

Ejer du en andelsbolig, og overvejer du at udleje eller fremleje den?

Så du være opmærksom på reglerne og juraen. Hvis du ikke overholder reglerne for fremleje og udlejning af andelslejligheden, kan du risikere at blive ekskluderet – altså blive smidt ud af andelsboligforeningen!

Start med at se vores video (7 min. og 21 sekunder) herunder:

(Artiklen fortsætter under videoen)

Noget af det, som du skal være opmærksom på, er bl.a.:

  • Må der fremlejes eller udlejes ifølge vedtægterne?
  • Reglerne for opsigelse af lejeren i en udlejet andelsbolig
  • Er der styr på indflytningssyn og fraflytningssyn?
  • Huslejens størrelse – skal fastsættes efter lejelovens regler

Du kan læse mere om reglerne herunder.

Læs vedtægterne om udlejning og fremleje af andelsbolig

Men hvornår må du så udleje eller fremleje din andelsbolig?

Først skal du kigge i andelsboligforeningens vedtægter. Vedtægterne er foreningens ‘lov’. Det er den, der bestemmer, om det er lovligt for dig at fremleje eller udleje. Hvis der ikke står noget om dette, vil det som udgangspunkt ikke være lovligt – men hør bestyrelsen ad.

Som nævnt skal du overholde de regler, som står i vedtægterne. Ellers kan du risikere, at andelsboligforeningen kan smide dig ud!

Begreberne ‘udlejning’ og ‘fremleje’ bruges mere eller mindre i flæng i forhold til andelsboliger. Det kan give anledning til nogle misforståelser. Udgangspunktet må være, at du formentlig skal overholde de regler, som knytter sig til begrebet.

Hvis der står i vedtægterne, at det er tilladt at fremleje andelen, skal du formentlig overholde reglerne for fremleje. Reglerne for fremleje af andelsboliger står bl.a. i lejeloven.

For eksempel vil du formentlig skulle overholde 2-års reglen, hvis der i vedtægterne står, at fremleje er tilladt. Det betyder, at efter lejelovens § 70, må du kun fremleje i 2 år, hvis du fremlejer hele lejligheden (og ikke kun et enkelt værelse).

Hvis der står andet i vedtægterne – for eksempel at fremleje kun er tilladt 1 år – så vil du selvfølgelig skulle overholde dette i stedet.

Lejelovens regler for udlejning af andelsbolig

Lejeloven indeholder som sådan ikke nogle særlige regler for udlejning af andelslejligheder. Lejeloven som helhed vil også være gældende ved udlejning af andelsbolig.

Udlejere af andelsboliger er dog nævnt visse steder i lejeloven. 

Det gælder for eksempel lejelovens § 59a, stk. 4. I følge denne paragraf kan udlejere af andelsboliger få hjælp fra Huslejenævnet til visse dele af huslejen. 

Derudover gælder lejelovens § 82, litra c. Denne omhandler muligheden for udlejere for at opsige, hvis det er til eget brug, og lejeboligen er en andelslejlighed.

Der står i lejelovens § 82, litra c, at udlejere kan opsige:

“c) ejerbolig eller andelsbolig, hvis ejeren eller andelshaveren selv agter at bebo lejligheden, idet reglen dog kun gælder for ejere af ejerboliger eller ejere af andele i andelsboligforeninger, der ejede den pågældende lejlighed eller andel på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og som på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger,”

Udover opsigelse, er det en god idé at undersøge reglerne for indflytningssyn og fraflytningssyn. Vi på eJura.dk hjælper gerne med afholdelsen af et juridisk korrekt indflytningssyn og fraflytningssyn. Selvom I er gode venner eller kender hinanden, er vores erfaring, at ved fraflytning, kan I hurtigt blive uenige om, hvad der skal laves og istandsættes og dermed modregnes i depositummet.

Det kan være en god idé at få en jurist eller advokat med til fraflytningssyn. Få uforpligtende tilbud her.

Husleje ved udlejning af andelsbolig

Da lejeloven også gælder for udlejning af andelsbolig, skal lejelovens regler om huslejen også overholdes.

Det betyder, at udlejeren ikke må tage hvilket som helst i leje. En klassisk fejl er, at udlejer beregner, hvor meget udlejeren betaler i boligafgift samt til lån hver måned og derefter tager dette beløb eller noget i nærheden af dette beløb i leje.

En anden fejl er, at udlejer kigger på diverse lejesider som for eksempel Boligportalen eller lignende for at finde ud af, hvad andre udlejere tager i husleje for lignende lejeboliger. 

Huslejens størrelse er dog ikke afhængig af de udgifter, som udlejer har til boligafgift og lån. Fordi andre udlejere ikke har styr på reglerne for huslejens størrelse vil det heller ikke gøre det mere lovligt for lejen. Mange udlejere på Boligportalen og lignende har ikke vurderet huslejens størrelse korrekt og kan til enhver tid risikere en sag i Huslejenævnet.

Udlejere af andelsboliger bør forinden indgåelsen af lejekontrakten forsøge at kontakte Huslejenævnet for at få en forhåndsgodkendelse af lejen. At beregne lejens størrelse kan være svært selv at gøre som privatudlejer. En forhåndsgodkendelse koster 526 kr. (år 2021). 

Dette vil dog være med forbehold, da vi ikke har mulighed for at besigtige lejeboligen. 

Du kan læse mere om huslejens størrelse i vores artikel om fastsættelse af husleje.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Regler for udlejning af andelslejlighed
Der gælder mange regler ved udlejning af en andelslejlighed. For eksempel er der regler i lejeloven for opsigelse og huslejens størrelse. Det er en god idé at få hjælp fra en jurist, hvis du er i tvivl om reglerne.

Opsigelse af udlejet andelsbolig

Lejeloven gælder også ved opsigelse af en udlejet eller fremlejet andelsbolig.

Det betyder, at udlejeren ikke blot kan opsige lejeren, som udlejeren ønsker. Hvis hele andelsboligen er udlejet – og ikke kun et enkeltværelse vil udlejeren kun kunne opsige i særlige tilfælde. Det er for eksempel hvis udlejeren selv ønsker at bo i boligen.

Det er vigtigt at bemærke, at udlejeren af en hel andel ikke blot kan skrive ind i lejekontrakten, at der er et gensidigt opsigelsesvarsel på for eksempel 3 måneder. Lejeren har en særlig beskyttelse i lejeloven imod at blive sat på gaden. Lejeren af en andelsbolig kan derfor ikke bare lige blive opsagt.

Hvis der er aftalt et opsigelsesvarsel på 3 måneder fra udlejers side, vil det ikke være gyldigt, hvis der er tale om udlejning af hele boligen, da det vil være i strid med lejelovens ufravigelige regler.

Du kan læse mere om opsigelsesreglerne i vores artikel om opsigelse af lejekontrakt.

Ulovlig fremleje af andelsbolig

Det vil ikke være lovligt at fremleje andelsboligen, hvis der står i vedtægterne, at det ikke er tilladt. 

Hvis udlejeren ikke overholder reglerne i vedtægterne i andelsboligforeningen, vil det være ulovlig fremleje.

Den ulovlige fremleje kan ende med, at udlejeren bliver ekskluderet af andelsboligforeningen og dermed smidt ud.

Udlejning af værelse i andelsbolig

Hvis der kun er tale om udlejning af et værelse i en andelsbolig, er reglerne lidt anderledes.

For udlejning af et værelse kan udlejeren nemlig lettere opsige lejeren.

Efter lejelovens § 86, der henviser til lejelovens § 82, litra a, er opsigelsesvarslet som udgangspunkt kun 1 måned. Du kan læse mere om opsigelse i vores artikel om opsigelse af lejer.

Derudover skal du fortsat ved udlejning er værelse være opmærksom på reglerne for fastsættelse af husleje.

Få juridisk rådgivning om udlejning af andelsbolig

Der er mange regler for udlejning af andelsbolig og fremleje af andelsbolig. Hvis det kan virke forvirrende, er det til at forstå.

Hvis reglerne ikke overholdes kan det medføre i sager ved Huslejenævnet eller boligretten. Det kan godt betale sig at kende til reglerne i blandt andet lejeloven.

Der er aldrig to sager, der er ens. Derfor tager en advokat gerne en uforpligtende snak med dig om sagen. Derefter får du uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD HER

 

 

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.