Anfordringslån guide eJura.dk

Anfordringslån – guide til rente-, afdrags- og skattefrit lån

Anfordringslån. Hvad er det? Er det også det, man kalder for et familielån? Og hvordan er reglerne for skat? Kan man slippe for at betale gaveafgift, hvis vi laver et lån? Og hvad er forskellen på sådan et lån til venner i forhold til familiemedlemmer?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Du kan få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp til anfordringslånet her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er et anfordringslån?

Et anfordringslån bliver også kaldt for et rentefrit lån eller blot et familielån. Det er et gældsbrev i form af en låneaftale mellem dig (långiver, kalder man det) og en anden person (lånmodtager, kalder man det).

Se vores video herunder om anfordringslån (varer 2:31).

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Ofte er det et lån uden, at der skal betales nogle renter. I kan også aftale, at det er afdragsfrit. Det betyder, at der ikke skal betales nogle månedlige eller årlige afdrag.

Dog er det et krav, at anfordringslånet indeholder en ‘bestemmelse’ om, at lånet skal tilbagebetales, hvis den, der giver lånet, anmoder om det. Der er dog ikke noget krav om, at den, der giver lånet, skal anmode om tilbagebetaling af lånet på noget tidspunkt.

Anfordringslånet
Det særlige ved anfordringslånet er, at det som regel er rente- og afdragsfrit. Det skal kun tilbagebetales, hvis den der giver lånet anmoder om det. Altså, anfordrer det – deraf navnet anfordringslån. Lånet laves i mange tilfælde i forbindelse med gaver af en vis værdi til familiemedlemmer.

Typer af anfordringslån

Anfordringslånet er normalt relevant i 2 situationer:

 1. Gaver til de nærmeste: Gaver som overstiger den afgiftsfrie grænse for “de nærmeste“. I kan undgå gaveafgift ved at lave et anfordringslån, der nedskrives med den afgiftsfrie grænse for hvert år.
 2. Lån: Til venner, kollegaer, bekendte eller andre, som du vil låne penge til, men uden der er aftalt noget krav om nogle renter, afdrag eller lignende

Ofte er anfordringslånet et lån, der bliver indgået mellem familiemedlemmer eller samlevende. Det skyldes, at familiemedlemmerne ofte kan undgå at skulle betale gaveafgift ved at lave en låneaftale som denne. Dette kan du læse mere om længere nede i artiklen. Hvis du overvejer at give en gave, men ønsker at undgå, at modtageren skal betale skat, kan du overveje, om gaven i stedet skal gives som arveforskud.

Anfordringslåneaftale bliver dog også lavet mellem venner og bekendte. Det kan for eksempel være, hvis en god ven eller lignende har brug for penge, men ikke vil tage imod pengene som gave, men i stedet betale pengene tilbage. I så fald er det en god idé at oprette et anfordringslån – ellers bliver pengene alligevel anset som gave. Og gaver til venner, der ikke blot er lejlighedsgaver af beskeden værdi, skal beskattes.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Undgå gaveafgift med anfordringslån til familiemedlemmer
Med anfordringslånet kan modtageren af en gave undgå at betale afgift/skat, hvis modtageren er et nært familiemedlem. I skal dog sørge for at nedskrive lånet årligt – og det må ikke være aftalt på forhånd.

Hvor meget må jeg give i gave?

Det er kun “lejlighedsgaver af beskeden værdi”, og gaver til ægtefæller, som er afgiftsfrie.

Alle gaver derudover afhænger af, hvem du ønsker at give gaven til. I boafgiftsloven har man 4 persontyper:

 1. Ægtefælle
 2. “De nærmeste”
 3. Svigerbørn
 4. Andre

Gaveafgiften kan illustreres således:

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Gaveafgift satser

1. Ægtefæller

Ægtefæller kan modtage gaver afgiftsfrit.

Hvis du ønsker at overdrage en fast ejendom, skal der dog tinglyses et såkaldt “gavebrev“.

2. De nærmeste

“De nærmeste” er efter boafgiftslovens § 22 følgende:

 • Dine børn, stedbørn, børnebørn m.v. (også adoptivbørn)
 • Dine forældre (også adoptivforældre)
 • Dine bedste forældre
 • Dine stedforældre
 • Personer, som du har boet sammen mindst de sidste 2 år (for eksempel samlevere/kærester eller søskende)
 • Ugift Enke eller enkemand efter et af dine børn
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet

Hvis du tænker at lave dette lån, fordi du vil undgå, at modtageren skal betale skat, skal du vide, at du må give op til 67.100 kr. (i år 2020) om året til “de nærmeste”.

Hvis gaven er større end 67.100 kr. (år 2020 sats), skal du enten nøjes med kun at give en værdi op til 67.100 kr. og evt. det samme igen året efter og året efter igen osv. Eller også skal du netop oprette et rente- og afdragsfrit lån, som du nedskriver år for år med den afgiftsfrie grænse.

Hvis du giver en gave, der overstiger den afgiftsfrie grænse uden at oprette et anfordringslån, vil modtageren af gaven skulle betale 15% i gaveafgift af den del, der overstiger de 67.100 kr.

Andre: Venner, kollegaer, bekendte osv.

Ønsker du at give en ven, kollega eller lignende en gave, kan du ikke undgå, at modtageren skal betale skat. Venner, kollegaer osv. er nemlig ikke en del af de ‘nære familiemedlemmer’. Det er kun, hvis der er tale om lejlighedsvise gaver af beskeden værdi fx julegaver, fødselsdagsgaver osv. af almindelige beløb.

Gaver til ægtefæller er som udgangspunkt skattefrie. Hvis du giver fast ejendom (en bolig) i gave, skal der dog laves og tinglyses en gaveoverdragelse. Dette kan en advokat hjælpe med.

Gavebeløb i år 2020
Du må give op til 67.100 kr. skattefrit til “de nærmeste”. Det vil bl.a. være dine børn, stedbørn, børnebørn, samlevende på samme folkeregisteradresse de seneste 2 år, dine forældre, bedsteforældre og dine stedforældre.

Nedskrivning af anfordringslånet

Ønsker du at lave en låneaftale, fordi du gerne vil give en gave til et barn, barnebarn eller lignende? Så bør du være opmærskom på reglerne for anfordringslån og skat.

Du bør derfor kende til reglerne for nedskrivning. Det vil sige, at hvert år modregner du i lånet. Du kan modregne det, som er den årlige sats for at undgå, at modtageren skal betale gaveafgift. Det vil sige, at du i år 2020 kan nedskrive lånet med 67.100 kr.

Dette tal ændres dog år for år. For eksempel har satsen i år 2019 været på 65.700 kr. Du bør derfor holde øje med, hvor meget satsen er på år for år og derefter nedskrive gælden.

Det er et krav, at I ikke har aftalt nedskrivningen på forhånd!

Du må ikke skrive ind i låneaftalen, at anfordringslånet nedskrives med den årlige sats for gaveafgift hvert år. I så fald vil lånet være ugyldigt og vil normalt udløse gaveafgift for modtageren. Det er en betingelse for gyldighed, at For at undgå sådanne fejl kan det være en god idé at få hjælp fra en advokat til rådgivning og udarbejdelse af låneaftalen. Få tilbud på, hvad det vil koste her.

 • Ulempe er, at lånet forfalder ved långivers dødsfald – dette kan der dog tages højde for, hvis den, der giver lånet, opretter et juridisk gyldigt testamente
 • i kan gyldigt aftale, at det skal være rentefrit – i så fald kan låntageren selvfølgelig ikke få fradrag for nogle renter

 

1498884166_Arrow_Download

KONTAKT OS HER FOR AT FÅ HJÆLP TIL ANFORDRINGSLÅN

 

Anfordringslån regler

Der er som sådan ingen formkrav til anfordringslån.

Dog kan I risikere, at låneaftalen bliver erklæret ugyldig. Det kan bl.a. medføre, at lånet i stedet bliver anset som gave, hvilket kan medføre et “skattesmæk” fra skat.

Der gælder for eksempel disse regler til låneaftalen:

 • Der skal være en frist på tilbagebetaling, hvis långiveren anmoder om tilbagebetaling – det vil normalt være 14 dage
 • Det må ikke være aftalt på forhånd, at lånet nedskrives hvert år
 • Det skal dog kunne dokumenteres, at nedskrivningen år for år er sket – fx ved en påtegning på låneaftalen eller andet dokument

Lad os tage et eksempel på ugyldigt anfordringslån:

Eksempel: Mogens har et barn ved navn Ole.

Mogens vil gerne give Ole en gave. Gaven har en værdi af 300.000 kr. Ole får gaven i år 2020.

Ole har fået at vide, at han kun må give gave for 67.100 kr. om året. Derfor laver den et anfordringslån. I låneaftalen skriver de, at det automatisk nedskrives hvert år med 67.100 kr. som udslag af gavmildhed. Dette vil dog ikke være juridisk gyldigt. Derfor skal Mogens betale skat af den del af gaven, der overstiger 67.100 kr. (232.900 kr.).

I bør også være opmærksomme på, at hele lånet som udgangspunkt forfalder ved dødsfald. Dette kan I dog tage højde for i eventuelt testamente.

Det er altid en god idé at få hjælp fra en advokat til at udarbejde anfordringslånet, så det bliver juridisk korrekt.

Hvis den der giver lånet eftergiver lånet vil det normalt ligeledes medføre nogle skattemæssige konsekvenser. Der kan dog være en undtagelse, hvis låntageren (den, der har modtaget pengene/værdien) allerede er insolvent. Overvejer I at gøre dette, bør I altid rådføre jer med en advokat. Få tilbud fra en advokat her.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

I kan nedskrive lånet hvert år som udslag af pludselig gavmildhed. Beløbet for hvor meget I kan nedskrive skattefrit reguleres hvert år. I år 2020 er det 67.100 kr. Få hjælp fra en advokat til at sørge for påtegningen på låneaftalen.

Hvad bør låneaftalen indeholde?

Kontrakten bør tage højde for de relevante forhold.

Normalt vil anfordringslåneaftalen som minimum indeholde følgende:

 • Lånets størrelse
 • Aftale om lånet er rentefrit
 • Anfordringsfrist og tilbagebetaling (det er for eksempel en god idé at aftale, om det skal være afdragsfrit)
 • Oplysning om forældelsesfrist efter de lovmæssige 10 år
 • Underskrifter

Derudover vil aftalen også kunne indeholde påtegning eller anden dokumentation om nedskrivningen for hvert år.

Anfordringslån pris

Hvad koster det at få en advokat til at hjælpe med at udfærdige et anfordringslån?

Det afhænger i visse tilfælde af, hvor meget I har brug for af rådgivning. Hvis I vil mødes ansigt til ansigt og gennemgå jeres situation og behov kan det koste lidt mere, end hvis I blot kan klare den pr. telefon over et kort ‘telefonmøde’.

Normalt vil en advokat kunne lave et anfordringslån til en pris mellem 1.000 og 5.000 kr.

Hvis anfordringslånet skal laves i kombination med et arveforskud kan prisen dog blive en smule højere, da det i så fald vil være som en del af en arveforskudskontrakt. Dette bør du drøfte nærmere om en advokat, hvis du ønsker at stille dine arvinger mere ligeligt, men stadig gerne vil glæde et familiemedlem, mens du er i levende live.

Få styr på anfordringslånet

Vil du have hjælp til at få lavet anfordringslånet?

Her på eJura.dk kan vi hjælpe dig på 2 måder:

 1. Skabelon til låneaftale/anfordringslån (kaldes også familielån), eller
 2. Låneaftale/anfordringslån (kaldes også familielån) udarbejdet af jurist inkl. rådgivning

Du kan også kontakte os herunder for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Det er naturligvis 100% uforpligtende, og du vælger selv, om du vil benytte dig af vores hjælpe eller ej.

Udfyld herunder:

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.