Fremtidsfuldmagt guide eJura.dk

Fremtidsfuldmagt – derfor skal du oprette den, og sådan gør du

Fremtidsfuldmagt. Hvad er det? Hvilken betydning har den? Hvordan opretter jeg sådan en fuldmagt? Hvad med tinglysning og notar? Og hvad koster det at få lavet (pris osv.)?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for en advokat eller jurist til at hjælpe dig med at oprette en fuldmagt? Så få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste og indebære her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Hvad hvis du kommer ud for et trafikuheld i morgen og overlever, men får en hjerneblødning? Hvem skal så varetage dine interesser?

Eller hvad hvis du i fremtiden bliver dement eller får lignende sygdom, hvor du bliver mentalt svækket eller lignende og derfor ikke kan tage vare på dig selv?

Svaret er: Du skal sikre dig selv ved at oprette en fremtidsfuldmagt.

Uden fremtidsfuldmagt vil du efterlade dine pårørende magtesløse, og din selvbestemmelse over økonomiske og personlige forhold kan blive minimal.

Hvis du mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og/eller personlige forhold kan du i fremtidsfuldmagten bestemme, hvem der skal kunne varetage dine interesser på vegne af dig. Fuldmagten træder først i kraft og får derfor først virkning, hvis du en dag skulle blive så syg eller mentalt svækket, at du ikke kan tage vare på dig selv i forhold til det, der står nævnt i fuldmagten. Indtil da ligger fuldmagten i ‘dvale‘ og har ikke nogen virkning.

I en fremtidsfuldmagt vil der altid være minimum 2 parter:

 1. Fremtidsfuldmagtsgiveren (den, der giver en anden fuldmagt til at kunne handle på dennes vegne)
 2. Fremtidsfuldmægtigen (den eller dem, der får ret til at handle på fremtidsfuldmagtsgiverens vegne)

Der gælder særlige regler til oprettelsen. Den skal fx tinglyses og for notaren. Det kan du læse mere om længere nede i denne artikel.

Men hvad kan fremtidsfuldmægtigen så bestemme, hvis der en dag skulle ske dig noget? Læs med herunder.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
Med en fremtidsfuldmagt giver du en anden mulighed for at kunne handle på vegne af dig. Hvis du for eksempel i morgen kommer ud for et trafikuheld og får en hjerneblødning eller anden mental svækkelse, vil dine pårørende ikke kunne handle på vegne af dig ift. bolig, lån, regninger osv., medmindre du har lavet en fremtidsfuldmagt.

Hvad kan den, du giver fuldmagt til, bestemme?

Den eller dem, som du giver fuldmagt til, kaldes som nævnt også for “fremtidsfuldmægtigen“. Du kan dog godt vælge flere fremtidsfuldmægtige. Det kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Fremtidsfuldmægtigen kan bestemme det, der fremgår af fuldmagten.

Dog bør derfor nøje overveje, hvad der skal stå i fuldmagten – og sikre dig, at du er 100% sikker på, at du forstår konsekvenserne af indholdet i fuldmagten. Ellers kan du risikere, at fuldmægtigen pludselig kan handle på områder, som du måske ikke ønskede.

Hvis fuldmægtigen har ret til at foretage handlinger, der er ulovlige, kan Familieretshuset afvise fuldmagten – fuldmagten bliver derfor juridisk ugyldig!

Derfor er det en god idé at få hjælp og rådgivning fra en advokat eller jurist til fuldmagten, så du er helt sikker på at forstå indholdet og konsekvenserne.

Hvis du ikke skriver noget nærmere i fuldmagten, vil fuldmægtigen bl.a. kunne følgende på dine vegne, når den træder i kraft:

 • Indgå retshandler og kontrakter
 • sælge fast ejendom (bolig/hus/lejlighed)
 • indfri dine lån mv. med dine penge
 • indsætte dine penge i et pengeinstitut
 • søge om offentlige ydelser på vegne af dig
 • ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger
 • få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende dig og dit helbred osv.

Fuldmægtigen skal dog altid varetage dine interesser og må kun handle, som du selv ville have gjort. Der gælder dog visse begrænsninger.

For eksempel må fuldmægtigen som udgangspunkt ikke:

 • lave aftaler med sig selv
 • give gaver på vegne af dig (medmindre det er aftalt eller medmindre det er sædvanlige lejlighedsgaver af beskeden værdi som for eksempel julegaver, fødselsdagsgaver osv.)

Familieretshuset udfører et “hvilende tilsyn” med fuldmægtigene. Det betyder, at Familieretshuset kan holde øje, men ikke skal godkende handlingerne. Fremtidsfuldmægtigen skal dog opbevare dokumentation for de handlinger, som foretages på dine vegne. Det kan få afgørende betydning, hvis Familieretshuset modtager en henvendelse om, at fuldmagtsforholdet ikke fungerer, og de vælger at undersøge sagen nærmere.

Eksempel på hvad fuldmægtigen kan bestemme

Et eksempel på hvad den eller de personer der står nævnt i fuldmagten kan bestemme kunne være ved gaver. Her kan det være lidt af en gråzone.

Eksempel: Jan lider af demens. Han har derfor i det tidlige stadie lavet en fremtidsfuldmagt med sin ægtefælle, Gitte.

Senere bliver Jans demens værre. Gitte får derfor Familieretshuset til at træffe afgørelse om, at fuldmagten skal træde i kraft.

Gitte og Jan har et barn, der bliver konfirmeret. I den forbindelse vil Gitte gerne give barnet en god gave. Som udgangspunkt må Gitte også gerne bruge af Jans formue på grund af fuldmagten, så længe det ikke er mere end et sædvanligt beløb for en gave til konfirmation.

Som nævnt i dette eksempel træder fuldmagten først i kraft, når Familieretshuset anmodes om det. Læs mere om, hvornår fuldmagten får virkning herunder.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når Familieretshuset træffer afgørelse om det.

Indtil da vil fuldmagten ligge i “dvale“. Den vil kun blive “aktiv”, når Familieretshuset modtager en anmodning og derefter beslutter sig for, at den skal træde i kraft.

Familieretretshuset træffer afgørelse om dette ved henvendelse fra dig eller fuldmægtigen. Henvendelsen skal ske med en særlig blanket fra Familieretshuset ved navn “Anmodning om ikrafttrædelse af fremtidsfuldmagt

Med i henvendelsen skal der ligeledes vedlægges en lægeerklæring på din tilstand. Til brug for dette skal der ligeledes bruges en blanket fra Familieretshuset ved navn “Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter“.

Ved henvendelse skal der derfor benyttes disse 2 blanketter:

Se alle relevante blanketter længere nede i artiklen.

Udover de rette blanketter skal der ligeledes betales en afgift på 1.010 kr. (2019 sats) til Familieretshuset. Afgiften refunderes ikke, hvis Familieretshuset vurderer, at betingelserne ikke er opfyldt.

For eksempel kan Familieretshuset afslå at “aktivere” fuldmagten, hvis fuldmagten ikke er oprettet juridisk korrekt. Det er derfor vigtigt, du sørger for, at du er 100% sikker på, at fuldmagten er oprettet korrekt.

Hvis Familieretshuset beslutter, at betingelserne er opfyldt, og fuldmagten skal træde i kraft, vil Familieretshuset tinglyse fuldmagten i Personbogen, så omverden kan få kendskab til fuldmagten.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Før fuldmagten vil være juridisk gyldig, skal den oprettes korrekt. Hvis den ikke er oprettet korrekt vil den ikke kunne få virkning.

I modsætning til en generalfuldmagt gælder der strikse regler for oprettelsen.

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, vil oprettelsen bestå af 2 trin:

 1. Tinglysning på Tinglysningsrettens “Digital Tinglysning
 2. Vedkendelse af fuldmagten hos notaren

Tinglysningen: Du skal derfor først og fremmest tinglyse fuldmagten på Digital Tinglysning. Der er ikke tale om en reel tinglysning i den forstand, at du vil skulle betale tinglysningsafgift. Hvis du er usikker på, hvordan tinglysningen skal foregå, kan du læse domstolenes egen vejledning til tinglysning. Og ellers vil en advokat eller jurist kunne hjælpe med at tinglyse fuldmagten. Få et uforpligtende tilbud på hvad det vil koste her.

Notar: Derudover er det et krav, at du møder op ved notaren og vedkender dig fuldmagten. Det er kun, hvis du af staten er fritaget fra digital kommunikation, at du kan aflevere papirerne til Familieretshuset i stedet.

Du skal derfor booke tid hos notaren via Domstolenes hjemmeside. Hvis du indtaster din adresse under “Find retskreds” vil du kunne se, hvilken retskreds du hører til. Til notaren skal du huske en række ting. Du skal fx huske gyldig legitimation samt kunne betale en retsafgift på 300 kr. til notaren.

Notaren sikrer sig, at du er den, du påstår at være samt at du der fornuftmæssigt i stand til at oprette fuldmagten.

Det er et krav, at vedkendelsen for notaren sker senest 6 måneder efter oprettelsen. Ellers vil fuldmagten ikke være juridisk gyldig!

En advokat eller jurist vil kunne hjælpe dig med at sikre dig med at bestille tid hos notaren osv., men det er et krav, at du selv møder op. Hvis du ikke fysisk er i stand til at møde op, kan notaren komme til dig eller til evt. hospital imod betaling for kørsel til notaren.

Fremtidsfuldmagt pris

Hvad koster det så at oprette en fremtidsfuldmagt?

Prisen afhænger bl.a. af:

 • Om du vælger kun at bruge en skabelon (anbefales ikke)
 • Om du har behov for at mødes ansigt til ansigt med en advokat eller jurist
 • Hvor mange spørgsmål du har til advokaten/juristen

Normalt vil en pris for udarbejdelse af fuldmagten af en dygtig advokat lyde på 2.500-8.000 kr. inkl. moms. Pengene er godt givet ud for at være 100% sikker på, at fuldmagten er udarbejdet korrekt, og der er taget højde for jeres situation

Udover prisen til en advokat vil der også være en pris til retsafgift:

 • 300 kr. (2019 sats) i retsafgift hos notaren
 • 1.010 kr. (2019 sats) i afgift til Familieretshuset ved anmodning om ikrafttrædelse
 • Udgift til lægeerklæring ved anmodning om ikrafttrædelse (afhænger af lægen, men normalt 700-1.500 kr.)

Vil du have et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få en advokat eller jurist til at oprette en fremtidsfuldmagt? Indhent uforpligtende tilbud her.

Retsafgifter
Du skal ved oprettelsen betale 300 kr. i retsafgift til notaren. Ønsker du eller en af dem, der står nævnt i fuldmagten, at fuldmagten skal træde i kraft, skal der ligeledes betales 1.010 kr. (2019-sats) til Familieretshuset.

Hvad skal fremtidsfuldmagten indeholde?

Fremtidsfuldmagtens indhold er utrolig vigtig, da det er afgørende for, hvilken konsekvens den vil have. Du bør derfor nøje overveje, hvad fuldmagten skal indeholde.

Indholdet i en fremtidsfuldmagt kan bl.a. være følgende:

 • Oplysninger om parterne (herunder primær og evt. sideordnede primære samt subsidiære fuldmægtige)
 • Hvilke handlinger skal fuldmægtigen kunne udføre (økonomiske og personlige anliggender?)
 • Ikrafttrædelsesdato
 • Tilbagekaldelse
 • Underskrift og plads til vitterlighedsvidner
 • Evt. valg af advokat til at føre privat tilsyn med fuldmægtigen herunder honorar herfor
 • Vælge om fuldmægtigen skal føre regnskab, have honorar for opgaverne

I Justitsministeriets vejledning finder du ligeledes en form for “skabelon” til en fuldmagt, som du kan tage inspiration i. Disse kaldes i vejledningen for “Koncepter for fremtidsfuldmagter”. Det er et kortfattede eksempler på, hvad fuldmagten bl.a. bør indeholde. I vejledningen kan du for eksempel finde et eksempel på en fuldmagt, der vedører alle personlige og økonomiske forhold.

Vi anbefaler dog altid, at du får rådgivning og hjælp fra en advokat eller jurist til at tage højde for din konkrete situation og hjælpe med oprettelse, notar, tinglysning osv.

Ændre eller trække fremtidsfuldmagten tilbage

Vil du ændre eller trække en fremtidsfuldmagt tilbage?

Hvordan du gør afhænger af, hvor “langt” du har nået at oprette fuldmagten.

Hvis den allerede er tinglyst på den Digitale Tinglysning samt vedkendt ved notaren, skal du både oprette ny fuldmagt på tinglysningen samt til notaren igen.

Det er stadig et krav, at du er i fornuftmæssigt i stand til at ændre eller trække fuldmagten tilbage.

Generalfuldmagt eller fremtidsfuldmagt?

Du bør overveje, om du vil kombinere fremtidsfuldmagten med en generalfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt vil nemlig først få virkning, når Familieretshuset træffer afgørelse om det. Det vil sige først når Familieretshuset bestemmer det.

Hvis du ikke allerede kender Familieretshuset, så er det bl.a. også Familieretshuset der står for skilsmisser og børnesager for skilsmisseforældre. Lige for tiden er der rigtig lang sagsbehandlingstid hos Familieretshuset.

Det kan have den negative konsekvens, at der kan gå lang tid fra du eller en fuldmægtig anmoder om, at fremtidsfuldmagten skal have virkning og frem til, at Familieretshuset træffer afgørelse om det.

Fordelen ved en generalfuldmagt er, at den får virkning med det samme. Det betyder, at du kan vælge, at en fuldmægtig kan handle på dine vegne, men kun til en begrænset del af dine forhold, indtil Familierethuset træffer afgørelse om, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft.

Hvis du overvejer om en kombination af generalfuldmagten og fremtidsfuldmagten er relevant for dig, bør du drøfte dette nærmere med en advokat eller jurist.

Fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt – eller en kombination?
Fremtidsfuldmagter har den fordel, at de først træder i kraft, når Familieretshuset vurderer, at du ikke længere kan handle ift. det, der står nævnt i fuldmagten. Generalfuldmagter træder i kraft fra underskrift. Det kan derfor være en fordel at kombinere de to fuldmagter, hvilket en advokat eller jurist kan hjælpe med at udarbejde.

Relevante blanketter

Herunder finder du en række relevante blanketter eller dokumenter.

Det anbefales ikke at bruge en skabelon eller lignende til noget så vigtigt som en fremtidsfuldmagt. Du kan indhente et uforpligtende tilbud herunder.

Få tilbud på hjælp til at oprette fremtidsfuldmagt

Vil du have hjælp fra en advokat eller jurist til at oprette en fremtidsfuldmagt?

Har du brug for en advokat til at hjælpe, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i fuldmagter, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger