Gaveafgift

Gaveafgift – så meget må du HØJST give

Gaveafgift. Hvor meget må man give i gave uden at skulle betale skat? Hvordan er reglerne for gaver til børn? Gaver til søskende? Gave til forældre? Venner? Gaver mellem ægtefæller? Hvor meget må man generelt give? Og kan man på nogle måde give skattefrie gaver og dermed undgå gaveskat?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig med gaveafgift og fx oprette et anfordringslån eller gavebrev? Så få uforpligtende tilbud her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er gaveafgift?

Gaveafgift er en afgift, som du kan risikere at skulle betale. Nogle kalder det også for “gaveskat”. Reglerne om, at der skal betales afgift for gaver står i bo- og afgiftsloven.

Om der skal betales afgift af gaven eller ej afhænger af, hvem der modtager gaven. Ægtefæller skal for eksempel ikke betale afgift for gaver. Derudover er der en “bundbeløb” for de “nærmeste“. Bundbeløbet betyder, at hvis du ønsker at give en gave, som er under bundbeløbet, skal der ikke betales afgift.

Du kan læse mere om, hvor meget bundbeløbet er længere nede i artiklen.

Uanset om du er modtager eller giver af en gave, skal du være opmærksom på reglerne for gaveafgiften. Både gavegiveren og gavemodtageren kan risikere at blive ansvarlig for afgiften. Dette bør derfor defineres nærmere i et såkaldt “gavebrev“. Gavebrevet kan være en del af et anfordringslån, hvis du ønsker at give en gave til en af dine “nærmeste“.

Gaveafgiften skal betales inden 1. maj. Der skal i den forbindelse udfyldes en gaveanmeldelse som skal indsendes til SKAT.

Hvor meget i gaveafgift?
Giver du en gave, kan du risikere, at den skal beskattes. Det afhænger af, hvem der modtager gaven. Gaver til ægtefæller er skattefrie, mens en del af gaver til “de nærmeste” er skattefrie og resten er skattepligtige. Gaver til søskende, venner, kollegaer osv. er som udgangspunkt skattepligtige.

Skattefrie almindelige gaver

Nogle gaver er skattefrie. Det er “almindelige gaver“.

Det kan for eksempel være gaver af beskeden værdi til sådan noget som:

 • Jul
 • Fødselsdag
 • Barnedåb
 • Konfirmation
 • Bryllup
 • Ved fratrædelse
 • Jubilæer
 • Lignende lejlighedsgaver
 • Reklamegaver

Det er en konkret vurdering, om SKAT vurderer, at der er tale om en almindelig lejlighedsgave af beskeden værdi eller ej.

Hvor meget er gaveafgiften?

Hvor meget gaveafgiften er afhænger af, hvem der er modtager af gaven.

Gaveafgiftens størrelse er på (klik for at læse mere):

 • 0% uanset størrelse på gave: ægtefæller – dog skal der laves og tinglyses gaveoverdragelse, hvis du ønsker at give en bolig i gave
 • 15% for gaver over 67.100 kr.: de nærmeste (bl.a. børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, samlevende mere end 2 år m.fl.)
 • 15% for gaver over 23.000 kr.: svigerbørn
 • Indkomstskat af hele beløbet: alle andre – venner, søskende, kollegaer osv.

Du kan se mere under billedet og læse uddybende om reglerne længere nede i artiklen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Gaveafgift satser

Du kan læse mere om gaveafgift satserne herunder.

Gaver til ægtefæller

Vil du give en gave til din kone eller mand?

Gaver til ægtefæller er skattefrie. Du skal derfor ikke betale gaveafgift af gaver til ægtefællen. Hvis du ønsker at give din ægtefælle en fast ejendom, skal du dog lave og tinglyse gaveoverdragelsen. Dette kan du få hjælp fra en advokat til.

Gaver til børn, børnebørn, forældre og lignende (de nærmeste)

Vil du give gaver til nogle af “de nærmeste“?

Så er det skattefrit op til 67.100 kr. pr. kalenderår (i år 2020). For gavebeløb højere end dette bundbeløb skal der betales 15% i gaveafgift. Så det betyder:

 • 0% i gaveafgift op til 67.100 kr. (i år 2020)
 • 15% i gaveafgift for beløb over 67.100 kr. (i år 2020)

Men hvem er så “de nærmeste“?

De nærmeste” er efter boafgiftslovens § 22 følgende:

 • Dine børn, stedbørn, børnebørn m.v. (også adoptivbørn)
 • Dine forældre (også adoptivforældre)
 • Dine bedste forældre
 • Dine stedforældre
 • Personer, som du har boet sammen mindst de sidste 2 år (for eksempel samlevere/kærester eller søskende)
 • Ugift Enke eller enkemand efter et af dine børn
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet

Bundbeløbet er pr. person. Hvis I for eksempel er 2 forældre, der ønsker at give jeres barn en gave, kan I derfor give for 2 x 67.100 kr. afgiftsfrit. Det vil sige i alt 134.200 kr. (2 x 67.100 kr.) skattefrit pr. kalenderår.

Ønsker du at give et højere beløb i gave, men uden at modtageren skal betale skat af det? Så skal I overveje at lave et anfordringslån. Det kaldes også for et familielån eller blot gældsbrev. Det kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Gaver til “de nærmeste”
Du kan give op til 67.100 kr. skattefrit (år 2020-sats) til “de nærmeste”. Giver du en gave højere end 67.100 kr., kan det bedst betale sig, at du laver et anfordringslån, så I undgår gaveafgiften.

Gaver til svigerbørn

Vil du give din søn eller datters ægtefælle en gave?

Så kan du give op til 23.000 kr. (i år 2020) afgiftsfrit. Derefter er det 15% i gaveafgift.

Så det betyder:

 • 0% i gaveafgift for beløb op til 23.000 kr. (i år 2020)
 • 15% i gaveafgift for det beløb, der overstiger 23.000 kr. (i år 2020)

Så vil du give et beløb over 23.000 kr. i et kalenderår til et svigerbarn, skal svigerbarnet derfor betale 15% af dette.

Gaver til venner, kollegaer, søskende og andre

Gaver til andre end dem nævnt herover er indkomstskattepligtige. Det betyder, at det skal beskattes, som var det enhver anden skattepligtig indkomst som fx løn.

Alle gaver til venner, kollegaer, bekendte, søskende og andre skal derfor beskattes fuldt ud.

Kan man undgå gaveafgift?

I visse tilfælde kan gaveafgiften undgås. Det kan lade sig gøre, hvis der er tale om en gave til “de nærmeste“, det vil sige, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, samlevende gennem minimum 2 år osv.

Kravene er bl.a.:

 • Gaven skal være til en af “de nærmeste
 • Der skal oprettes et juridisk gyldigt anfordringslån
 • Lånet nedskrives årligt med bundbeløbet

For at undgå gaveafgiften til de nærmeste skal der laves et anfordringslån. Dette kaldes også af nogle for familielån eller blot gældsbrev. Det særlige ved denne låneaftale er, at det kan være rente- og afdragsfrit, så der hverken er renter, eller at det skal tilbagebetales med afdrag, hvis I ikke ønsker det.

Anfordringslånet kan så nedskrives hvert år med den årlige sats (bundbeløbet). I år 2020 vil lånet så kunne nedskrives med 67.100 kr. Næste år nedskrives det igen med denne sats og så videre, indtil beløbet er ‘ude af verden’.

Det gælder særlige juridiske krav til anfordringslånet. For eksempel må det ikke aftales på forhånd at det nedskrives årligt – det skal ske år for år som et udslag af “pludselig gavmildhed“. Det anbefales derfor at få en advokat eller jurist til at hjælpe med lånepapirerne og eventuelt også kombinere det med et gavebrev.

Der laves nemlig ofte et anfordringslån i kombination med gavebrevet. Gavebrevet bør ligeledes indeholde oplysninger om værdiansættelsen og værdiansættelsestidspunktet, hvis der er tale om en genstand. Dette hjælper advokaten ligeledes med.

Vær dog opmærksom på, at hvis den der giver gaven afgår ved døden, forfalder hele lånet. Det betyder, at hvis gavegiveren afgår ved døden skal gavemodtageren tilbagebetale hele lånet.

Hvis du vil give en gave til en af “de nærmeste” som for eksempel en af dine børn, kan du overveje at gøre det som arveforskud. Fordelen ved dette er, at du behandler alle dine arvinger lige – der er ingen, der bliver snydt. Læs mere om dette herunder.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD FRA ADVOKAT HER

 

Arveforskud som gave

Vil du give en gave, men uden at øvrige føler sig snydt? Så kan du overveje at give gaven som arveforskud i kombination med et anfordringslån.

Lad os tage et eksempel på, hvornår det kan være relevant:

Eksempel: Gitte har 3 børn. Det ene barn vil gerne købe en ejerbolig, men barnet skal bruge 200.000 kr. til udbetalingen til banken.

Gitte beslutter sig for, at hun gerne vil give udbetalingen som gave. Men hun vil gerne undgå, at barnet skal betale gaveafgift. Derudover vil hun ikke “snyde” de to andre børn.

Hun laver derfor et arveforskud i kombination med et anfordringslån. Anfordringslånet nedskrives hvert år med bundbeløbet (67.100 kr. i år 2020). Når Gitte går bort modregnes gaven på de 200.000 kr. i arven til dette ene barn. Barnet får derfor 200.000 kr. mindre i arv, når Gitte går bort. Til gengæld kan Gitte se barnet få glæde af arven, imens Gitte er i levende live.

Med arveforskuddet sker det hele ‘retfærdigt’.

Arveforskuddet er reelt en gave, mens du er i levende live. Når du afgår ved døden modregnes arveforskuddet i arven til arvingen. På den måde føler de øvrige arvinger ikke, at de bliver snydt – alle bliver behandlet ligeligt, og du når til at se arven skabe glæde, imens du er i live.

Hvis arveforskuddet skal være afgiftsfrit er det dog et krav, at:

 • Der er tale om arveforskud til en af “de nærmeste
 • Der oprettes et juridisk gyldigt anfordringslån samtidig
 • Anfordringslånet nedskrives årligt med bundbeløbet (67.100 kr. i år 2020)

Husk, at hvis der er tale om en arvinger, der ikke allerede arver, skal der oprettes testamente, før arveforskuddet vil være juridisk gyldigt. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis du ønsker at give arveforskuddet til et barnebarn, men du stadig har børn. Dette skyldes reglerne om hvem arver hvad og arveklasserne.

Det kan derfor være en god idé at få hjælp fra en advokat eller jurist til en snak om, hvad der skal laves af nødvendige papirer. Du kan indhente uforpligtende tilbud her.

Ofte stillede spørgsmål om gaveafgift

Har du spørgsmål til regler for gaveafgift?

Herunder har vi forsøgt at svare på nogle af de meste stillede spørgsmål om reglerne. Er der nogle spørgsmål, du ikke har svar på, kan du evt. indhente tilbud fra en advokat på, hvad det vil koste at få afklaring.

Hvor meget må man give i gave til venner?

Du må give så meget, som du ønsker. Venner er dog indkomstpligtig af hele beløbet, medmindre der er tale om lejlighedsvise gaver til beskedent beløb.

Hvis du giver gaver udover lejlighedsvise gaver til beskedent beløb vil venner være afgiftspligtige af hele gaven. Både den der giver gaven og den der modtager gaven kan blive ansvarlige for afgiften. Det kan derfor være en god idé at få en advokat eller jurist til at udfærdige et gavebrev, hvis du vil give en gave til en ven.

Hvor mange penge må man give sine børn?

Du må give op til 67.100 kr. pr. kalenderår (i år 2020) skattefrit.

Giver du penge over 67.100 kr. vil der skulle betales afgift af det beløb, der overstiger de 67.100 kr. Hvis du gerne vil give mere end 67.100 kr., kan I dog undgå gaveafgiften ved at få en advokat til at oprette et juridisk gyldigt anfordringslån.

Hvor meget må man give i gave til forældre?

Vil du give gave til forældre?

Dine forældre hører under gruppen “de nærmeste“. Hvis der er tale om andet end lejlighedsvise gaver til beskedent beløb, kan du derfor give op til 67.100 kr. skattefrit om året (sats for år 2020). Vil du give mere end dette, kan I undgå gaveafgift ved at oprette anfordringslån med hjælp fra en advokat.

Skal man betale skat af gaver til søskende?

Ja, medmindre der er tale om de almindelige gaver (julegaver, fødselsdagsgaver osv. af beskeden værdi), skal søskende betale skat af hele værdien. Skatten følger den almindelige indkomstskat – det vil sige, søskende skal betale skat, ligesom hvis det var løn eller lignende.

Din bror eller søster skal derfor betale gaveafgift af hele gavens værdi. Dette gælder, medmindre I har haft samme folkeregisteradresse de seneste 2 år.

Hvordan kan jeg give skattefrie gaver?

Du kan give skattefrie gaver (ingen gaveafgift) til din ægtefælle – husk dog at få advokat til at tinglyse gaveoverdragelsen, hvis der er tale om en ejendom som gave.

Hvis der er tale om en modtager, som hører under “de nærmeste“, kan du gøre den skattefri ved at oprette anfordringslån. Dette kan overvejeste at gøres som arveforskud, for eksempel hvis det er gave til et barn, barnebarn eller en forælder.

Få hjælp fra advokat eller jurist til gaveafgift

Vil du have hjælp fra en advokat til regler for gaveafgift og evt. lave anfordringslån osv.?

Det er en god idé at få hjælp fra en advokat til at hjælpe, så det bliver juridisk korrrekt. Derudover kan du få svar på dine eventuelle spørgsmål, og der bliver taget højde for jeres konkrete situation.

Har du brug for en advokat til at hjælpe, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i gaveafgift, familielån, gældsbreve og anfordringslån, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet:

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger

 

 

Keywords:

 • Gaveafgift (700)
 • Gaver til børn (400)
 • Gaver til søskende (150)
 • Gave skat (100)
 • Afgiftsfri gaver (100)
 • Gaver til børn skat (60)
 • Beskatning af gaver (90)
 • Gave fra forældre (40)
 • Skattefrie gaver (100)
 • Gave til forældre (200)
 • Hvor meget må man give i gave til venner (200)
 • Gaver mellem ægtefæller (60)
 • Pengegaver til børn (300)
 • Hvor mange penge må man give sine børn (150)
 • Gaveskat (30)
 • Skat af gaver fra venner (60)
 • Gave til børnebørn (50)