Generalfuldmagt

Generalfuldmagt – sådan sikrer du dig selv bedst muligt

Generalfuldmagt. Hvad er det? Hvordan er det med de nye regler? Og hvad er forskellen på generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter? Hvad med gyldighed? Og hvordan ændrer jeg en tidligere oprettet fuldmagt, hvis jeg nu ønsker i stedet at oprette en fremtidsfuldmagt eller bare ændre indholdet i generalfuldmagten?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Vil du have et tilbud på hjælp til oprettelse af fuldmagt inklusiv rådgivning? Få uforpligtende tilbud på hjælp fra advokat eller jurist her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en generalfuldmagt?

Skal du ud og rejse i udlandet for en længere periode? Eller skal du for eksempel indlægges på et hospital? Eller er der en risiko for, at du ikke kan tage vare på dig selv i fremtiden?

Så kan det være relevant at få oprettet en generalfuldmagt. 

Det kan også være en god idé, hvis du du bare gerne sikre dig, at din ægtefælle eller en anden, du har tillid til, kan hjælpe dig, hvis du på et tidspunkt ikke selv har mulighed for at handle på dine egne vegne.

Med generalfuldmagten kan du bestemme, at en anden person kan handle på dine vegne. Du kan selv bestemme, hvad generalfuldmagten skal indebære. Du kan for eksempel selv vælge, om det skal angå personlige eller økonomiske valg eller begge dele. Det kan fx også vedrøre forhold om din andel af et fælles hus eller vedrørende hævninger på en fælles konto.

Generalfuldmagten vil altid bestå af minimum 2 personer:

 1. Fuldmagtsgiveren (den, der giver fuldmagt til en eller flere andre personer til at handle på vegne af fuldmagtsgiveren)
 2. Fuldmægtigen (den, der får fuldmagt til at handle på vegne af fuldmagtsgiveren)

Generalfuldmagten er ikke det samme som en fremtidsfuldmagt. Læs mere om forskellen herunder.

TIP: Få styr på generalfuldmagten, mens du er ved dine “fulde fem”
Hvis først du er taget ud og rejse, er indlagt på hospitalet eller er blevet så syg, at du ikke kan tage vare på dig selv er det for sent. Få derfor styr på fuldmagten – sørg for, at en anden også kan varetage relevante handlinger på vegne af dig.

Forskellen på generalfuldmagt og fremtidsfuldmagt

Generalfuldmagter er dog ikke det samme som en fremtidsfuldmagter. Fremtidsfuldmagten er en del af de nye regler som trådte i kraft i år 2017. Fuldmagterne minder dog meget om hinanden.

Den store forskel er bl.a. at generalfuldmagten normalt vil gælde fra det tidspunkt, som I selv vælger – altså fra underskrift af fuldmagten. Fremtidsfuldmagten vil kun gælde, hvis du ikke længere er i stand til at vare dine egne interesser for eksempel på grund af sygdom (som for eksempel demens).

Derudover gælder der også en række forskelle for, hvordan fuldmagten oprettes. En fremtidsfuldmagt skal fx registreres digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret OG skal også vedkendes for notaren – disse strikse krav er der ikke til generalfuldmagten.

Den store fordel ved fremtidsfuldmagten er dog, at den automatisk vil træde i kraft, når en person ikke kan varetage sine egne interesser.

Ulempen er dog, at det er myndighederne (Familieretshuset og/eller domstolene) der skal vurdere, hvornår du ikke længere er i stand til det. Reglerne er forholdsvis nye, men mange frygter, at der vil være for lang sagsbehandlingstid, når først sygdommen rammer.

Fordelene ved generalfuldmagter er derfor bl.a.:

Har du hverken oprettet generalfuldmagt eller fremtidsfuldmagt vil du få beskikket en værge gennem det offentlige. Det kan dog sagtens tage over et halvt år i sagsbehandlingstid. Derudover vil der også gælde særlige regler for værgen.

Flere og flere advokat anbefale, at du skal overveje at kombinere generalfuldmagten med fremtidsfuldmagten. Få tilbud på hjælp fra advokat til fuldmagter her.

Gyldighed – disse betingelser skal være opfyldt

Før du kan oprette en generalfuldmagt skal du opfylde en række betingelser. Du skal derfor sikre dig, at reglerne om gyldighed er opfyldt. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan du risikere, at fuldmagten ikke er juridisk gyldig.

Betingelserne indebærer bl.a.:

 • Du skal være ved dine fulde fem
 • Du skal kunne forstå indholdet af fuldmagten
 • Fuldmægtigen skal være myndig, når den træder i kraft og får virkning
 • Fuldmagten skal signeres af begge parter
 • Fuldmægtigen skal vare dine interesser

Derudover skal aftalelovens regler generelt være opfyldt.

Derudover er det en god idé at sikre sig bevis for ovenstående. Det kan du fx gøre ved at underskrive foran en advokat eller to vitterlighedsvidner.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Fuldmagt betingelser
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du kan oprette en generalfuldmagt. For eksempel skal du være ved “dine fulde fem”, før du kan oprette fuldmagten. Ellers vil den ikke være juridisk gyldig.

Hvornår er det relevant at lave generalfuldmagten?

Hvis du skal ud og rejse i længere tid, skal indlægges på hospitalet eller allerede nu ved, at du vil få svært ved at foretage bestemte handlinger, er det relevant at få lavet en sådan fuldmagt.

Fuldmagten bestemmer kun, hvad der skal ske ift. de anliggender, som beskrives nærmere i fuldmagten. Du kan derfor vælge, at det kun skal vedrøre visse handlinger som for eksempel handlinger vedrørende fælles bolig, fælles konto eller lignende.

Du bliver ikke umyndiggjort ved at oprette en generalfuldmagt. Det betyder, at så længe det vurderes, at du kan tage vare på dig selv, kan du stadig også selv bestemme – også selvom der er lavet en fuldmagt.

Du kan derfor vælge at lave en kombination mellem generalfuldmagten og fremtidsfuldmagten for at sikre, at selvom der er sagsbehandlingstid, hvis du skulle blive syg eller lignende, så kan den, du har givet fuldmagt til, stadig handle på dine vegne. Hvis du ikke er blevet syg eller lignende, kan du dog stadig selv bestemme, selvom der foreligger en fuldmagt – I er blot to, der kan handle på dine vegne.

Af samme årsag er det dog også vigtigt, at du vælger en, du har 100% tillid til. En fuldmægtig kan for eksempel være din ægtefælle, et nært familiemedlem eller en tæt ven/veninde.

Du bør altid kontakte en jurist eller advokat, inden der bliver oprettet en fuldmagt, så du er helt sikker på at forstå konsekvenserne af fuldmagten samt sikre dig, at den er juridisk gyldig.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ HJÆLP FRA ADVOKAT/JURIST HER

 

Generalfuldmagt nye regler

I år 2016 vedtog folketinget en række nye regler om fuldmagter – en lov om de såkaldte fremtidsfuldmagter.

Fremtidsfuldmagterne er et alternativ til generalfuldmagterne samt reglerne om værgemål.

Der er stadig ikke tal på, hvor mange fremtidsfuldmagter, der er blevet oprettet, men der har været en stigende interesse i det, fordi de fleste kan se en fordel ved at få dette på plads.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når det vurderes, at fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Reglerne er derfor lidt anderledes end for generalfuldmagterne. Generalfuldmagter træder i kraft lige så snart den er underskrevet og er udarbejdet juridisk gyldigt.

En fremtidsfuldmagt kræver lidt mere at få oprettet. Den skal nemlig registreres digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Til gengæld er du så sikret, at Familieretshuset og domstolene har adgang til fuldmagten. Derfor er der også mindre risiko for udnyttelse af fuldmagten.

Overvejer du, om du skal oprette en generalfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt? Så er det værd at få juridisk rådgivning af en jurist eller advokat til din konkrete situation. En advokat eller jurist vil kunne lave fuldmagten til jeres konkrete situation samt sørge for at den bliver oprettet korrekt og er lavet juridisk gyldig.

TIP:
Overvej, om du skal have lavet en kombination mellem fremtidsfuldmagten og generalfuldmagten. På den måde risikerer du ikke, at fuldmægtigen ikke kan handle på dine vegne på grund af lang sagsbehandlingstid hos myndighederne. Dette vil en advokat/jurist kunne hjælpe med at vurdere for dig.

Hvad skal en generalfuldmagt indeholde?

En fuldmagt bør altid tage stilling til jeres konkrete situation. Medmindre du er 100% sikker på alt det juridiske ved en fuldmagt, bør du altid få en advokat eller jurist til at hjælpe dig.

Advokaten eller juristen kan hjælpe dig med at skræddersy fuldmagten til din situation.

Generalfuldmagtens indhold bør dog omfatte følgende:

 • Oplysninger om parterne
 • Eventuelt subsidiære fuldmægtige
 • Hvilke handlinger skal fuldmægtigen kunne udføre (økonomiske og personlige anliggender?)
 • Ikrafttrædelsesdato
 • Tilbagekaldelse
 • Underskrift og plads til vitterlighedsvidner
 • Vælge om fuldmægtigen skal føre regnskab, have honorar for opgaverne

Vil du have tilbud på en pris på oprettelse af fuldmagt samt rådgivning? Få uforpligtende tilbud fra advokat eller jurist her.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Generalfuldmagt indhold
En generalfuldmagt bør altid indeholde en række punkter som fx parterne navne, hvilke handlinger fuldmagten omhandler osv. Dog bør en fuldmagt altid tilpasses din konkrete situation, hvilket en advokat/jurist kan hjælpe med.

Hvis du allerede har oprettet en generalfuldmagt

Har du allerede oprettet en fuldmagt?

Og overvejer du nu, om den skal ændres eller trækkes tilbage? Og tænker du nu: “Hvordan trækker jeg en fuldmagt tilbage?

Efter de nye regler om fuldmagter er det relevant at overveje, om en gammel fuldmagt skal ændres eller tilbagetrækkes. Det kan for eksempel være værd at oprette en ny fuldmagt som fremtidsfuldmagt eller en kombination mellem fremtidsfuldmagt og generalfuldmagt.

Du bør derfor kontakte en jurist eller advokat for at sikre dig, at du får ændret eller tilbagekaldt den tidligere oprettede fuldmagt korrekt.

Få tilbud på hjælp til at oprette generalfuldmagt

Vil du have hjælp fra en advokat eller jurist til at lave en generalfuldmagt?

Har du brug for en advokat til at hjælpe, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i fuldmagter, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger