Pengegaver til børn

Pengegaver til børn – læs om reglerne for skat og meget mere

Pengegaver til børn. Hvor mange penge må man give sine børn? Og er det rigtigt at man kan oprette et familielån (anfordringslån) og så kan mit barn slippe for at betale skat? Og er der nogle fordele ved at give pengegaver til mine børn som arveforskud?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for juridisk hjælp? Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvad det evt. vil koste.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Pengegaver til børn

Overvejer du at give pengegaver til børn?

Så skal du være opmærksom på, at modtageren af pengegaven (dine børn) kan risikere at skulle betale skat af gaven.

Modtageren skal betale en skat, der kaldes for gaveafgift.

Dine børn skal dog IKKE betale skat af gaver der er:

 • lejlighedsvise gaver” til et beskedent beløb – for eksempel julegaver, fødselsdagsgaver, konfirmation osv., samt
 • beløb under en sats for afgiftsfrie gaver til “de nærmeste”

Når du giver julegaver hver til en værdi af 2-300 kr. til dine børn, skal de derfor ikke betale skat af dette. Men hvis du giver gaver af en vis værdi, kan de risikere, at det ikke vil være skattefrit for dem.

Du kan læse mere om, hvor mange penge du må give dine børn skattefrit herunder.

Hvor mange penge må man give sine børn skattefrit?

Du må give dine børn op til 67.100 kr. (år 2020 sats) pr. kalenderår.

Beløbet reguleres hvert år. I år 2019 var satsen for eksempel 65.700 kr.

De 67.100 kr. er et såkaldt bundbeløb. Det betyder, at hvis du giver pengegaver eller lignende gaver til dine børn for under dette beløb, skal der ikke betales skat.

Hvis du dog giver pengegaver for et højere beløb, skal dine børn betale skat af dette.

Du skal dog huske på, at hvis I som forældre giver pengegaver til børnene, må I give 2 x den afgiftsfrie sats. Det betyder, at hvis I er to, der giver pengegaver, må I give 2 x 67.100 kr. (i alt 134.100 kr.) til hvert barn i løbet af år 2020.

Afgiften, som børnene skal betale, kaldes også for gaveafgift. Det kan du læse mere om herunder.

Op til 67.100 kr. skattefrit til “de nærmeste”
Du må give op til 67.100 kr. i år 2020 til “de nærmeste”. Det er bl.a. dine børn, børnebørn, forældre m.fl. Hvis du giver mere end dette, kan du undgå, at modtageren skal betale skat ved at lave et såkaldt familielån med gældsbrev. Det kan du læse mere i denne artikel.

Hvad er gaveafgift?

Gaveafgift er en afgift, som skal betales i visse tilfælde efter boafgiftslovens regler.

I boafgiftsloven har man 4 “kategorier” af gavemodtagere. Der er forskellige regler for afgiften alt efter, hvilken kategori af modtager, du giver gave til. Børn hører for eksempel under den kategori, der kan kaldes “de nærmeste”.

De 4 kategorier af gavemodtagere efter boafgiftsloven er:

 • Ægtefæller: 0% gaveafgift uanset størrelse på gave – dog skal der laves og tinglyses gaveoverdragelse, hvis du ønsker at give en bolig i gave
 • “De nærmeste”: 15% for gaver over 67.100 kr. (dette er bl.a. børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, samlevende mere end 2 år m.fl.)
 • Svigerbørn: 15% for gaver over 23.000 kr.
 • Alle andre: Indkomstskat af hele beløbet (dette er bl.a. venner, søskende, kollegaer osv.)

Kategorierne af gaveafgift kan også illustreres således:

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Gaveafgift satser

Hvis du vælger at give en gave til en værdi over grænsen på 67.100 kr., skal der udfyldes en gaveanmeldelse hos SKAT.

Du har dog mulighed for at undgå, at dit barn skal betale skat af pengegaver, selvom gaven overstiger 67.100 kr. Du skal blot lave det, der kaldes et familielån. Familielånet skal dog være lavet juridisk korrekt, så låneaftalen ikke bliver erklæret ugyldig.

Dette kan du læse mere om herunder.

Sådan undgår du, at dit barn skal betale skat

Vil du give en skattefri gave til dit barn? Så kan det lade sig gøre – også selvom det overstiger en værdi af 67.100 kr.

Sådan giver du dit barn gaver skattefrit:

 • Du giver gaven til dit barn
 • For det beløb, der overstiger 67.100 kr. (i år 2020), laver I et familielån
 • Lånet laves rente- og afdragsfrit, så der ikke skal betales noget tilbage på lånet el. lign.
 • Lånet nedskrives årligt med den maksimale grænse for afgiftsfrie gaver (som i år 2020 er 67.100 kr.)

Denne løsning er fuldt ud lovlig og anerkendt. Det skal blot gøres juridisk korrekt. Dette indebærer bl.a., at I laver et juridisk gyldigt familielån. Det kan du læse mere om herunder.

Hvad er et familielån, og hvad skal det indeholde?

Et familielån er et lån mellem to familiemedlemmer. Lånet kan oprettes for at undgå at modtageren af en gave skal betale skat. Men lånet oprettes også af nogle med henblik på, at det skal tilbagebetales.

Familielånet er kendetegnende ved, at der i forbindelse med lånet udarbejdes et gældsbrev. Gældsbrevet beskriver, hvordan låneforholdene er.

Derudover kan I også med gældsbrevet sige til SKAT, at der ikke er tale om en gave her og nu. Dog kan det jo godt være, at I vælger at nedskrive lånet som en gave senere – men med gældsbrevet kan I sikre jer, at SKAT ikke forlanger, at der betales gaveafgift.

Gældsbrevet er derfor selve det juridiske dokument for låneaftalen. Der er dog en række krav til familielånets gældsbrev – ellers kan I risikere, at det bliver ugyldigt.

Der er bl.a. følgende krav til familielånet:

 • Lånet skal oprettes med gældsbrev og underskrives af begge parter
 • Lånet skal være et anfordringslån – det vil sige, det skal kunne forlanges indfriet efter meddelelse fra långiveren
 • Lånet skal være som et reelt gældsforhold

Hvis du vil være sikker på at undgå fejl ved at give en gave til et barn skattefrit, kan du kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ønsker du at give pengegaver til børn, kan du overveje, om du vil give det som arveforskud. Det kan du læse mere om herunder.

Opret familielån (anfordringslån) og undgå afgift
Hvis der gives en gave til en værdi over 67.100 kr. (år 2020), kan I undgå afgift ved at oprette et familielån i form af et anfordringslån. Der skal udarbejdes en låneaftale (gældsbrev), der er juridisk gyldigt og overholder kravene. 

Du kan overveje arveforskud

Ønsker du kun at give pengegav til ét af dine børn, kan du gøre det som arveforskud. Arveforskuddet er et forskud på arv. Med forskuddet på arv bliver det mere retfærdigt for de børn, der ikke modtager nogen gave.

Arveforskud betyder nemlig, at det som barnet får i gave nu bliver modregnet i den arv, som du efterlader. De andre børn bliver derfor ikke snydt – de får til gengæld mere i arv end det barn, der modtager arveforskud.

Lad os tage et eksempel:

Eksempel: Gitte har 3 børn. Det ene barn skal købe bolig. Dette barn skal derfor bruge 300.000 kr. i udbetaling til boligen.

Gitte vælger at give dette barn de 300.000 kr. som gave i arveforskud.

Når Gitte afgår ved døden får dette barn 300.000 kr. mindre i arv end de to andre børn.

Med arveforskuddet giver du forskud på arven uden at snyde de øvrige arvinger. Du kan dog også lave arveforskuddet for at give alle børn gaver, mens du er i levende live.

Det kræver dog, at der laves en juridisk gyldig arveforskudskontrakt.

Du kan læse mere om reglerne herfor i vores artikel om arveforskud. Du er også velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os her, hvis du har brug for hjælp

Har du brug for hjælp til pengegaver til børn? Eller brug for andet juridisk hjælp?

Vi er specialister inden for udarbejdelse af gavebreve, gældsbreve, familielån, arveforskud og lignende. Du kan kontakte os herunder for at høre mere om, hvad det vil koste at hjælpe dig i din sag. Beskriv din sag kort og oplys dine kontaktoplysninger, hvorefter vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Det er naturligvis 100% uforpligtende, så du bestemmer selv, om du ønsker vores hjælp eller ej. Kontakt os her:

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.